Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

26 februari 2009

Konvo


Brev till Margareta Hägerfors, Socialstyrelsens Regionala Tillsynsmyndighet i Örebro

Hej Margareta,

jag vill bara tacka dig för ett gott inledande samarbete, samtidigt som jag vill passa på att fråga om den generella översyn under vilken Katrineholms BC nu hamnat är utifrån En bättre tillsyn av missbrukarvården (SOU 2006:57).

I detta sammanhang vill jag också uppmärksamma Strategi för utveckling av missbruks- och beroendevården – inriktningen till och med 2010 och insatser under 2008 (2008-04-24 nr III:5):

Att se dem som lever bredvid missbruket
Missbruk är ett folkhälsoproblem som inte bara drabbar den miss-brukande personen utan i hög grad även hans eller hennes familj. Barnen är särskilt utsatta. Vi måste därför bli bättre på att ge de närstående ett kvalitativt stöd.
Regeringen anser att missbrukets konsekvenser för barn och familj och andra närstående behöver uppmärksammas mer än vad det gör i dag. Vi måste alla bli bättre på att se dessa barn och ungdomar, som många gånger i tysthet hanterar sin egen och familjens vardag. Det är vår skyldighet att ge dessa barn och unga den hjälp och det stöd som de behöver.

Vad gäller det aktuella ärendet har vi en situation där en tvåbarns-familj lever under "missbrukets konsekvenser", och som en enhet kämpat för drogfrihet genom LAB. Det är vår skyldighet att ge även dessa barn den hjälp och det stöd de behöver, och inte försätta familjen i en situation med ökad återfallsrisk.

På samma tema vill jag hänvisa till samma protokollsbilaga:
Mål 3 Ökad tillgång till insatser för grupper som har svårt att få sina vårdbehov tillgodosedda
3.1 Förbättrat stöd till barn och familjer där det finns missbruk

Återigen, i det aktuella ärendet finns inget pågående missbruk, tack vare familjens kamp med hjälp av den vård de erbjudits, vars indragning nu hotar att underminera den drogfrihet och stabilitet som familjen lyckats etablera.

Vidare kan man argumentera för att även mål
3.3 Bättre vård för personer med opiatmissbruk
Våren 2007 genomförde Socialstyrelsen en granskning av de ca 60 verksamheter inom hälso- och sjukvården som bedriver läkemedels-assisterad underhållsbehandling vid opiatberoende. Granskningen visar att det finns oacceptabla brister när det gäller landstingens lagstadgade skyldigheter att planera sin hälso- och sjukvård utifrån rådande behov.
Kunskapen om såväl nyttan som riskerna med läkemedelsassisterad behandling inom hälso- och sjukvården för både narkotika och alkohol-missbruk är mycket olika utvecklad över landet och tillgången till sådan vård med specialistkompetens i dag på många håll bristfällig. Social-styrelsen bedömer att vissa landsting inte prioriterar vården av denna patientgrupp, trots att vårdformen uppfyller kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. Liksom alla andra patienter omfattas dock även dessa av vårdgivarnas ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

bör vara tillämpligt i det aktuella ärendet, där förvisso tillgången måhända finns, men där kvaliteten kan ifrågasättas, och där följakltigen prioriteringsaspekten ovan är öppen för tolkning.

Med vidare hänvisning till samma dokument, kan man på en generell principnivå hävda att mål
3.4 Förebygga beroende och överkonsumtion av narkotikaklassade läkemedel
Även om den demografiska situationen i landstinget eller regionen har betydelse för efterfrågan på dessa läkemedel bedöms skillnaderna snarare bero på olika attityder och vanor hos läkarna (förskrivarna).

är värt att beakta när man uppenbarligen vid Katrineholm och Nyköping BC valt att bemöta missbruket av Subutex (hänvisning till Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens hearing 080318), genom att helt sonika slopa all förskrivning av Subutex för samtliga vid kliniken inskrivna patienter.

Önskar att ovanstående diarie- och/eller journalförs för det aktuella ärendet.

Margareta, jag tror att vi redan är överens om att något inte verkar stå rätt till vid Katrineholms BC, och att det finns anledning att närmare se över verksamheten och de ansvariga. Jag vill bara genom detta brev förstärka Svenska Brukarföreningens uppdragsgivares ståndpunkt, och Svenska Brukarföreningens determination att driva detta ärende såväl på den individuella nivån, såsom på en principiell nivå.

Zoran Lovén
Sekreterare
Örebro Brukarförening
Ansvarig lokalföreningssupport
Svenska Brukarföreningen
Tel: 0766 - 459 880

2 kommentarer:

 1. Hej. Har förstått att du jobbar mycket ihop med Hasse. Hasse är en människa jag beundrar. Han ger så mycket hopp, gör ett sånt otroligt bra jobb. Förstår att du gör detsamma. Att stötta o hjälpa missbrukare som ni gör, helt fantastiskt !Har på nära håll sett vad missbruket gör med människor. Är iunte själv missbrukare, men är mamma till en narkoman.
  Tufft, svårt o jobbigt.
  Så mycket som är fel, helt djävla fel i missbruksvården. Både i behandling, soc o bemötande. Mycket att jobba med.
  Hoppas ni orkar fortsätta ert fantastiska jobb. Ni ger hopp, mod o styrka.
  Ha det riktigt gott. / Mia, en helt vanlig mamma.

  SvaraRadera
 2. Hej Mia.
  Uppmuntrande kommentarer som din ger kraft att jobba på när det känns motigt - och det gör det allt som oftast.
  Tack Mia, och kämpa på med din familj!

  SvaraRadera