Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

24 februari 2009

$$$

Svar till Torbjörn Fjellström av Bengt Johnson i Länstidningen:

ALLA TJÄNAR PÅ METADONBEHANDLING (UTOM TORBJÖRN FELLSTRÖM)


Torbjörn Fjellström fortsätter (21/2) sitt dogmatiska och lögnaktiga
korståg mot ”ersättningsdroger”, som är den term han använder för
läkemedelsassisterad behandling (LAB) med metadon eller buprenorfin.

Som vanligt varnar Fjellström för den ondskefulla ”psykofarmakaindustrin”och dess profithunger. Att jag är en oberoende samhällsforskare heltutan kopplingar till denna industri nämner han inte. Att en lång rad organisationer – bl.a. Socialstyrelsen, EU:s narkotikakontrollorgan ECNN, FN och WHO – och en i princip enig vetenskapsvärld rekommenderar LAB som den mest effektiva behandlingsmetoden vid heroinmissbruk nämner han inte heller.

Slutligen låter Fjellström – behändigt nog – bli att nämna att han själv
har stora ekonomiska intressen i behandlingssvängen. Han driver
behandlingshemmet Korpberget, och saluför även utbildningar i
”addiktologi”, ett påhittat ämne utan akademisk förankring.

Fjellström hävdar att LAB är en kostsam affär för samhället. Detta är
ett genomfalskt påstående. En aktiv narkoman kostar samhället runt 2
miljoner kr/år (inte 5 miljoner kr som Fjellström säger). Enligt studier
som Mobilisering mot narkotika låtit genomföra gav varje krona som
satsades i Stockholms metadonprogram en avkastning på 15–20 gånger
insatsen. Detta innebar att varje patient som kom in i LAB ledde till en
besparing för samhället på i snitt 1,8 miljoner kronor. Så höga
samhällsvinster har inte uppmätts i någon annan vård.

De viktigaste skälen till att erbjuda LAB åt länets heroinister är dock
inte de ekonomiska utan de mänskliga. Sjuklighet och dödlighet hos
patienter i LAB minskar dramatiskt. För flertalet leder behandlingen
också till en kraftig minskning av illegalt drogbruk och kriminalitet.
En stor andel av patienterna kan leva normala liv, även om många får
räkna med livslång medicinering.

Tolvstegsbehandling och annan behandling utan läkemedel har utan tvekan
hjälpt många heroinister till ett drogfritt liv. Gott så. Tyvärr är
andelen heroinister som blir stabilt drogfria av sådan behandling så låg
att det inte ger något utslag i vetenskapliga studier. Flertalet
heroinister som påbörjar tolvstegsbehandling avbryter behandlingen i
förtid eller återfaller direkt efter dess slut.

Det allra viktigaste är emellertid att narkomanen själv får påverka
valet av behandlingsmetod. Den som önskar drogfri vård ska självfallet
erbjudas detta (även tolvstegsbehandling). Den som hellre vill ha LAB
ska erbjudas det. Därför är det mycket positivt att Jämtlands län nu
äntligen – som näst sista län i landet – kan erbjuda
metadonbehandling.

Björn Johnson
Narkotikaforskare och lektor vid enheten för socialt arbete, Malmö
högskola

Tidigare blogginlägg:

Addiktologi

Östersund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar