Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

25 februari 2009

Patientsäkerhet?

Diskussionen fortsätter i kommentarerna till artikeln om Chefsöverläkare polisanmäld i Läkartidningen:


Kommentera denna artikel!
Det finns 7 kommentarer till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2009-02-19 Medicinsk behandling innebär krav på medicinsk säkerhet
I polemiken mot läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende ingår regelmässigt anklagelser om att beroendevården riskerar att medikaliseras. Med detta avses att psykosociala aspekter av beroendet inte beaktas, men även att patienterna får status av patienter inom hälso- och sjukvård med rättigheter och inte ses som klienter inom socialtjänst utan möjlighet att ställa krav. Självklart ska personer som behandlas med läkemedel för opiatberoende betraktas som vilka patienter som helst inom hälso- och sjukvård, men i detta ingår att man måste undersöka dem utifrån perspektivet medicinsk säkerhet. Att inte kontrollera om det finns ett sidomissbruk eller andra ohälsotillstånd som äventyrar säkerheten i läkemedelsbehandlingen vore att gravt åsidosätta den medicinska säkerheten och inget som gynnar utbyggnaden av den läkemedelsassisterade behandlingen.
Att få samtycke till att informera polisen om att en person deltager i en kontrollerad läkemedelsbehandling kan innebära att vederbörande slipper misstankar om brottslig verksamhet. Under min tid som chef för beroendevården i Uppsala uppskattades detta av många patienter.
Lars Håkan Nilsson
Medicinsk rådgivare, Kriminalvården

2009-02-23 Replik till Lars Håkan Nilssons kommentar
För mig som patient i beroendevården samt ordförande för Sthlms Brukarförening, som organiserar substitutionsvårdens patienter i Stockholm, ter det sig fullständigt absurt att använda begrepp som ”Patientsäkerhet” för att försvara kränkningar, ja t o m misstänkta brott, begångna mot mina medpatienter i vården. Patientsäkerhet för oss, är till att börja med – självklart – att man kan känna sig trygg i kontakten med sina behandlare, att dessa inte kränker och naturligtvis inte begår brott mot mig! Fortsättningsvis begriper jag inte heller varför det har sådan medicinsk vikt att kontrollera mitt eventuella sidomissbruk, att man t o m är beredd att tillgripa metoder som kan vara kriminella, för att kontrollera mig, men inte mot andra patientgrupper som ordineras samma preparat? Jag förstår inte heller varför vi som enda patientgrupp riskerar att förlora vår medicinska behandling om vi begår brott, t ex snatteri? En patient som får Metadon via smärtmottagningen kan begå vilka brottsliga handlingar som helst utan att det påverkar hennes medicinering. Ska vi tolka det som att kriminella inte ska ha tillgång till underhållsbehandling? VARFÖR villkoras hela tiden insatserna för min patientgrupp, medan man då det handlar om andra grupper låter behovet av insatsen vara det som avgör?
Jag har en ide’, övervikt; en annan livsstilsåkomma, även den livsfarlig, borde (om patienten inte begriper sitt eget bästa och ställer upp frivilligt) avhjälpas med tvångskirurgi. I den medicinska säkerhetens namn får patientens ekonomiska tillgångar tvångsförvaltas; betänk risken för ”sidomissbruk”, dvs tröstätande. Vi skär upp dem och stjäl pengarna ifrån dem, och kallar det för patientsäkerhet!

Christina Paulsrud
ordförande, Sth Brukarförening

2009-02-23 Medicinsk behandling kräver patientsäkerhet
Att göra iakttagelser om en patient ingår i en undersökning. Patienter med leversjukdom observeras avseende ikterus ("gulfärgning"), ökad teckning av blodkärl eller bristningar i blodkärl, på diabetiker ser man efter eventuella sår och så vidare. Att inte titta efter stickmärken vore att göra avkall på medicinsk säkerhet och precis det som motståndare till läkemedelsassisterad behandling väntar på för att misstänkliggöra den.
På samma sätt som det vore otänkbart för diabetikerföreningen att göra god sed av dåligt reglerade sockervärden är det självmål av Brukarföreningen att förespråka avkall från medicinsk säkerhet.
Däremot är kroppsvisitation inte acceptabelt och att mot en patients vilja åsidosätta sekretess.
Lars Håkan Nilsson
Medicinsk rådgivare, Kriminalvården HK

2009-02-24 Säkerhet bara för vissa?
Lars Håkan Nilsson blandar ihop begreppen - medicinsk säkerhet torde väl vara lika viktig för alla patientgrupper - ändå är det hela tiden mot beroendevårdens patienter begreppet hävdas, ibland som alibi för kränkningar. Är inte medicinsk säkerhet lika viktig då det handlar Metadonpatienter på smärtmottagningen? Där letar man inte efter stickmärken eller kollar urinprov, fast det väl är precis lika onyttigt för dem att sam-konsumera olika substanser? Man tar sig rättigheter att kränka vårt medlemskollektiv på sätt som saknar motstycke bland övriga patientgrupper och det är om det - inte krav på lägre säkerhet - min insändare ovan handlar.
Christina Paulsrud
ordförande, Sthlms Brukarförening

2009-02-24 Kommentar till Lars Håkan Nilsson och Christina Paulsrud
I så fall tror jag att Lars Håkan Nilsson och Christina Paulsrud är ganska överens. Vad det har handlat om i Skellefteå är, efter vad jag har förstått, klara översteg mot de principer som gäller enligt såväl sekretesslagen som hälso- och sjukvårdslagen: utförliga (och i enskilda fall smärtsamma) kroppsvisitationer mot patienternas vilja och utan urskiljning, vård som villkoras med att patienterna tvingas säga upp sekretess mot bl.a. polis och arbetsförmedling, delande av information om enskilda patienter mot deras vilja och utan att de ens meddelas om detta samt kontrakt som stadgar om utskrivning om patient gör sig skyldig till snatteri (!).
Björn Johnson
Fil dr, Malmö högskola

2009-02-24 Chefsöverläkare polisanmälda
Detta som händer uppe i Skelleftå och rund om i Sverige,är skrämmande och att narkotikafrågan har fastnat i antingen svart eller vit har tillsammans med ordet NOLL TOLERANS haft stor inverkan på hur narkotikafrågan har utvecklats. Det är inte fel att ha mål men dom ska vara realistiska.Vi har också tappat bort en grupp patienter som inte klara av att följa Socialstyrelsens föreskrifter och blir utskrivna. Heroinbrukare är inte en homogen grupp utan en mycket hetrogen som måste få sina hjälpbehov efter egen förmåga och vad dom själva vill.
Ett ord som använts när någon klinik har fått kritik för sina regler blir svaret pat.SÄKERHETEN. Vad då säkerhet? Att mötas utav hundar,visitation och inte veta om man få sin dos eller ej och att det villkoras "skriv på" annars åker du ur behandlingen. Det går inte att VILLKORA en behandling. Det som gäller står i HSL och finns de tvivel kan fråga sin egen landstingsjurist om vad som.För mig är pat.säkerhet att du kan komma till mottagningen och veta att du får din medicin, sekretesslagen följs och att urin och blodprover blir märkta så att dom inte kan blandas ihop och om en patient inte är överens om utfallet måste provet skickas till verifikation.
Vad kan vi göra för ändra dom attityder som både personal och brukare använder sig av? Det gäller ju personal och patientmiljön.
Det finns en lösning BRUKARSAMVERKAN.
Sv.Brukarföreningen och lokalavd. gör ett fantastisk arbete för sina medlem och jag är övertygad om att dom kan ändra monologen till dialogen. Jag tycker att dom borde vara en självklar part.
Beppe Gudheimsson
Svenska Brukarföreningensvänner
E-Mail beppe.gudheimsson@hotmail.com
Mobil 0707596794


Beppe Gudheimsson
Fd Programansvarig MBAB Substutionsbh, Ordförande Svenska Brukarföreningsvänner

2009-02-24 Vi protesterar mot villkorad behandling!
Självmål av Brukarföreningen att förespråka avkall från medicinsk säkerhet! Citat av LH Nilsson: Att påstå att SBF förespråkar ett åsidosättande av medicinsk säkerhet är helt obegripligt men framförallt felaktigt! Det SBF kraftfullt protesterar mot och aldrig kommer göra avkall på, och nu slutligen anmält till JK, Socialstyrelse och polis är:
1: Att aldrig behöva utsättas för kränkande handlingar - så som villkorande Kroppsbesiktningar/visitationer som villkor för att få behandlingen eller daglig medicindos (fingrar i munnen, borttagning av skorpa med alkoholsvabb etc) Kroppsvisitation är ett tvångsmedel enligt svensk rätt. Enligt regeringsformens kapitel 2 § 6 är det en grundläggande fri- och rättighet för svenska medborgare att vara skyddad mot kroppsliga ingrepp som kroppsvisitation.
2: Att aldrig behöva ”tvingas” skriva under fullmakt där kliniken ges rätt att bryta tystnadsplikten gentemot polis och åklagarmyndighet, försäkringskassa, arbetsförmedling etc, som villkor för substitutionsbehandling. Socialtjänst är ett undantag enligt Socialstyrelsens föreskrifter vilket vi ej motsätter oss. Den punkten är något vi tar upp i olika remissvar till nämnda myndighet.

Jag har idag ringt runt till några olika patientföreningar, ingen har någonsin hört talas om något liknande – att vården till deras medlemmar villkoras på detta sett. Substitutionsbehandling är en av de minst frivilliga vårdformer som finns, vad är vårt alternativ!


Berne Stålenkrantz
Ordförande, Svenska BrukarföreningenInga kommentarer:

Skicka en kommentar