Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

06 februari 2009

Vad i...

Örebro Brukarförening är en nyetablerad förening knuten till riksorganisationen Svenska Brukarföreningen, och har som syfte att företräda och representera opiatanvändare i Örebro, i eller utom behandling, samt att bevaka denna grupps, liksom enskilda medlemmars intressen.

Svenska Brukarföreningen har sedan 2002 verkat i enlighet med FN's, WHO's och Internationella Röda Korset och Röda Halvmånens principer om att sprida vetenskapens ljus och motverka onödigt lidande och diskriminering av de mest utsatta grupperna i samhället.

* Vi verkar för en human och jämlik behandling av opiatanvändare i deras kontakt med sjukvård, socialtjänst och andra
myndigheter.

* Vi bistår med upplysning, rådgivning och vägledning i sociala, medicinska, ekonomiska och juridiska frågor, såväl till
användare som till anhöriga.

* Vi arbetar med att sprida information till användare, deras anhöriga, allmänheten, opinionsbildare och beslutsfattare –
och, där så är möjligt, påverka lagstiftning.

* Vi arbetar för medicinska, sociala och juridiska åtgärder för att motverka onödig, och potentiellt dödlig smittspridning
bland användare och allmänheten i stort.

* Vi intar en moraliskt värdeneutral hållning i fråga om droganvändning, men uppmärksammar att narkotikabruk är ett
individuellt och samhälleligt problem – oavsett repressiv lagstiftning.

* Vi arbetar för att motverka marginalisering, diskriminering, stigmatisering och kriminalisering av beroende.

* Vi arbetar för att sprida normalisering, tolerans och förstålse och erbjuder beprövade lösningsmodeller.

* Vi välkomnar och söker dialog och samverkan utifrån demokratiska och humanitära principer.

* Vår verksamhet bygger från erfarenhet, evidens och etik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar