Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

04 februari 2009

Svenska BrukarFöreningen polisanmäler klinik i Skellefteå

Efter all denna uppståndelse ringde Ingela till kliniken och ville avbryta upphävandet av sekretesskyddet, alltså det skydd ALLA patienter i Sverige har för sjukvårdspersonal inte ska tala om dem med utomstående. Ett skydd som man alltså tvingas avsäga sig som metadon/subutex patient. Detta hävdande av patienträtten och sekretesskyddet ledde till att hon hotades med avstängning från programmet och alltså vägras sin medicin.
Makalöst!

Ännu en flagrant kränkning av en andra klassens medborgare. Ännu ett bevis på hur sjukvården talar vackert om brukarinflytande, samtidigt som man agerar som sämsta sortens langare.

Jag vet ialla fall, från säker källa, att överläkaren i Skelleftå är ganska bajsnödig nu.


Brukarföreningen i Stockholm polisanmäler nu psykiatriska kliniken i Skellefteå för att den använder otillåtna metoder. Beroendeenheten har bland annat kroppsvisiterat alla cirka 70 patienterna i opiatprogrammet.

Ingela Jansson har missbrukat heroin under flera år. Sedan två år deltar hon i det så kallade opiatprogrammet som innebär att hon behandlas med metadon. Därför är hon van att kontrolleras.

Men när hon nyligen utsattes för en kroppsvisitering där personalen letade efter nålstick för att se om hon möjligen injicerat medicinen, då fick hon nog.

- Jamen det är kränkande. Urinprov har jag gått med på och visst får det vara någon form av kontroll men att få folk att göra saker och ting under tvång, det fungerar inte på mig i alla fall, jag blir grymt besviken, berättar Ingela Jansson.

Polisanmälan och JK-anmälan
Men om hon hade vägrat så skulle hon inte ha fått sin medicin.
Så personalen tog på sig handskar och undersökte händer, armveck, fötter och fotleder.

-På höger fot hade jag en sårskorpa så då tog den ena en bomullstuss dränkt med sprit och den andra ficklampa. Sedan gnuggade den ena med bomullstussen för att se vad som fanns under sårskorpan. Det är ju klart att det svider om du får sprit i ett sår, så där tyckte jag att det gick alldeles för långt, säger Ingela Jansson.

Det tycker svenska brukarföreningen i Stockholm också. Därför polisanmäler, och JK-anmäler, föreningen nu Skellefteå.

- Det är nog det absolut värsta jag hört talas om de här sju åren som jag varit ordförande för svenska brukarföreningen. Jag tycker det är helt oacceptabelt och det strider mot allt vad sjukvårdsetik och läkaretik egentligen ska stå för, säger Berne Ståhlenkrantz.
Och det är inte bara visiteringen han vänder sig mot.

- Det finns någonting i sjukvården som heter tystnadsplikt och den äger patienten men här villkoras behandlingen. Skriver du inte under ett papper och avsäger dig tystnadsplikten så får du ingen behandling och blir utan läkemedlet, och så får man inte göra, menar Ståhlenkrantz.

Han är också kritisk mot att kliniken har regelbundna möten med polisen där de diskuterar de enskilda patienterna.

"Vi vill ju hjälpa"
På psykiatriska kliniken menar personal att arbetet måste ske på det här sättet för att nå resultat. Anledningen till att opiatprogrammet nu stramat upp verksamheten och infört kroppsvisitation, beror på att personalen i höstas upptäckte att patienter med ordnade förhållanden injicerat medicinen.

- Det är ju inte våran tanke att det ska bli tvång i det utan vad vi är ute efter är ju att det ska gå bra för de här personerna. Vi vill att de ska komma ifrån det missbruk som de varit i och inte komma in i ett nytt missbruk med det här. Vi vill ju hjälpa, vi vill hitta lösningar för dem, så det är ju tråkigt att de upplever det så. Det är inte alls vår mening, säger Kenneth Karlsson, avdelningschef på beroendeenheten.

Enligt honom är det också flera patienter som efterfrågat och välkomnar en bättre kontroll. Kritiken tidigare har bland annat varit att kontrollen inte varit tillräckligt stor.

Men Ingela Jansson tycker att kliniken passerat gränsen, även om hon inte ifrågasätter själva programmet.

- Jag tycker det är jättebra att det finns och det har varit jättebra för mig. I två år har jag jobbat, skött mig och betalat av mina skulder men jag menar jag vill känna mig trygg när jag kommer dit. Jag vill till exempel kunna ha en sårskorpa på fingret och inte bli misstrodd, de har helt enkelt gått för långt, säger hon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar