Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

10 februari 2009

Pressrelease

Majoriteten av Sveriges befolkning stöder sprutbyte

FRÅGA: Ska samhället tillhandahålla sterila nålar/sprutor till narkomaner för att stoppa spridningen av blodburna infektioner som hiv och hepatit (gulsot)?


  • Mer än hälften är positiv till att samhället skall hjälpa till med sterila nålar/sprutor
  • 65% av de tillfrågade i storstäder stöder rena sprutor
  • 60% av kvinnorna stöder rena sprutor till narkotikaberoende
  • 67% av de riktigt välutbildade är positiva till sprutbyte
  • De som är mest negativt inställda är Män (37%) och äldre 50-65 år (39%)
PRESSMEDDELANDE
från Svenska Brukarföreningen

På uppdrag av Svenska Brukarföreningen genomförde NOVUS-opinion under december månad (2008) en opinions-undersöknng om allmänhetens grundläggande attityder i narkotikafrågor.

Målgruppen är ett representativt urval av personer i Sverige avseende ålder, kön och region.

Undersökningen omfattar 1000 intervjuer vilka genomfördes via Novus Internetpanel under perioden 27 november - 1 december 2008.

Svenska Brukarföreningen anser att majoriteten av Sveriges befolkning är för att samhället skall hjälpa/tillhandahålla sterila nålar/sprutor till narkotikaanvändarna.

Resultatet visar tydligt att svenska politiker går emot opnionen. SBF har alltid hävdat att motståndet mot att tillhandahålla sterila injektionsverktyg mer bygger på fördomar än kunskap - vilket studien visar.

Sverige är det enda landet inom EU som förbjuder apoteket att sälja rena, sterila sprutor och nålar (förutom på recept).

FÖR MER UTFÖRLIG INFORMATION OM RESULTATET:
RING 08- 600 12 99 el. 0705- 35 76 45

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar