Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

26 februari 2009

Läs mer


För att parafrasera Brother Mouzone från The Wire: Det farligaste som finns är en knarkare med bibliotekskort!

Läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende, 15 högskolepoäng

Medication-Assisted Treatment for Opiate Addiction, 15 ECTS


Fastställande

Kursen är inrättad 2008-07-01. Denna kursplan är fastställd 2008-11-04 av Fakultetsstyrelsen/Grundutbildningsnämnden vid Hälsa och Samhälle. Kursplanen gäller från 2009-09-01.

Syfte

Kursens syfte är att deltagarna ska utveckla grundläggande kunskaper om olika teoretiska, praktiska och politiska perspektiv kring läkemedelassisterad underhållsbehandling av opiatmissbruk.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna
- redogöra för grundläggande kunskaper om opiatmissbruk som socialt och individuellt problem,
- redogöra för biologiska och farmakologiska aspekter kring opiatberoende och LAB,
- analysera och diskutera LAB som behandlingsintervention i ett socialt och politiskt sammanhang,
- redogöra för och analysera olika forskningsbaserade behandlingsmodeller och förhållningssätt i LAB,
- redogöra för och analysera aspekter av maktutövning och etiska problem i kliniskt arbete med LAB, och
- identifiera och reflektera över egna värderingar och attityder till olika aspekter som rör LAB.

Full kurslplan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar