Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

11 maj 2009

Brukarvärnspriset 2009

SVENSKA BRUKARFÖRENINGENS BRUKARVÄNSPRIS 2009 GÅR TILL!

PRESSMEDDELANDE - BRUKARVÄNSPRISET 2009 GÅR TILL Alice Åström, Elina Linna, Eva Olofsson och Lena Olsson samtliga är riksdagsledamöter för Vänsterpartiet!

PRESSMEDDELANDE - BRUKARVÄNSPRISET 2009 GÅR TILL

Alice Åström, Elina Linna, Eva Olofsson och Lena Olsson samtliga är riksdagsledamöter för Vänsterpartiet!

Priset delas ut på Svenska Brukarföreningens seminarium 16 juni - för bokning:
bokning@seminarium2009.se
för mer info se www.seminarium2009.se

PRISMOTIVERING:

Alice Åström, Elina Linna, Eva Olofsson och Lena Olsson får Brukarvänspriset 2009 för deras gärning med att ha tagit fram ett nytt narkotikapolitiskt program för Vänsterpartiet. För SBF:s medlemskollektiv är det ett mycket viktigt dokument, som i framtiden markant kommer att förbättra våra liv. Att ha vågat stå upp för och försvarat något så kontroversiellt som en avkriminalisering av det egna bruket är mycket vågat och måste därför få Brukarnas stöd.

Svensk narkotikapolitik har under flera decennium byggt på en repressiv idé - ett strafftänk. Vi tror att Vänsterpartiet har inlett en ny era inom Svensk narkotikapolitik, en era som förhoppningsvis ska bygga på mänskliga rättigheter med humanistiska förtecken. Vidare så tror SBF att fler politiska partier med tiden också kommer att våga ta steget- att inse att kriminaliseringen av det egna bruket faktiskt för mer skada med sig än nytta.

Lagen används ofta av motståndarna till rena sprutor som ett argument för att inte behöva dela ut rena sprutor i syfte att hindra vidare spridning av dödliga sjukdomar. Polisen använder lagen för att gripa och förfölja redan utsatta människor - de narkotikaberoende som oftast består av, prostituerade, hemlösa och människor som är smittade av Hepatit-c och HIV. Därför ger Svenska Brukarföreningen 2009 vårt pris till Alice Åström, Elina Linna, Eva Olofsson och Lena Olsson.

§ 8. FÖRORDNANDE AV BRUKARVÄNSPRISET:
Till en person, organisation eller grupp som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att förbättra situationen för de människor som utgör Svenska Brukarföreningens medlemskollektiv kan föreningen ge ett erkännande i form av ett pris. Insatsen skall värderas utifrån dess överensstämmelse med Svenska Brukarföreningens i sin stadga uttalade målsättning och ideologi. Priset delas ut vid ett tillfälle per år i samband med föreningens årliga medlemsmöte.

Brukarvänspriset har delats ut årligen sedan 2003, tidigare pristagare är:


2003 Lars Gunne Professor emeritus
2004 Malmö & Lunds Sprututbyte
2005 Professor Henrik Tham
2006 Socialstyrelsen
2007 Johan Kakko, Markus Heiligh och Leif Grönblad för 3G- Studien
2008 Björn Fries fd narkotikapolitisk samordnare åt regeringen
2008 Dr Masimmo Barra - vice ordförande Internationella Röda-korset samt ordförande Italienska röda-korset (Hederspris)

Årsmöte 6 maj

Vi hade årsmöte i Ria-Dorkas lokaler. Mötet var beslutsmässigt, men vi hade hoppats på större intresse. Frågan och oron inför föreningens fortsatta existens väcktes, särskilt i ljuset av att min ledighet upphör från och med 12 juli och jag återgår till min ordinarie tjänst, vilket innebär att jag inte alls kommer att kunna ägna lite mycket tid åt Brukarföreningen som tidigare.

Vi vill också passa på att tacka Ria-Dorkas, Hela människan för att vi fick låna deras lokaler och för fikat. Man känner sig alltid välkommen där och de gör ett fantastiskt arbete för alla dem som har det tungt i Örebro. TACK!

Protokoll - Årsmöte 6 maj 2009
Örebro Brukarförening
Ria-Dorkas, Storgatan 6, Örebro
 1. Mötet förklarades öppnat, deltagarna presenterade sig.

 2. Hasse Arvidsson valdes till mötesordförande.

 3. Zoran Lovén valdes till mötessekreterare.

 4. Tomas Elvström valdes till rösträknare/justerare.

 5. Dagordningen godkändes.

 6. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

 7. Magnus Löwdahl valdes till revisor.

 8. Frågan om val av valberederare bordlades till senare tillfälle.

 9. Zoran fick i uppdrag att lägga fram ett förslag på nya stadgar, vilka presenteras vid ett extra årsmöte under hösten.

 10. Angående medlemsskap beslutades om gratis tillhörighet och registrering medelst påskrift med namn för ett år i sänder. Stödbidrag från medlemmar är frivilligt.

 11. Verksamhetsberättelsen 2008 lästes upp och godkändes.

 12. Verksamhetsplan och inriktning för verksamheten 2009 diskuterades och godkändes.

 13. Ekonomisk rapport 2008 presenterades.

 14. Budget 2009 godkändes

 15. Övriga frågor:

 • Fredrik uttryckte oro för föreningens fortsatta existens.

 • Mia hade fler frågor om föreningens uppgifter.

 1. Mötet avslutates.


06 maj 2009

Hemliga rutiner

Kampen för en rättvis behandling går vidare i Katrineholm/Nyköping!

Som ansvarig för Svenska Brukarföreningens lokalföreningssamordning har jag hjälpt några patienter i Katrineholm att försvara sina rättigheter, bland annat genom anmälningar till Socialstyrelsens tillsynsmyndighet. De var till Beroendecentrum i Katrineholm för två veckor sedan för inspektion av verksamheten. Själv var jag två dagar senare med vid en patients vårdlag, där jag uppmärksammades på ett "internt arbetsdokument gällande rutiner och riktlinjer", som den närvarande personalen smusslade med. När jag då ställde frågan om Socialstyrelsen hade blivit informerade om existensen av detta dokument, som dessutom ständigt revideras vägrade de svara. När jag bad om en kopia sprang de iväg till verksamhetschef Jonas Borgman som nekade mig en kopia. Detta ledde senare till att Brukarföreningens jurist skriftligen bett att få ut detta hemliga dokument om hur vården ska bedrivas, men vi har ännu inte fått något svar. Jag har även informerat Socialstyrelsen om det, och de ska också begära att få ut det.

För att förklara vad detta innebär så regleras den läkemedelsassisterade behandlingen vid opiatberoende av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2004:8) i lag. Där står bland annat att verksamhet som bedriver sådan vård är skyldig att upprätta en verksamhetsplan, vilket man också har vid Katrineholms BC. Den ser jättesnygg ut, och det är den man visar upp för Socialstyrelsen när de gör sin översyn om kliniken följer de rutiner och riktlinjer man enligt detta vårdprogram har. Sen har man i Katrineholm ett HEMLIGT dokument som beskriver hur man EGENTLIGEN gör, vilket man naturligtvis inte visar för Socialstyrelsen. Bara en sån sak får en ju att undra över varför man i Katrineholm anser sig behöva mörka för det organ man är ansvarig inför. Dessutom informeras inte patienterna om innehållet i dessa rutiner förrän de brutit mot reglerna och ska straffas. Naturligtvis informeras inte heller patienterna när reglerna ändras vilket enligt uppgift från personal sker kontinuerligt.

Vad ska man egentligen dra för slutsatser av detta? Vi får se under denna månad vad Socialstyrelsen kommer fram till.

Under tiden har SvT uppmärksammat missförhållandena och gjort ett uppföljande inslag i Östnytt som sändes igår kväll.

Enligt ansvariga landstingspolitiker har man talat om att lägga ner kliniken helt och hållet, därför att "det är bättre att inte ha någon verksamhet alls, än en verksamhet som inte fungerar".

För övriga blogginlägg från dramat i Katrineholm, klicka på taggen "Katrineholm" nedan.

05 maj 2009

Brukarföreningen har rätt !

Jag har skrivit om patienterna vid Skellefteå Beroendecentrums kamp för en human och jämlik vård som också ledde till polisanmälan och att vår riksordförande mordhotades.

Även om polisanmälan har lagts ner har nu Socialstyrelsens tillsynsmyndighet gett patienterna och Brukarföreningen rätt på samtliga punkter, och chöl Carl-Gustaf Olofsson har till 19e augusti på sig att att åtgärda anmärkningarna.

Efter socialstyrelsens granskning:
Lättnad inom missbruksvården i Skellefteå
SR: Många brister på opiatmottagning

Socialstyrelsen konstaterar att det saknas dokumentation i journaler, det saknas vårdplaner, medgivanden om informationsutbyte har inte undertecknats av vårdtagare vilket krävs, det saknas kontakt med läkare och läkarundersökningar inför behandling, och flera vårdtagare har inte ens sett sina egna vårdplaner. Polisens kritik gälla att unga människor tas in alltför lättvindigt i metadon och subutexprogram som Socialstyrelsen noterar. Socialstyrelsen kritiserar också att man med händerna undersökt munhålan på patienter. Det finns gränser för visitationer i en frivillig vård, antyder man.


SvT: Opiatprogrammet tvingas sluta visitera - efter beslut av Socialstyrelsen