Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

30 mars 2009

Kul att vi växer

Jag ville bara säga att jag tycker att det är kul att föreningen växer. Det är ju jätte viktigt att vi som patienter kan organisera oss för att på så sätt kunna påverka vår situation.

De flesta andra patientgrupper har ju sina föreningar och jag vill uppmana alla brukare att ansluta sig.
Desto fler vi är ju starkare blir vi.

Det är dags att göra våra röster hörda!
Finns det någon annan patientgrupp som blir så illa behandlade som vi ?? Det beror mycket på fördomar och okunskap.

Genom ett forum som detta kan vi börja ändra på det.

Fredda

29 mars 2009

Nya vänner

Så här på helgen försöker jag vara lite social och har haft äran och glädjen att upptäcka två nya bloggare.

Först hittade jag en, vad jag tror tjej - Penny Dreadful - som precis har börjat blogga:

Jag öppnar hjärtat nu.

För 8 år sedan fastnade jag i heroinets klor.
Hur och varför började jag med detta? Det fortsätter jag att skriva
lite senare, just nu måste jag försöka äta lite.
Jag önskar Penny all kraft hon behöver och hoppas att hon uppdaterar sin blogg ofta så att vi kan ta del av hennes resa.

Den andra killen hittade oss - HeroinHead - är en kille från London, England som har en fantastisk blogg och skriver från Frankrike och jag rekommenderar er att kolla in hans sida. Mycket aktivitet där och jag hoppas vi kommer att ha ett sjysst utbyte framöver.

I was born with heroin in my veins. 7 years after my birth, my father was brutally butchered by the infamous mass-murderer Dennis Nilson. My mother had a breakdown and turned to alcohol. I turned to solitude, vandalism, and violence. At the age of 13 the educational system gave up on me. At 15 I was taking LSD & speed, drinking and smoking dope. At 17 I tried subutex (a heroin substitute) – I felt like I had found God. At 25 I was a heroin & crack addict...


Ni hittar länkar till deras uppdaterade inlägg under Vi diggar sektionen i vänstermarginalen.
Junkies United

27 mars 2009

Blodsmitta

Hasse och jag var på infektionskliniken och informerade personalen om Brukarföreningen och verksamheten och hur heroinisters verklighet med Hepatit-C och orena sprutor ser ut. Det var ett bra möte vilket det oftast blir när man försöker se varandras situation och försöker hitta lösningar på svårigheter.

Idag hade jag ett möte med Halid på SIMON, och det var lika inspirerande som alltid.

Ha en bra helg.

26 mars 2009

Metadon fungerar

I UNT står att läsa idag:

Fortfarande finns här och var i missbruksdebatten ett motstånd mot användning av metadon för att minska suget efter heroin. Men verkligheten går inte att resonera bort. I den studie som UNT i dag refererar blev 95 procent av de kvinnliga prostituerade heroinister som ingick i metadonprogrammet fria från heroinmissbruket. De slutade prostituera sig och omkring 90 procent har i dag jobb och familj.
Nästan alla fortsätter att ta metadon. I den meningen är det givetvis korrekt att säga att man låter ett beroende fortsätta, i nya former. Men vad skulle alternativet vara? Svaret är bara alltför uppenbart.


Av: Håkan Holmberg
GD har en något utförligare artikel

Mottagningsmöte

Hasse och jag var på ett möte med all personal på mottagningen, syrrorna, läkare, och enhetschef.
Det är ett möte som vi försökt få till stånd under en längre tid och som slutligen blivit av, delvis tack vare Brukarrådet, delvis tack vare genuint intresse från personalens sida att föra en dialog med patientrepresentanter. För att spara tid och utrymme och slippa upprepa mig, men för att ni ska få ett hum om vad det gick ut på, publicerar jag ett mail (något högtravande, men ändå) som jag skickade till enhetschefen efter mötet.

Hejsan Kent.

Jag skulle vilja tacka dig och alla övriga närvarande för möjliggörandet av och deltagandet i det möte som vi hade i tisdags, vilket enligt min mening, trots lite inledande gnissel, kändes som en lovande start på ett, förhoppningsvis för alla inblandande, fruktsamt fortsatt samarbete.

Jag vill inledningsvis rapportera att internetsidan blivit uppdaterad enligt önskemål, och återigen förtydliga att uppsåtet med just det inlägget, och den här informationskanalens syfte i allmänhet, inte är att obefogat "hänga ut" eller "hoppa på" personalen som enskilda individer eller grupp, utan att fungera i första hand just som en informationskanal för och av patienterna. Det är dock noterat att större diskretion i framtiden behövs för att skydda individers, gruppers och klinikens integritet, vilket jag även framledes kommer att insistera på. Jag beklagar den eventuella skada som kan ha uppstått i samband med bristande erfarenhet i dessa sammanhang.

Vad gäller själva informationen som förmedlas via denna kanal är det dock tänkt att den ska vara till gagn för patienterna, vilket man naturligtvis bör ha i åtanke vid kontakt med de patienter eller de andra medlemmar i Brukarföreningen som använder den. Vid ett möte med representanter för patientgruppen, som det du och jag hade den 17 mars eller det senaste den 24 mars, måste man utgå ifrån att det är just sådan offentlig information som utbyts och som bör vara till gagn för patientgruppen, och således inte lämnas i förtroende, om inte annat meddelas.

Jag vill också passa på att meddela att de sakfel på internetsidans presentation, vilka på grund av min pinsamma bristande kunskap om den korrekta nomenklaturen, blivit uppdaterade, nämligen uttrycken "klinikchef" och "vårdplanering".

Vad gäller mötet i övrigt är det som sagt glädjande att vi lyckats komma igång och till och med bokat in ett par tider för flera möten.
Jag föreslår att du fortsättningsvis blir den sammankallande, och vill igen poängtera värdet av att ha en dagordning och någon som för anteckningar. En idé är att man kan komma in till dig med förslag på punkter till dagordningen för kommande möten.

I detta avseende har jag redan nu ett par punkter som jag skulle vilja få med till mötet 21 april:

fortsatt diskussion om mötets namn, syfte, form och ordning,
fortsatt diskussion om den punkten Tommy tog upp: "läckage" av medicin och patienters eventuella kriminalitet och hur vi gemensamt kan hantera frågan,
fortsatt diskussion kring patientenkät, och funderingar på vilka frågor vi skulle vilja ha svar på.

Jag är säker på att det kommer fler förslag, och en sak som man kanske kan fundera på är om det ska vara något slags stående punkt.

Kent, jag vill återigen tacka alla som deltar i detta samverkansförsök, och vill framhålla att det förhoppningsvis kan vara ett verktyg för vår gemensamma strävan mot samma mål: utveckling av vård och service och ökad patientsäkerhet.
Jag har inte allas mailadress och undrar om du kan vidarebefordra detta meddelande till de det berör.

Tack för er tid.
Mvh,
Zoran
ÖBF

Brukarråd 090224

Örebro Brukarförening representerades av tre medlemmar vid Beroendecentrums brukarråd i tisdags. En del intressanta saker drogs.
Viktigt var att Gunnel rapporterade att programet för första konferensen i samband med Beroendecentrums 10-årsjubileum nu är klart och finns att hämta på

http://www.orebroll.se/beroendecentrum
där finns också anmälningmöjligheter.

Brukarföreningen har varit med i planeringen och jag tycker att vi har fått till ett ganska bra program. Dessutom är det i sammanhanget ett överkomligt pris - fast kanske inte för alla brukare.

Full rapport från tisdagens möte kommer iom utskick av minnesanteckningar.

Här följer minnesanteckningarna från det brukarråd som hölls förra månaden:

Närvarande: Thomas Johansson, Verdandi, Jan Carneland, Verdandi, Sören Helander, Länkarna, Christer Assarsson, Länkarna, Zoran Lovén. Svenska Brukarföreningen, Micke Österberg, Unga KRIS, Steve Holm, KRIS, Solveig Fahlgren, Hela människan, Gert Andersson, Attention, Camilla Stjärnholm, RSMH, Lena Lundin-Isaksson, RSMH, Halid Hadzimusic, SIMON, Annette Rauséus, Beroendecentrums vårdavdelning, Linda Markström, Beroendecentrums vårdavdelning, Caroline Burstedt, Kajsamottagningen, Liselotte Rehnman, FMN, Anna Karlsson, Verdandi, Said Alasow, Beroendecentrums vårdavdelning, Tommy Strandberg och Lisbeth Johansson.

Förhinder: Länkarna, Karlskoga


Tommy Strandberg hälsar alla välkomna till dagens brukarråd.


Rapport från SKL, Gunborg Brännströms hearing om brukarråd

Tommy Strandberg, Gert Andersson, Attention och Zoran Lovén, Örebro Brukarförening var med vid detta möte. Gert berättade kort om hur brukarrådet i Örebro fungerade. Zoran skrev en rapport som skickats till Gunborg Brännström på SKL.

Gunborg kommer att fortsätta med det här arbetet under året. Vi kommer att bjuda in henne till ett brukarråd i november.

Tommy frågar brukarrådets medlemmar om deras åsikter då Örebro Brukarförening har en avvikande uppfattning om brukarrådets funktion. Brukarföreningen menar att brukarrådet i första hand ska företräda patienterna. Verdandi: Thomas – i brukarrådet diskuteras principfrågor och inte direkta patientärenden. Jan – förändringsarbetet tar tid men fungerar bra. Unga KRIS – Micke tycker att det fungerar och att saker som behöver tas upp även blir åtgärdade. KRIS, FMN och Attention tycker att det fungerar bra. RSMH har synpunkter på att en del ärenden inte förs vidare till t ex Allmänpsyk.

Tommy betonar att brukarrådet måste kunna gå vidare med arbetet trots olika åsikter och att alla ska kunna uttrycka sina åsikter fritt.


Inplanering av brukarrevision 2009

En revision bör göras vart 3:e år. Senast en revision gjordes så höll Thomas Johansson från Verdandi i den. Beslut tas att en revision görs i september och att alla organisationer då är med.


Inplanering av politikermedverkan i brukarrådet

Signaler har kommit att det blir ytterligare indragningar för landsting och kommun redan under 2009 + ytterligare 2010. Man håller på och ser över vad som kan tas bort i verksamheterna. Även ett anställningsstopp kan bli aktuellt. Det är viktigt att brukarorganisationerna gör konsekvensanalyser på vad som händer om det blir indragningar inom psykiatri och beroendevård. Tommy ställer frågan om det finns intresse från brukarrådet att bjuda in Marie-Louise Forsberg-Fransson. Svar ja. Rasmus Persson kommer att bjudas in till brukarråd i maj.


Verksamhetsberättelse 2008

Det kommer att bli många utmaningar under 2009. När det gäller NP-sidan så är remissinflödet mycket stort och det finns oklarheter om när och var utredning och behandling ska göras. Riktlinjer måste tas fram under 2009. Angående opiatprogrammet kommer det att bli svårt att hålla vårdgarantin om det inte tillförs ytterligare resurser.

Unga kvinnor dricker allt mera alkohol, under 2008 för första gången fler kvinnor än män som sökt på Beroendecentrum ungdom. Även fler smärtpatienter som kommer till Beroendecentrum.


Rapport från arbetet med Khat-problematiken, Linda och Said

Den 28 mars kommer man att ha en konferens i Vivalla angående khat. Det är ett samarbete mellan SIMON, Örebro moské och Beroendecentrum. Det kom mycket folk på senaste konferensen men det är mest socialtjänst. Svårt att nå målgruppen, d v s brukarna. Halid säger att samarbetet med Linda och Said har fungerat mycket bra.


Tema jubileumskonferens – var är vi i planeringsarbetet

Caroline Burstedt, Kajsamottagningen: Programmet för ”Kvinnor och missbruk” den 11/5 är klart. Bl a kommer psykolog Christina Scheffel-Birath att föreläsa. Även föreläsning från Fides Schückher, överläkare på Kajsamottagningen och Caroline och Catharina Erikson informerar om metoder och erfarenheter från Kajsamottagningen. Elisabeth Lindgren kommer att prata om Villa Vägen ut. Lokala utställare är kontaktade.

Den 12/5 är planerat konferens opiatbehandling. Program inte klart ännu. Diskussion om vilken typ av material man får ställa ut.

Brukarsamverkan: den konferensen planerad är till i november. Förslag från Tommy att Christer Assarsson från Länkarna ingår i den gruppen.

RSMH anmäler intresse av att ingå i gruppen som företräder slutenvården.


Övrigt

Annette Rauséus har önskemål att KRIS meddelar vilken personal som kommer till avd. KRIS kommer att göra så i fortsättningen.

Annette tar även upp att synpunkter har kommit på att Örebro Brukarförening sitter i hisshallen på 3:e våningen. Det vore bättre om de hade ett rum inne på mottagningen så att intresserade patienter själva kan söka upp dem. Bo Ollas och Kent Karlsson har ordnat detta så att Örebro Brukarförening nu har ett rum på mottagningen.


Vid pennan,
Lisbeth Johansson

Sekreterare för Beroendecentrums brukarråd

24 mars 2009

Regnbågens ände

Jaa, det kanske är lite tjatigt men faktum är att FNs internationella konferens om det globala narkotikaläget just avslutats efter två veckor, och det som avhandlas där påverkar i slutändan våra möjligheter till vård. I fredags höll Rick Lines från IHRA ett slutanförande på konferensen och vi hoppas att han kommer hit i maj till Örebros seminarium om opiater.

Nu blir det ju inga direkta förändringar på den repressiva narkotikapolitiken i Sverige och hetsjakten på en hel folkgrupp lär ju fortsätta, men ifrågasättandet av att fortsätta jakten på regnbågens slut blir allt vanligare och allt klarsyntare. Ni minns att jag nämnde att vår folkhälsominister Maria Larsson var nere i Wien på konferensen med vår älskade drottning Silvia?

Marias hetsande uttalande om andra länders politik, troligen skrivet av den nykristna extremkandidaten Sofia Modigh, har nu fått ett briljant svar på Newsmill av Abel Backlund. I en både träffsäker, rolig och analytiskt stringent artikel sågar han föreställningen om ett narkotikafritt samhälle och skärskådar brutalt effekterna för inte bara knarkare utan för alla medborgare i en fri och öppen demokrati.

23 mars 2009

Aqurette talar

Det är inte bara Vänsterpartiet som har problem med nuvarande svensk narkotikapolitik, även den moderate politikern, debattören och bloggaren Christopher Aqurette har ett och annat att säga om saken.

Lägg ner kriget mot narkotikan

Publicerad 23 mars 2009 - 12:00

Svensk narkotikapolitik har länge genomsyrats av personangrepp, vetenskapsförakt och främlingsfientlighet. Syftet har varit att med alla medel få utopin om ett samhälle helt utan narkotika att framstå som ett realistiskt mål. Den som yppat kritik har ofta avfärdats som en drogliberal som pratar i egen sak.

Vi på Örebro Brukarförening är för tillfället mest bekymrade över hur den nationella politiken påverkar patientsäkerheten för våra medlemmar som är inskrivna, önskar vara inskrivna, eller står på väntelista i Opiatprogrammet vid Beroendecentrum här i stan. Idag finns 24 patienter på kö, Beroendecentrum klarar inte att uppfylla vårdgarantin, vården hotas av ytterligare nedskärningar, och behandlingen är hela tiden utsatt för ett massivt tryck och ifrågasättande, både internt och externt, såväl politiskt som från olika typer av opinionsbildare, intressegrupper, massmedia och allmänheten i stort. I samband med att polisen också trycker på, för att som det sägs, medicin "läcker" från programmet till den illegala marknaden, måste personalen på mottagningen ägna orimligt mycket tid åt brottsbekämpande kontroll av varje patient, när de flesta snarare behöver stöd, uppmuntran, och oftast bara sin medicin, tack.

*host, host*: det mesta av medicinen som florerar utanför kliniken kommer INTE från kliniken från början *host, host*.


Alltså vi vänder oss mot att "kriget mot knarket" och "kriminalisera knarket" alltid i praktiken blir "kriget mot knarkaren" och "kriminalisera knarkaren".

Även Liberati tar upp frågan i en meta-debatt.

22 mars 2009

Heroinistens ansikte


Vi var några stycken å tittade på I skuggan av värmen i går kväll, de allra flesta opioidister, och alla var överens om att det var en skitbra film, även om några tyckte att det var lite jobbigt emellanåt.


Med stort kunnande och små medel har långfilms-debuterande regissören Beata Gårdeler lyckats med sitt uppsåt: ”att göra en svensk film som berör”. Utan att hänfalla åt billiga publikfriande tricks som schablonartade karikatyrer av heroinister och orgiastiska ”pundar”-scener förmedlar hon genom ”rising star”-hetingen Malin Crépins känsliga gestaltning på ett mästerligt sätt stora allmänmänskliga frågor som skuld, skam, ensamhet, rädsla, isolering, tillhörighet, utanförskap, längtan, kärlek - teman som i en heroinists liv alla är dragna till sin yttersta nakna gräns.

När polisen (Joel Kinnaman) upptäcker att väktaren Eva är injektions-heroinist har han redan sett människan, drabbats av kärleken och han kan inte som resten av omgivningen förskjuta henne. I deras ögon är hon redan synad, värderad, etiketterad och förvisad, någon som inte är värd hänsyn, respekt eller ens en chans att tas på allvar. 40 sekunder hos socialtjänsten och 50 sekunder på avgiftningen sammanfattar på ett kusligt sätt något som 60-minuters dokumentärer misslyckas med: att förmedla heroinistens utsatthet och vårdens oförstående skoningslösa stämpling. I en intervju i Gomorron Sverige säger Malin Crépin angående när dom smygfilmade på stan ”De blickar och det förakt man mötte var inte nådiga. Det glömmer man inte. Sånt sitter kvar.”

Att Lotta Thell slutligen inte bara givit sitt godkännande utan även gillande är det bästa betyg filmen kan få och jag böjer mig ner i vördnad och respekt och kysser tre par kvinnofötter.

I skuggan av värmen får 6 av 5 möjliga sprutor:

Luffarn granskar

Om du tröttnar på allt allvar och vårdpolitik å sånt vill jag tipsa om Luffarn's blogg.

Där kan du bl.a. få jobbsökartips: ”Det hemliga sättet”.

21 mars 2009

"Morfin" syns inte på proverna.

Hej.
Kommer med ett tips så här på lördag fm.
Morgonspinning med Siggan på njoy.
Bästa passet på länge.
Bra musik.
Modern House och Hip-Hop blandat med gamla godingar som Michael Jacksons Billie Jean.
Så grymt bra.
Vilket ös.
Längtar redan till nästa lördag 10.00.

Varför är träning viktig för mig och kanske för dig.
Du blir glad av motion eftersom det sätter igång en positiv process i kroppen som påverkar den på flera sätt.
För det första frigörs endorfiner.
Endorfiner är kroppens eget morfin som gör dig på gott humör och får dig att slappna av.
Det syns dessutom inte på prover.
Ja, hur dom en försöker kontrollera oss till underkastelse så hittar vi nya vägar.
Om nu inte motion förbjuds.
Vi ses på njoy.

Önskar er en skön helg.
Hasse

20 mars 2009

Kriminella knarkare

Elisabeth Lindgren och Erik Winnfors svarar Lisa HeljeforsETC.

Knark ska vara kriminellt
09-03-19

Det går inte att bortse från att narkotika ger kickar till en del människor – att knark är gott. Narkotikapolitiken måste bestå av många pusselbitar och det är betydligt mer komplicerat än Lisa Heljefors påstår i sin ledare i ETC Örebro nr 11, det menar Elisabeth Lindgren och Erik Winnfors i den här artikeln.


Till kommentarerna får man på ETCs sida använda max 1500 tecken, därför blev svaret något kort, och följer härnere. Det finns ju mycket mer att säga om deras människofientliga syn på beroende än så, t.ex. att de inte föreslår något som helst alternativ till kriminalisering och tvångsvård och säger att "Det hör till ovanligheterna att missbrukare kliver in på ett behandlingshem frivilligt för att få vård." Vilket ju naturligtvis är ren och skär lögn, och bortser helt från den beroende individens vilja, önskan, förmåga, kraft, kompetens att själv ta initiativ att förbättra sitt eget liv. I sjävla verket är det så att tvång i princip aldrig leder till över tid hållbar "drogfrihet". Däremot är tvång direkt relaterat till en mängd negativa effekter, både på det samhälleliga ideologiska planet, och framför allt det individuella planet, där det mest extrema är överdos och död, den allra vanligaste följden av en tids tvångsvård.

I Sverige dör en beroende varannan dag - i EU en varje timme - av överdos. Dödsfall som med relativt enkla medel, helt i motsats till tvångsvård, lätt skulle kunna minskas.

Örebro Brukarförening menar att en död beroende är en för mycket.
Oavsett vad all statistik säger är det en människa vi talar om.

Man jämför Sverige med andra länder och tävlar om vem som är ”bäst” på att bemöta än det ena, än det andra stadiet av beroende. Man avhumaniserar individer och gör människor och deras lidande till statistik och procentsatser. Man förespråkar kriminalisering av ett beroende, en sjukdom som i svensk sjukvård har en diagnos, alltså man vill tvinga människor till underkastelse.

”Det är genom att störa den enskilde missbrukaren som man kan få stopp på langningen”, påstår man, utan något som helst källhänvisning. Troligtvis eftersom ett sånt påstående saknar empirisk grund, utan vilar på artikelförfattarnas moraliska och ideologiska föreställningar. Man använder sig alltså av ett klassiskt desinformationsknep, att blanda statistik med lösa påståenden dragna ur hatten för att ge sken av vedertagen sanning.

Man vill alltså fortsätta att kriminalisera, demonisera, stigmatisera och marginalisera människor som redan är på utsatthetens yttersta stup. Helt i linje med det rådande klimatet i Sverige i början av det 21a århundradet: sparka på den som ligger, förakta den svage, bannlyse den sjuke, halte, och lytte.”Innan narkotikabruk kriminaliserades var en förälder till en missbrukande 18-åring helt maktlös”, tydliggör vad det handlar om: makt. Även om omgivningen är ”maktlös” i juridisk mening, är vi långt ifrån hjälplösa. Så frågan är: vill vi utöva makt över de utsatta, eller vill vi sträcka ut en hjälpande hand åt de behövande?

Lisa Heljefors: Bättre vård

Välfärd mot narkotika
09-03-12

Missbruket ökar när klyftorna i samhället blir större. Ett väl utbyggt välfärdssystem är därför en viktig utgångspunkt för att vi ska kunna bekämpa narkotikan. Genom en avkriminalisering av narkotikabruket kan vi förbättra missbruksvården, skriver Lisa Heljefors (V).

Vänsterpartiets förslag till en vård- och behandlingsgaranti skulle ge alla människor med missbruksproblem rätt till en påbörjad vårdplanering alternativt avgiftning inom sju dagar. Garantin skall vara bindande både för landstingens beroendevård och för den kommunala socialtjänsten. För att skapa en så human och effektiv narkotikapolitik som möjligt bör samhället prioritera en upprustning av den generella välfärden som den borgerliga politiken lyckats urholka, en avkriminalisering av det egna bruket samt ett införande av en vård- och behandlingsgaranti för missbrukare.

Lisa Heljefors
ordförande Vänsterpartiet i Örebro

Lisa och Vänsterpartiet är modiga som vågar gå ut med så impopulära förslag och faktiskt vill hjälpa de som är beroende istället för att fortsätta stigmatisera och demonisera denna redan hårt ansatta och utestängda grupp.
Tack Lisa!

17 mars 2009

EU-rapport: förvärrade drogproblem

Från Drugnews:
WIEN Västvärldens krig mot knarket går vidare, trots avsaknad av resultat. I en beställd EU-rapport uppges narkotikaproblemen förvärrats och politiken göra ”mer skada än nytta”.

I rapporten – som beställts av EU:s kommissionär för rättsliga, frihetliga och säkerhetsfrågor Jacques Barrot – beskriver forskarna ett nära nog totala misslyckandet inom drogbekämpningen.

Trots kraftigt ökade åtgärder mot producenter och försäljare av narkotikapreparat för att minska utbudet, har tillgången snarare ökat och priserna har sjunkit med mellan tio och 30 procent de senaste tio åren. Rapportens författare fann heller inga bevis för att det globala narkotikaproblemet hade minskats eller att det skulle ha blivit svårare att få tag på droger.

Hela rapporten och en punktad sammanfattning

Spridda skurar

Vi fortsätter att vara på kliniken så mycket som möjligt för att informera om Brukarföreningen och finnas för patienterna.

Igår var jag i Katrineholm för att hjälpa en familj som har varit i subutex-programet där i fem år och inte misskött sig på något sätt, och där den nya läkaren nu börjat trakassera dem. Horribelt!

Möte med enhetschefen idag.
Mycket lovande start på ett, som jag hoppas, fruktsamt samarbete.
Vi ska träffas en gång i månaden, och så småningom hoppas jag att läkare, sjuksköterskor, och kurator också kan vara med.

Vi diskuterade bland annat våra problem med lokal, både på kliniken och på stan - vi har ingen egen lokal ännu.

Han berättade även att det på sista tiden kommit flera klagomål från patienter, speciellt riktade mot överläkaren.
En del av de klagomålen har även vi tagit del av och vi backar naturligtvis upp både enskilda patienter och patientgruppen i de här frågorna, men vi har valt att inte initiera några diskussioner med ledningen kring just den här läkaren eftersom han slutar i maj.

Den andra läkaren fortsätter i som tidigare, och hon har vad jag förstår, patienttider på måndagar.

Under våren kommer en ny läkare som precis gör klart sin specialisttjänstgöring (ST), och således blir den nye överläkaren.

Vad gäller sjuksköterskorna så är en sjukskriven, men kommer troligtvis snart tillbaka.

Det blir inte någon 5:e sjukskötersketjänst (ännu), men vi får typ låna en ny syrra från allmänpsyk i åtta månader från och med 1 april.

I övrigt så har man befriat opiatklinikens syrror från att ha jour på kvällstid, vilket betyder att de har mer tid för sina egna patienter på dagarna, och man ska försöka hålla så att patienterna får träffa "sin" syrra.

Vi pratade en del om intagningsförfarandet där Brukarföreningen har många bra förslag, som dock ligger i framtiden. Men till en början så ska de som ringer på opiatens jourtelefon även upplysas om att Brukarföreningen finns och vad vi kan hjälpa till med.

Det är just de första kontakterna som är svåra för många brukare att få till, och där kan vi hjälpa till jättemycket, både med ansökningar, frågor, kontakter, och att vara ett stöd under ansökningsprocessen.

Om du funderar på substitutions-behandling (subutex eller metadon), eller behöver kontakt med Beroendecentrum i andra frågor, tveka inte! Ring Brukarföreningen.

13 mars 2009

Gomorron Sverige


Den 20 Mars 2009 är det premiär för Beata Gårdelers film I SKUGGAN AV VÄRMEN -en annorlunda kärlekshistoria efter våran favvo Lotta Thells succéroman med samma namn.

I morse var de hos Gomorron Sverige tillsammans med huvudrollsinnehavaren Malin Crépin

MISSA INTE DETTA INSLAG - LIGGER KVAR PÅ SVT PLAY t.o.m. fre 20 mar

Tidigare även I skuggan

Överdos - Vad du bör veta

De främsta rönen

1. Överdos av narkotika, oftast opiater, är en viktig dödsorsak
bland unga människor i Europa och för närvarande den
främsta dödsorsaken bland injektionsmissbrukare av
narkotika. Varje år registreras det i Europa över 8 000
dödsfall som beror på en narkotikaöverdos.

2. De som dör av överdos är huvudsakligen män mellan 20
och 40 år, oftast injektionsmissbrukare av opiater och ofta
hemlösa eller marginaliserade. De flesta av dödsfallen
med anknytning till heroin drabbar mer erfarna och mer
beroende missbrukare som kombinerar heroinet med andra
droger, särskilt alkohol och bensodiazepiner.

3. De framsteg som gjorts när det gäller att fastställa och
beskriva riskfaktorer och risksituationer för narkotikaöverdos
tyder på att en betydande andel av överdosdödsfallen kan
förebyggas.

4. Det finns belägg för att ett brett spektrum av åtgärder kan
bidra till att minska narkotikaöverdoserna. Dessutom blir
det generellt sett allt vanligare att man vidtar åtgärder för
att förebygga överdoser, bl.a. genom utbildningsinsatser
och strategiska åtgärder som kan minska dödligheten och
sjukligheten.5. Att minska de narkotikarelaterade dödsfallen är ett
folkhälsopolitiskt mål för EU och dess medlemsstater.

6. Visserligen är det sammanlagda antalet överdosdödsfall
i EU fortfarande mycket stort, men på senare år har man
kunnat skönja en positiv trend i en del länder. Vissa av de
nya medlemsstaterna kan stå inför en utveckling liknande
den som en del västeuropeiska länder upplevde i början av
heroinepidemin.

Fakta från EMCDDA
Läs mer om överdos

AGERANDE VID ÖVERDOS:

Om någon överdoserat och är medvetslös så lägg personen i framstupa sidoläge så luftvägarna hålls fria och kvävning av uppkastningar eller saliv inte sker.

RING SEDAN AMBULANS
112

Stanna med den medvetslöse tills ambulansen kommer och upplys ambulanspersonalen om så mycket du kan/vet om vad personen använt och när det intogs.

Om du kan:
Ge konstgjord andning och hjärtmassage.

Om du inte kan:
Håll kvar larmcentralen i telefonen och fråga hur du ska göra.

Du bör veta att larmcentralen i Sverige även skickar polis till en överdos-utryckning.
Om det är något som besvärar dig, tänk då också på att din kompis kan DÖ om du lämnar honom/henne.

Många överdoser med dödlig utgång kan förhindras med förändrande utryckningsrutiner.

Svenska BrukarFöreningen och Örebro BrukarFörening vill genom samverkan med Polis, Ambulans, och Larmcentral verka för att dessa rutiner ändras.


Wien, knark och sång


Inte för att vi hade förväntat oss någon förändring, men nu är det tydligen klart att den globala narkotikapolitiken fortsätter som förut. Varför ska man ändra på ett misslyckat koncept?

Jag har tidigare skrivit om FNs toppmöte om narkotikafrågor i Wien (UNGASS), där man går igenom de senaste 10 årens misslyckade narkotikakrig (och det är ett RIKTIGT krig, tro inte något annat!) och har enats om en gemensam hållning för de kommande 10 åren. Eller ja enats, jag vet inte... Det är naturligtvis den störste knarkprofitören i världen USA, stalinistiska narkotikaläkare i Ryssland, och tungomålstalande sekter i Sverige, som inte velat förändra, förbättra och verklighetsanpassa ett förlegat koncept.

Johannes Forsberg rapporterar idag från Wien:
"Många delegater i Wien ville skifta fokus från det uppenbart omöjliga målet om att utrota drogerna, till att minska deras skadeverkningar, så kallad "harm reduction". Det handlar exempelvis om rena sprutor till narkomaner. En tredjedel av alla hivinfektioner utanför Afrika beror på smutsiga nålar.

EU-länderna
förespråkade den linjen. Men inte Sverige.
Folkhälsominister Maria Larsson slogs, flankerad av drottning Silvia, för att knarkkriget ska fortsätta på precis samma sätt. Tillsammans med bland andra Ryssland och gamla Bushbyråkrater från USA lyckades hon stoppa alla skrivningar om skademinimering. Maria Larsson är jätteglad.
Mindre nöjda är människorättsorganisationer som Human rights watch. De har kritiserat de massiva övergrepp mot missbrukare som den rådande politiken leder till.
De menar att politiker som Maria Larsson berövar missbrukarna rätten till bästa möjliga hälsa. Och till vilken nytta? Hiv och gulsot dödar missbrukare, men stoppar inte missbruket.
Maria Larsson tar lätt på kritiken från civil-samhället. Hon menar - oklart på vilka grunder - att många av organisationerna som förespråkar skademinimering är köpta av läkemedelsindustrin och brottssyndikaten.
För att kritisera en politik som inte åstadkommit någonting förutom död och lidande måste man vara köpt enligt Maria Larsson.
Hon förkroppsligar den politiska dumhet som knarkkriget bygger på.
"

12 mars 2009

Brev till er

Fick ett mail från en av bloggens läsare och patient på kliniken igår.
Vi gillar att höra av er alla, och det är viktigt att folk får läsa hur ni upplever er situation!
Vare sig ni har subutex- eller metadonbehandling eller inte.
Tack.

-Måste man vara frisk i sin sjukdom för att kvalificera sig till vård?
Jag ser ett stort problem med landstingets subutex - och metadonbehandling, dom som är i STÖRST behov av denna behandling klarar ej att ta sig in på grund av att de är för svårt drabbade av sitt missbruk.
Dessa patienter klarar helt enkelt inte av att uppfylla alla krav som ställs för att få nämnda behandling.
Kraven är att infinna sig 3ggr i veckan med max 15min försening och lämna urinprover som inte får innehålla annat än opiater. eftersom man inte får sin första medicindos förrän efter 2 månader tvingas man fortsätta leva i missbruk. Skulle polisen ta personen och denne bli dömd för narkotikabrott så blir det ingen behandling.
Hur ska en heroinmissbrukare med allt som det innebär kunna komma till avtalade möten 3ggr i veckan i 2 månader? Detta är omöjligt för många. Varför kan man inte få sin medicin så fort det är konstaterat att det inte finns något annat än opiater i blodet. Då skulle de slippa leva i helvetet i 2 månader. Man skulle kunna ge medicinen direkt och säga att -om vi hittar något annat än vår medicin i din urin så har du ingen ursäkt och vi får ta ställning till din behandling.
Man undrar om sjukvården egentligen vet vad det innebär att leva som heroinist, jag tror inte det!
Jag menar alltså att de svåraste fallen har ingen rimlig chans att kvalificera sig, de är för sjuka...
Man måste alltså vara väldigt frisk i sin sjukdom för att få vård.....skevt eller hur?!
Fredda

I skuggan


Den 20 Mars 2009 är det premiär för Beata Gårdelers film I SKUGGAN AV VÄRMEN -en annorlunda kärlekshistoria efter våran favvo Lotta Thells succéroman med samma namn.

Eva arbetar som väktare och är samtidigt heroinberoende. Hon träffar Erik som är polis och de båda blir förälskade. När Erik blir varse Evas missbruk försöker han förgäves hjälpa henne. Hon går ner sig alltmer men lyckas på egen hand bli fri från sitt missbruk och söker sig på nytt till Erik.Läs intervju i KommunalArbeteraren:

När Lotta Thell fick se de första scenerna i filmen blev hon nästan chockad. Skådespelaren Malin Crépin lyckades fånga henne, eller Eva som hennes alter ego heter i böckerna, så exakt.
- Det var en abstinensscen jag blev så otroligt tagen av. Det var som att se mig själv igen.Hos Kulturbloggen kan du vinna biljetter till premiären.

11 mars 2009

Varmt stål

Många intressanta möten under förmiddagen med olika människor som på olika sätt är viktiga för Örebro Brukarförenings existens.
Tack ska ni ha för ert stöd!

Några supportärenden och hela eftermiddagen på mottagningen.
Flera sjyssta snack med patienterna.

Letar febrilt efter lokal, eftersom föreningen nu börjar väcka sånt intresse att det är ett måste för att kunna fortsätta en fruktbärande verksamhet.

Silvia förintelseförnekare ?


Imorgon håller FN ett högnivåmöte för att inom ramen för Generalförsamlingens specialsession om narkotika (UNGASS) utvärdera medlemsländernas åtagande att utrota all världens narkotika på tio år. Tiden gick ut förra våren, men det är först nu rapporten är klar. Sverige fruktar att sanningen ska komma fram: att war on drugs är ett totalt och komplett fiasko. Därför har vår biståndsminister Gunilla Carlsson bestämt att dra in anslagen till en rad FN-organ som verkar bl.a. för mänskliga rättigheter, bästa möjliga vård och arbete mot smittspridning.

I ivern att tillmötesgå USA i dess krigsföring, vad den än kan tänkas riktas mot (kommunism, terrorism, droger, fildelare, sjuka, lytta och halta) snubblar Sverige på sina oknutna skosnören i ivern att komma först upp i talarstolen och som enda land stödja den ökända FN-sabotören USA. Man skickar folkhälsominister Maria Larsson, som det högtidliga evenemanget till ära har anställt en ny (och skicklig) spökskrivare. Hon säger i en bisats förvisso att vi i Sverige "behöver bättre tillgänglighet till läkemedelsbaserad behandling, större valfrihet och kunskapsbaserade insatser i hela vårdkedjan", men intar för övrigt den gängse svenska föraktfulla hållningen vis-a-vis verkligheten och de länder som strävar efter att hjälpa de delar av befolkningen som lider och riskerar att gå under och förintas på en daglig basis.

För att verkligen försäkra sig om ett von-oben perspektiv helt utan någon som helst kontakt med den verklighet som beroende människor lever under - ja, det skulle väl vara Maddes Cocaine&Champagne-orgier vid Stureplan då kanske, skickar Sverige (tam-taram-tam-tam var så god och nig riktigt djupt nu) DROTTNING SILVIA! För det vet ju alla att HON är insatt mer än någon annan i denna för beroende människor LIVSVIKTIGA fråga!

As the international community finalises the Political Declaration and work plan that will guide the next ten years of international drug policy, it is inconceivable and indeed unconscionable that support for scientifically proven, evidence-based harm reduction programmes will again be blocked. States must show responsible leadership and act in the best interests of public health and human rights, rather than the narrow and failed language of ‘a drug free world’.

This issue is much bigger than ideology, semantics and intergovernmental wordplay. It is about saving lives.

Nu ska Silvia alltså vara ett stöd åt lilla Maria nere i Wien, för Silvia tahlar jo tüschka, och kan således skrämma bort alla andra nyktra forskare, politiker och organisationer som försöker redovisa att 10 års knarkkrig har gått helt åt helvete, människor dör fan i drivor, Ryska Federationen fruktar för hela sin befolkning, heroinet flödar över i Europas alla städer, rättsväsendet knäar, HIV/AIDS, Hepatit-C, och andra livshotande sjukdomar är en tidsinställd bomb som hotar att slå ut stora folkgrupper, och CIA/DEA gnuggar sina händer i förtjusning över att de har full kontrollden globala narkotikahandeln och dess smutsiga pengar med förgreningar till trafficking med både kvinnor, barn, och människoorgan. Colombia, Mexiko, Afghanistan, Kosovo... där knarket finns där finns smutsiga amerikanska statsunderstödda mördare, knarkhandlare och vapenhandlare, och numera alltså också vår egen drottning.

09 mars 2009

En dag på sjukhuset

Tillbringade hela dagen på USÖ.
För att nå så många patienter som möjligt har Brukarföreningen beslutat för att under några veckors tid finnas tillgänglig på kliniken hela dagar alla dagar. Vi är också pressade att presentera kvantitativa medlemssiffror, så

om du vill bli medlem i
Örebro Brukarförening
går det bra att skicka ett mail till
zoran@brukarforeningen.se

Jag behöver ett namn och ditt riktiga mobil-nummer,
eftersom vi kommer att kalla till möten via SMS.
Anhöriga och övriga stödmedlemmar är också välkomna.
Medlemskapet är GRATIS,
men stödbidrag mottages tacksamt!

PlusGiro 49 68 30 -1

Var även på Infektionsmottagningen och Frivården för att informera om Brukarföreningens arbete och undersöka grunderna för samarbete. Har fått en tid på Infektion för grundligare information till all personal.

Sista mötet med planeringsgruppen för Opiat-seminariet som kommer att hållas i Wilandersalen, USÖ 12 maj 2009 som en markering av Beroendecentrums 10-års jubileum.
Det kommer att bli MYCKET intressant kan jag lova, med många spektakulära deltagare.
Officiell inbjudan till publiken kommer att komma inom de närmsta veckorna.

Jag har gnällt en del här på bloggen (och för styrlesen) att vi motarbetats vid planeringen och att det blivit för mycket jobb. Nå, det verkar som min uthållighet kombinerad med vinnande charm har burit frukt. Än är det dock inte helt spikat...

08 mars 2009

8 Mars 2009

På Internationella Kvinnodagen
Kärlek och respekt till alla Örebros och hela världens kvinnor
i kampen för rättvisa och jämlikhet.
Vi är med er, systrar!

Årets Internationella FN tema:
2009: Women and men united to end violence against women and girls

07 mars 2009

Chomskyism

"If what you propose is ideologically acceptable,
that is, supportive of power systems,
you can get away with a huge amount (of lies).
The difference between the conditions that are imposed
on dissident opinion and mainstream opinion
are RADICALLY different."

Låtsasnytt

Hasse och jag var på kliniken i dag och härjade i korridoren, eftersom vi inte längre "får" vara i trapphuset. Vi får se hur lång tid vi har på oss innan vi blir utslängda från mottagningen. Träffade en gammal bekant som jag inte sett på länge. Så det var jätteroligt, vi hade massor att prata om, men hon hade lite bråttom. Sen tog jag en promenad och fika med en kille som går på mottagningen, det var verkligen inspirerande och jag hoppas att han vill jobba i Brukarföreningen. Han skulle tillföra massor, det vet jag!

I dagens mediaskörd hittar vi en kvasinyhet: Landstinget Västmanland inför ett vaccinationsprogram som ska ge narkotikamissbrukare skydd mot hepatit A och B ISTÄLLET för sprututbytesprogram.

Det här resonemanget att man ska göra något ISTÄLLET för sprututbyte bygger ju på att man har en insikt om att det finns ett problem som man kan lösa med att införa ett sprututbytesprogram, men man vill inte ta det politiskt obekväma (men medicinskt och humanistiskt korrekta) beslutet och låtsas därför att man gör något.

För det första, får narkotikamissbrukare gratis hepatit-vaccination sen lång tid tillbaka, och om jag inte misstar mig gäller det i i princip alla landsting i landet.

För det andra är det framförallt Hepatit C (i långt mindre utsträckning B, och nästan aldrig A, men ofta HIV) incjicerande narkomaner riskerar att smittas med, men nåt sånt erbjuds inte. Troligtvis därför att det inte finns något vaccin mot HCV och HIV.

För det tredje, vem, jag frågar VEM tänker: "Försa om jag ska knarka lite i helgen? Bäst att gå ner till sjukhuset och vaccinera sig."

För det fjärde, skitiga och trasiga injektionsverktyg medför många andra hälsorisker än hepatit och HIV smitta.

Man har alltså uppmärksammat att det finns ett problem, man känner sig pressad att göra nånting, men istället för att säga sanningen: "Vi skiter i missbrukarna, och tänker inte hjälpa dem att undivka potentiellt dödliga smittsjukdomar", så låtsas man införa ett program som redan finns och som inte kommer i närheten att beröra det det verkligen handlar om.

För övrigt, har man gjort exakt på samma sätt i Örebro Läns Landsting.
Jag ska faktiskt kolla med infektionskliniken nästa vecka hur många injicerande drog användare som har vaccinerat sig mot Hep-B.

I övrigt fortsätter fascistorganisationen RNS sin hets mot folkgrupp på DrugNews.
Jag blir så trött på dessa gaphalsar, men ska ändå försöka få till något slags svar. De har fått styra debatten och lagstiftningen oemotsagda alltför länge.

Dessutom har jag fått svar på min kommentar till Hudiksvallstidningen igår.
Det är så urbota korkat och fullt med lögner och idioti, som t.ex.:

De enda som gör vinster på detta är läkemedelsindustrin och köpta forskare och ett fåtal missbrukare. Se verkligheten och förblindas inte av köpta forskares evidens.

Så jag avhåller mig från att bemöta sån SKIT.
Påminner förresten om Tobbe Fjellströms amsagor.

06 mars 2009

Medlemmar

Medlemsantalet ökar i Örebro brukarförening.

Vi behöver dig och din kunskap i kampen.

Är du inte medlem så anmäl dig nu.

Mejla oss namn, mobilnummer och mejladress.

Örebro brukarförening hjälper.
Hjälp Örebro brukarförening.

05 mars 2009

Leg.ssk., med rätt att svamla

Den legitimerade sjuksköterskan Henrik Nordin står inte oemotsagd i sina försök att verka balanserad (antagligen för att han är tillräckligt smart att fatta att ohämmat bondefångeri inte ger ett lika seriöst intryck) när han angriper de som är svagast och behöver mest hjälp i Hudiksvalls Tidning igår, under rubriken Ett stort steg tillbaka i utvecklingen.

Man kan ju förvisso undra vilken utveckling specifikt det är han syftar på. Och rubriken är också första tecknet på att resten av skiten han skriver bara är vilseledande propaganda och syftar till att skrämma hederliga skattebetalare och uppvigla mobben.

Eftersom vi aldrig litar på att bli publicerade i populärmedia, finner du mitt svar här:

Klassisk desinformation

Heroin framställdes inte alls i syfte att vara en mirakelkur mot morfinberoende. Det är förvisso inte poängen med mitt svar, men ett exempel på hur den här typen av debattörer förvanskar utgångspunkten för debatten. Min poäng är istället att ge en verklighetsbaserad bild av de punkter H.N. berör.

Jag ser också att användingen av Subutex kan vara problematisk, vilket all konsumtion av läkemedel utan läkarkonsultation kan vara. Däremot är de slutsatser som den här typen av debattörer drar felaktig. Det verkar som att man redan har ett ideologiskt ställningstagande som man sedan försöker legitimera med skräckexempel. Man vill kasta ut barnet med badvattnet, upphöra med den enda behandling av heroin-beroende som är evidensprövad och verksam över tid, istället för att bemöta de svårigheter som de som använder Subutex utan förskrivning möter.

Att hjälpa människor som har utvecklat ett beroende av Subutex med läkemedelsassisterad behandling är långt - LÅNGT - ifrån så vanligt som H.N. vill ge sken av. Tyvärr, måste jag säga, eftersom även de behöver hjälp med att till en början få sitt bruk under kontroll. I och med att problemet ökar, är det fler, inte färre som behöver hjälp.

Din uppfattning om hur lätt det är att inkluderas i ett substitutionsprogram stämmer inte med verkligheten. Det är tvärtom extremt svårt och komplicerat att inkluderas i ett program. Att Subutex är attraktivt som illegal drog medför att somliga "fuskar" sig in i programmet. Det är ett problem, som dock inte bemöts genom att verka för att de som behöver hjälp inte ska få det.

De som ensidigt skrivs ut från programmet, vilket sker alltför lättvindigt, löper stora hälsorisker. Och då talar jag om dem som behandlas för heroinberoende. Än så länge är det tyvärr alltför få som får hjälp med sitt subutexberoende. Så hela din artikel är missvisande, du talar om dina åsikter, inte om verkligheten.

Abstinenssymptom är inte korrellerade med "potensen" hos läkemedlet, utan med farmakokinetiken. Heroin är tveklöst "starkare" än Subutex men har upp till 100 ggr kortare halveringstid.

Det är uppseendeväckande ansvarslöst av en leg.ssk. att sprida den här typen av ideologiserade verklighetsförvanskningar.

04 mars 2009

Stilla flyter Don

Ett par dagar utan rapporter från Örebros mörka baksida betyder inte att den upphört att existera.
Bara att vi har våra armar djupt i dess skit.
Nån måste ju göra det jobbet också.
Misströsta inte - vi är här även för dig.

ÖREBRO BRUKARFÖRENING
HJÄLPER

HJÄLP
ÖREBRO BRUKARFÖRENING


PlusGiro 49 68 30 -1