Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

29 april 2009

Hata knarkare

Ju mer vi har att göra på Brukarföreningen -och nu är det hur mycket som helst - desto mindre tid får jag att blogga. Vi har som sagt fullt upp med aktiviteter på alla nivåer: stödärenden, möten på kliniken, organisationsfrågor, politikermöten, planering av seminarier och uppstartandet av nya lokalföreningar. Jag är ledsen om det betyder att det inte blir lika mycket aktivitet här som tidigare, men hoppas att det kan komma igång så fort vi har mer folk som hjälper till med allt jobb. Jag kommer försöka uppdatera och informera så ofta jag hinner.

Så länge vill jag hänvisa till en intressant artikel av Oscar Levy på Nyheter24:

Sverige hatar sina knarkare


Björn Fries, den förra regeringens narkotikasamordnare, målar upp en tragisk bild av den nuvarande regeringens ovetenskapliga och framförallt ohumanistiska narkotikapolitik.

22 april 2009

Brukarråd 090324

Minnesanteckningar från Beroendecentrums Brukarråd 24 mars

Närvarande: Thomas Johansson, Verdandi, Christer Assarsson, Länkarna, Zoran Lovén. Svenska Brukarföreningen, Micke Österberg, Unga KRIS, Steve Holm, KRIS, Solveig Fahlgren, Hela människan, Camilla Stjärnholm, RSMH, Halid Hadzimusic, SIMON, Hasse Arvidsson, Örebro Brukarförening, Bisera Suhonjic, SIMON, Fredrich Carlsson, Örebro Brukarförening, Torbjörn Strömberg, Hela människan, Liselotte Rehhnman, FMN, Sofia Brodd, KRIS, Gunnel Ihrstedt, Tommy Strandberg och Lisbeth Johansson.

Förhinder: Länkarna, Karlskoga, Attention

Tommy Strandberg hälsar alla välkomna till dagens brukarråd. Hälsar tre nya medlemmar välkomna – Bisera Suhonjic, Christer Assarsson och Fredrich Carlsson.

Genomgång av minnesanteckningar 2009-02-24

Zoran Lovén säger att skrivningen angående brukarföreningens åsikter inte stämmer. Det man ville säga var att man saknar ett forum för patienterna. Man har nu fått till ett forum med personalen på opiatmottagningen.

Tema jubileumskonferens – var är vi i planeringsarbetet?

Gunnel Ihrstedt berättar att vi idag börjat skicka ut inbjudan. Man kan gå in och läsa på www.orebroll.se/beroendecentrum Där finns programmet + anmälningsblankett.
Alla föreläsare är kontrakterade och klara. Vi fortsätter nu med nästa konferens som blir khat och ungdom i september. Programmet ska vara klart att skickas ut i slutet på juli. När det gäller brukarorganisationernas deltagande i konferensen så har man 2 fria platser/organisation.

Genomgång av verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelsen för 2008 skickas ut till alla i brukarrådet.

Det har aldrig varit så många inskrivna på Beroendecentrum som 2008, cirka 1600. När det gäller Örebro län för en drogfri trafik så var det 25% fler sökande 2008 än 2007. Även fler som kommit för ringa narkotikabrott. Detta genererar längre väntetider då det inte har tillförts några ytterligare resurser. Tillströmningen till opiaten varit större än förväntat. I åldersgruppen 16-25 år klart fler flickor än pojkar som sökt.Hur stor är ökningen av internetdroger? Beroendecentrum ska tillsammans med personal från Karlskoga kommun tar reda på hur stort problemet är och vilka droger det handlar om.

Brukarorganisationernas verksamhetsberättelser

Gör en resumé för året som gått och maila den till Lisbeth. Kommer att läggas ut på Beroendecentrums hemsida när ny version av hemsidan blir klar.

Planerad brukarrevision

Tas upp på nästa brukarråd.

Rapport från möte i Linköping

Tommy, Steve Holm och Gert Andersson har varit på studiebesök till NBV i Linköping. Man har planer på att starta ett brukarråd och ville därför ha information från vårt brukarråd.
Det var ett mycket trevligt studiebesök.

Aktuellt kring uppdrag

Tommy undrar om det finns fler i organisationen som vill vara med och ”missionera”. Man får reseersättning. Är någon organisation intresserad av att jobba med frågan ”att andelen flickor ökat som sökande till Beroendecentrum” och ”internetdroger”.

Politikerkontakter

Rasmus Persson kommer till brukarrådet den 14 april. Den 19 maj får brukarrådet besök av Marie-Louise Forsberg-Fransson.
Ha klara frågeställningar till dessa möten. Till mötet med Rasmus Persson, ta fram en konsekvensbeskrivning av hur brukarna påverkas av att Örebro kommun-uppdraget sägs upp.
Resten av året kommer det att handla mycket om vad som ska tas bort i sjukvården. Det är då viktigt att brukarorganisationerna påverkar politikerna så mycket som möjligt.

Övrigt

Tommy har en fråga från Krögaren på Strömpis. Man vill sponsra brukarorganisationerna med x antal kr/inträdesbiljett. Frågan förs vidare till Steve på KRIS.

Zoran: Finns det någon i brukarrådet som har någon synpunkt på Hasse Arvidssons medverkan i brukarrådet. Svar: Nej

Zoran: Material från Visjöns behandlingshem bifogas dagens anteckningar.

Bordet runt

Örebro brukarförening: Ökning av medlemmar

Unga KRIS: Man har fått en lokal, Hertig Karls allé 14 – Öppet Hus den 15 april.

KRIS: Nästa söndag (29 mars) kommer Kalla fakta att handla om KRIS och Rikskris.

FMN: Har haft årsmöte.

Hela människan: Firade 40-årsjubileum den 3 mars. Den 29 mars har man årsmöte. Den 27/4 middag för Rias gäster på Konsthallen. När det gäller Ria så hade man något färre besökare under 2008 men det har varit flera som varit i behandling eller i fängelse under året.

SIMON: Seminarium 28/3 - Khat. Samarbete mellan Örebro Moské, NBV, Beroendecentrum och Simon. Man har även haft ett årsmöte där Börje Dahl valdes till ny ordförande för SIMON i Örebro.

Vid pennan,
Lisbeth Johansson
Sekreterare för Beroendecentrums brukarråd

20 april 2009

Veckan som gått

Har varit ganska mycket förra veckan och inte hunnit uppdater om det här.

Höjdpunkterna var att vi var med på ett Brukarråd på Beroendecentrum, tillsammans med de andra frivilligorganisationerna. Den här gången var Rasmus Persson (C), den ansvarige politikern för social omsorg i Örebro kommun inbjuden. Han berättade lite om övergripande planer, och lyssnade på alla föreningars och deras medlemmars situation. Jag tycker att Brukarföreningen lyckades förmedla väl hur våra medlemmar och patienterna på opiatkliniken har det, och jag hoppas att det så småningom kan leda till utökade möjligheter för Brukarföreningen att samverka med kommunen.

Vanligtvis brukar jag publicera det föregående mötets minnesanteckningar i det här sammanhanget, men jag har inte fått några elektroniskt från förra mötet, så det får vänta.

På onsdagen sen var jag i Stockholm och vi hade ett möte med representanter för alla aktiva lokalföreningar runt om i landet. Det var jättebra att träffa alla engagerade människor som jobbar för att skapa bättre förutsättningar för vården och verkar för ett utökat patientinflytande. Gjorde också mycket spännande bekantskaper som verkar mycket lovande för framtiden.

I övrigt har det varit jättemycket jobb med Katrineholm och det som pågår där. Talat med ansvariga politiker och flera supportärenden. Ska troligtvis åka dit den här veckan och delta i ett möte.

Den här veckan ser vi fram emot två planeringsmöten för dels det stora opiatseminariet 12 maj i Wilandersalen, USÖ dels ett seminarium i höst för ungdomar. Vi ska ha ett brukarforum på kliniken, och jag har möten inbokade med några samarbetspartners, och jobbar vidare med Landstinget Sörmlands ärenden.

Ser fram mot en vecka full av aktiviteter och liv.

16 april 2009

Modiga Moderater

Helsingborg säger ja till sprutbytesprojekt
Helsingborgs Dagblad
Publicerad 15 april 2009 kl. 15:52

Socialnämnden i Helsingborg säger ja till att sprutbytesprojektet som sedan många år drivs i Malmö och Lund, utvidgas till Helsingborg.

SKÅNE. En propå från Region Skåne har diskuterats på både politiker- och tjänstemannanivå, och socialförvaltning och socialnämnd har enats om värdet av att ha ett sprutbytesprogram i nordväst.

— Vi har tittat på erfarenheterna man gjort i Malmö och Lund och konstaterat att där är många hälsovinster att göra. Att narkomaner kan byta till sig rena sprutor i stället för att byta med varandra begränsar spridningen av gulsot och hiv, säger socialnämndens ordförande Thomas Finnborg (M).

— Dessutom leder det till att vi kan få kontakt med okända missbrukare och jobba med dem för att få dem i behandling och att bryta missbruket.

Per Mortensen som är enhetschef på beroende- och substitutionsmottagningen är också mycket positiv.

— Det är bra. Möjligheten för oss att ansöka om att få gå med i projektet har bara funnits i några år. Dessutom är en av förutsättningarna för att vi ska få det, att kommunen ställer upp på det, säger han.

— Vi har arbetat länge för att få vara med i sprutbytesprogrammet, för vi vet ju att vi får bra kontroll över smittspridningen genom det. En annan positiv effekt är att vi får bra kontakt med narkomanerna och kan påverka dem att lägga av.

När sprutbytesprogrammet kan bli verklighet i Helsingborg vågar han däremot inte gissa.

— Det hänger på lasarettet eftersom själva bytena måste göras på infektionskliniken, säger Per Mortensen.

Thomas Finnborg däremot tror att Region Skåne fattar det formella beslutet inom kort och att det sedan inte ska vara någon stor apparat att ordna med det praktiska.

— Jag tror att det ska kunna komma igång i höst, säger han.

Suzanne Holmberg

* * * * *

Att ta ett så impopulärt, men hälsofrämjande beslut är mycket modigt av Socialnämnden. När man väljer att fatta beslut baserade på evidens, erfarenhet och etik, istället för moral, ideologi och skräckpropaganda visar man att man vill föra in Sverige i vetenskapens och humanismens upplysta era, bort från förlegad dogmatisk tro. Beroende är en verklighet som inte försvinner för att vi sluter ögonen. En seger för det fria landet.

I Örebro finns än så länge inget sprututbytesprogram, men du kan lämna in dina använda injektionsverktyg till Brukarföreningen.

Ring 0766 459 880

15 april 2009

90%


9 av 10 som injicerar har Hepatit C.

Hepatit C

Hepatit C är en blodsmitta och är ofta en tyst sjukdom med långsamt förlopp. Av dem som blir smittade, blir ca 80 % kroniskt sjuka om viruset inte läker ut inom 6 månader. 1/3 av dessa märker inte av sjukdomen, 1/3 känner av sjukdomen och 1/3 får svår leversvikt efter ca 20 - 30 år. Nyttjande av alkohol påskyndar sjukdomsförloppet. Bland de intravenösa missbrukarna är ca 90 % infekterade av hepatit C.

Upp till 60 000 personer i Sverige kan vara smittade med den kroniska leversjukdomen hepatit C. Trots att den är smittsam och håller på att utvecklas till en global epidemi, är den relativt okänd. Den är dessutom förknippad med skam, skuld och en rädsla att smitta andra.

Det finns en stor okunskap och ett stort informationsbehov av sjukdomen. Det gäller de sjuka själva i samband med diagnos och behandling. Det gäller sjukvården utanför infektionsklinikerna, och det gäller samhället i övrigt.

Hepatit C sprids via blod. Det kan ske genom blodtransfusion med smittat, okontrollerat blod eller att man delar injektionsspruta med en smittad person. Viruset kan också spridas via icke steril hantering av nålar vid t.ex. tatuering eller piercing. Sexuellt överförd smitta är ovanligt, liksom smitta mellan mor och barn. I Sverige testas sedan 1991 allt donerat blod för hepatit C.

Viruset har flera skepnader. De olika varianterna kallas genotyper. Dessa skiljer sig bl.a. genom att vara mer eller minde svårbehandlade. Det positiva är att hepatit C är den enda kroniska virussjukdom som går att bota.

Symptomen kan vara följande:
Trötthet, led- och muskelsmärtor, feber, frossa, illamående, periodvis tryck under höger revbensrand och eventuell viktminskning.

Sjukdomens förlopp:

  • Mild till måttlig leverinflammation.
  • Mycket långsam ärrbildning på levern.
  • Risk för långtidskomplikationer som kan leda till skrumplever efter decenniers sjukdom.

Personer med hepatit C lyder under smittskyddslagen, vilket innebär:

  • Förbud att ge blod eller organ.
  • Förbud att överlåta använda injektionssprutor till annan person.
  • Skyldighet att informera sjukvårdspersonal t.ex. inför provtagning, kirurgiska ingrepp, tandvård m.m.

Riksföreningen Hepatit C är en förening för att stödja medlemmarna och deras anhöriga. Behovet av stöd är mycket stort, särskilt i samband med diagnosen och inför behandling.


En epidemi av Hepatit B befaras nu! Särskilt utsatta är de som injicerar!

Det går att vaccinera sig mot Hepatit B!

Om du tror att du har, eller löper risk att få Hepatit B och/eller C - kontakta Brukarföreningen nu!

Vi hjälper dig! Vänta inte!

Ring 0766 - 459 88014 april 2009

Zoran säger som det är

VARNING: Det här inlägget är mycket långt. Det är också mycket viktigt. Därför är det bra om du läser det i dess helhet.

Hejsan. Hoppas alla haft en sjysst påsk. Jag har umgåtts med familj o vänner o inte uppdaterat mycket på bloggen. Vi har bland annat anklagats för att vara en "sluten" förening. Vilket naturligtvis inte stämmer, vi är en öppen demokratisk förening som verkar för våra medlemmars bästa. Genom samverkan med medlemmarna, övriga aktörer och utifrån förutsättningar som ständigt förändras, utvecklas fortlöpande en policy kring vad som är våra medlemmars bästa. Även om det, som i vilken annan organisation som helst, bland medlemmarna kan finnas skilda uppfattningar om detaljer, ska styrelsen representera medlemmarna och verka i deras sak. Vi informerar gärna om vår verksamhet till den som är intresserad, men ingen ska tvinga oss att rättfärdiga en behandling som bedrivs av landstinget, eller vår existens. Om en anonym kommentator på bloggen inleder en dialog med att med skadeglädje applådera att vår riksförenings ordförande blivit mordhotad, för att i nästa kommentar vilja "kramas", och ifrågasätter föreningen utifrån lösa samband vilka vi inte ens är överens om existerar, drar i alla fall jag öronen åt mig en smula. Särskilt när det är påsk och familjen är här.

Vi svarar på frågor därför att vi tycker det är viktigt att föra ut information och föra en debatt, inte därför att vi har något att försvara. Jag ska därför använda mig av "A2s" kommentarer här för att belysa en del frågor och bemöta några påståenden. När jag refererar till "A2" menar jag ibland personen som gjort kommentarerna, ibland generellt för den typen av debattörer, men oftast riktas texten nedan till alla som är intresserade att lära mer om substitutionsbehandling och Brukarföreningen.

Jag är av den uppfattningen att språket hjälper oss att forma vår verklighet. Jag anser det viktigt att vara medveten om hur och varför man använder vissa ord, och vilken verklighet de kan skapa. I den mån jag i det följande använder ord som "missbruk" och "missbrukare" och liknande är det när jag citerar.

Jag bryter ner "A2s" kommentar för översiktligheten:

Du tycker liksom jag att alla är inte lämpade att behandlas med sub eller metta. Var går då gränsen?

Det är inte min sak att avgöra. "A2" vill få det att framstå, här och i det följande, att vem som helst kan få "legalt gratis knark" hur enkelt som helst. Detta är långt ifrån sanningen. Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende är en behandling som är hårt reglerad och styrs av Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2004:8), och varje klinik har dessutom sitt eget strikta regelverk.

I detta sammanhang är ett par punkter från föreskrifterna särskilt intressanta:

1 kap. 1 §: Behandlingen ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763).

2 kap. 1 §: Underhållsbehandling får endast ges på sjukvårdsinrättning som är särskilt inr
ättad för beroendevård. Verksamheten vid en sådan vårdinrättning skall
1. bedrivas med beaktande
av de nationella målen för narkotikapolitiken (...)

2 kap. 4 §: Ansvaret för underhållsbehandling ska åligga legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri som dessutom bör ha dokumenterad erfarenhet från beroendevård.


4 kap. 1 §: Frågan om en patient skall ges underhållsbehandling skall avgöras av en legitimerad läkare som har ansvar för sådan behandling. Vid bedömningen skall läkaren ha en helhetssyn på patientens missbruk samt dennes hälsotillstånd och sociala situation. Bedömningen skall göras efter en personlig undersökning av patienten och i samråd med kommunens socialtjänst.


4 kap. 2 §:
Underhållsbehandling får endast ges till den som
1. fyllt 20 år och har ett dokumenterat opiatberoende sedan minst två år (...)


4 kap. 3 §: Underhållsbehandling får inte påbörjas om

1. annan behandling vid opiatberoende bedöms tillräcklig,

2. patienten är beroende av andra narkotiska preparat än opiater eller alkohol på ett sätt som innebär en oacceptabel medicinsk risk, (...)


Om detta finns en hel del att säga, och ännu mer finns att säga om hur olika kliniker tolkar föreskrifterna och utformar sin egen verksamhetsplan. Det är en lång diskussion som jag inte tar nu, men det är detta och hur det påverkar våra medlemmars vård som Brukarföreningens verksamhet koncentreras kring. Jag har tagit med dessa punkter för att belysa "A2s" frågor om vem som bör få behandling och antydningar om att medicin delas ut lättvindigt. Brukarföreningen håller inte med om det, men uppmärksammar att sådana uppfattningar hos allmänheten kan underminera förtroendet för behandlingen.

Vad jag tidigare sagt är: "Det är inte alls så att jag tycker att ALLA som är beroende av opiater ska ha metadon eller buprenorfinbehandling. Jag håller fullkomligt med dig om att det inte är för alla eller att det ska vara för alla."

Det förefaller dock som att det är FLER som är i behov av behandling, inte FÄRRE. Därifrån till att säga att ALLA ska ha uteslutande underhållsbehandling är ganska absurt och något som vore löjligt att hävda. Många kanske har större behov av annan behandling, vilket också speglas i föreskrifterna. Det är dock varken min eller "A2s" sak att avgöra, även om vi kanske har olika generell uppfattning.

jag tror att mycket av den kritik som finns kring denna behandlingsmetod uppstått då "fel" personer kommit in i behandling.

Jag kan utifrån resonemanget ovan omöjligt hålla med om detta, eftersom jag inte är skickad att avgöra vem som är "rätt" eller "fel" person. Däremot ligger det en hel del i att mycket av kritiken som finns kring underhållsbehandling uppstått därför att fel personer har åsikter om vilka som bör ha behandlingen. Vilka som är rätt personer att göra en sån bedömning framgår av Socialstyrelsens föreskrifter, utdrag ovan.

Säg rent hypotetiskt att jag är en f.d hasch rökare som fattat tycke för subutex, jag har på så vis utvecklat ett opiatberoende. (En inte alltför ovanlig missbrukskarriär idag)Subutex, oxycontin, varvat med lite benso och röka blir nu min drog. Tycker ni att jag ska behandlas med subutex?

Återigen hänvisar jag till resonemanget ovan och Socialstyrelsens föreskrifter. Det är naturligtvis omöjligt att generalisera, och varje ärende måste bedömas för sig. Vad som är viktigt ur Brukarföreningens ståndpunkt är inte HUR ett opiatberoende har tillkommit, utan ATT det är ett faktum.

Utifrån att opiatberoende kan konstateras och övriga kriterier enligt föreskrifterna uppfylls, är ett generellt svar JA, under förutsättning att patienten så önskar och en specialistläkare har gjort en korrekt bedömning. En linje som Örebro Brukarförening driver i detta sammanhang är differentiering av patientgrupper, med anpassade behandlingsmål och individualiserat behandlingsinnehåll. Något som i stor utsträckning saknas idag, och där man inte gör några avsevärda skillnader mellan en ung, relativt opiatnaiv patient och en erfaren heroinist med helt andra behov.

Socialstyrelsens föreskrifter diskvalificerar å andra sidan de som söker underhållsbehandling och är beroende av andra narkotiska preparat än opiater. Om ett sånt beroende föreligger framkommer av den långa utredning som görs innan patienten kan inkluderas.

Finns den "rena" heroinisten kvar idag?

Jag antar att "A2" med "ren" heroinist avser någon som uteslutande använder heroin. Svaret är tveklöst JA.

Har inte de flesta idag ett blandmissbruk?

JO, men det hade de flesta igår, i förrgår, för tio år sen och kommer att ha imorgon också. Det är, enligt Brukarföreningen inte ett argument mot underhållsbehandling, av flera anledningar som det inte finns utrymme att gå närmare in på nu, men jag återkommer gärna i frågan. Däremot är Socialstyrelsen tydlig i den här frågan, utifrån medicinska risker. I Örebro testas patienter under en (minst) två månader lång utredningsfas mot användning av andra preparat.

Innleder inte många idag sitt opiatmissbruk med just Subutex?

Det förefaller tyvärr så att de som jag kallar "opiatnaiva" utvecklar ett opiatberoende uteslutande utifrån användning av buprenorfin. Detta är i många hänseenden bekymmersamt och kräver en lång diskussion vilket det inte finns utrymme för här. Låt mig kort bara nämna att Brukarföreningen har uppmärksammat denna verklighet och det upptar en stor del av vårt arbete i samverkan med andra relevanta aktörer, där vi strävar efter att skapa övergripande långsiktiga strategier, liksom praktiska bemötandestrukturer och individuella lösningar. Vi ser problemet i första hand som att gemensamma, verksamma modeller för bemötande än så länge saknas, samt på bristande prioritering och resurser och felriktade insatser.

Generellt tar Brukarföreningen avstånd från tanken att existensen av landstingsdriven underhållsbehandling har skapat denna verklighet, eller bidrar till ett totalt sett ökat narkotikabruk. Vi menar tvärtom att en utbyggd landstingsvård leder till färre opiatberoende.

Vad ska vi göra med dem?

Återigen, detta måste bedömmas individuellt. Det är också lite oklart om "A2" menar de som har ett blandmissbruk, eller de som har utvecklat ett opiatberoende uteslutande genom buprenorfinanvändning. För bägge grupperna gäller dock att få opiatberoendet under kontroll för att kunna hantera övriga frågor.

Vad gäller "blandmissbruk", eller användning av andra preparat än opiater, är det i okontrollerade sammanhang mer regel än undantag. Detta bör inte vara något hinder för att inleda en utredning om inklusion i underhållsbehandling, dock är det många som på grund av detta diskvalificeras under utredningen. Detta faktum är mycket bekymmersamt, eftersom man med en lätt omskrivning kan tolka det som att patienten måste bevisa att han är "frisk" innan han kan förklaras "sjuk" och få rätt till vård. Brukarföreningen anser inte att man per automatik bör vara diskvalificerad från underhållsbehandling mot opiatberoende om man samtidigt använder andra preparat. Landstinget har dock det medicinska ansvaret att deras patienter inte dör medan de är i behandling. För att slippa det ansvaret diskvalificerar man patienter som trots kontrollerad underhållsbehandling använder andra preparat. Vi menar att dessa personer behöver MER stöd och hjälp, inte MINDRE. Denna fråga har jag inte möjlighet att ge ett mer uttömmande svar just nu, vilket den kräver.

Vad gäller de "opiatnaiva" bör de heller inte automatiskt uteslutas från underhållsbehandling, eftersom de de facto har utvecklat ett opiatberoende. De bör erbjudas underhållsbehandling för att få beroendet under kontroll och deras behandling bör differentieras och definieras utifrån de givna förutsättningarna, och man kan således ha en relativt snar, tydligt uttalad uttrappning i åtanke redan vid inledandet av behandlingen. Som det ser ut idag finns i princip ingen hjälp för de, oftast unga människor som har blivit beroende av buprenorfin. Örebro Brukarförening är i en intensiv process att tillsammans med kommun och landsting utarbeta verksamma, på vetenskaplig grund vilande handlingsprogram för denna grupp.

Har inte opiatmissbruket avdramatiserats i och med subutexen?

Den viktigaste frågan här är att ett oönskat buprenorfinberoende har utvecklats i och med det redan etablerade, utbredda, och i stor utsträckning accepterade knaprandet av läkarförskrivna piller. Här är det inte Subutex som är boven, utan den rådande pillerkulturen, vilken liksom alkoholkulturen har föräldragruppens tysta godkännande.

Det är ju "en medicin" mot heroin och kan inte vara så farligt Eller?

Frågan bör ställas som "Varför vill våra ungdomar prova mediciner?" (se ovan), och sättas in i ett större socioekonomiskt samhällsperspektiv. Om man vill hitta enkla betydelselösa svar på komplicerade frågor är det utmärkt att som "A2" tuta ner huvet i sanden och köra på i gamla beprövade verkningslösa banor. Detta är en strategi som Örebro Brukarförening vägrar att anamma. Vi möter den brutala verkligheten som den är, med öppna ögon, och söker svar som hjälper de som lider, och inte de som tillfredsställer den allmänna opinionen som säger "Allt är knarkets fel!"

Det känns ju inte så farligt att prova en "medicin" som att prova det kring död förknippade "Heroinet".

Buprenorfin ÄR inte lika farligt som heroin. Punkt slut. Om du påstår det ljuger du och en 17-åring som säkert vet mer om saken än du kommer att skratta åt dig bakom din rygg och förakta din oärlighet och du kommer aldrig någonsin att kunna hjälpa honom. Det finns ingen som vill vara beroende, oavsett preparat. Alla människor vill vara fria. Men okontrollerad heroinanvändning kan leda till döden, buprenorfin kan rädda liv. Häri ligger skillnaden. De som påstår att buprenorfin och i vissa fall metadon är dödsorsak leker med sanningen vilken till absolut största delen är att något av dessa preparat funnits i kombination med andra depressiva medel, som alkohol och bensodiazepiner. Det är kombinationen som varit dödlig, inte buprenorfinet. Kombinationen alkohol och bensodiazepiner (eller pennicilin för den delen) är fullt tillräcklig för att framkalla död.


Klicka på bilden för BBC-artikel.
Klicka på texten för källan.

Det blir inte bättre av att avtändningen på sub är betydligt värre och längre än en heroin avtändning.

Här vet jag inte riktig vad det är du egentligen vill säga. Det låter som du försöker framställa buprenorfinpreparat som värre än heroin. Med det gör du inte bara dig själv som behandlare en otjänst (och framstår som helt oseriös), du gör heller inget för att hjälpa dem som faktiskt har utvecklat ett opiatberoende. Abstinensen från alla opiater är svår och kräver oftast sjukhusvård. Eftersom läget idag är att buprenorfinberoende i bästa fall erbjuds en 10-dagars avgiftning och ingen behandling är det många som inte ens försöker den vägen då de vet att det är en omöjlighet. Istället upprätthåller de sitt beroende på ett farligt illegalt sätt.

Finns det ingen koppling med den legala användningen och det allt mer ökade illigala användningen? Hur många "nya" opiatmissbrukare är det ok att skapa för varje person som räddas med subutex eller metta?

Det är här det tydligt framgår att du har din agenda redan klar, men försöker vara finurlig genom att omformulera dina påståenden till frågor och låtsas intresserad av Brukarföreningens verksamhet. Men Zoran är finurligare. På fråga A svarar jag NEJ. På fråga B svarar jag att personer som "räddas med subutex eller metta" skapar inte nya opiatmissbrukare, vilket innebär att du får underkänt i ämnet kausalitet. Återigen, du försöker skapa enkla lösningar på komplicerade förhållanden och söker förlägga skuld på våra medlemmar, patienter i substitutionsbehandling, som skapare av "nya opiatmissbrukare". De beroende finns där, det är verkligheten. Örebro Brukarförening söker inte syndabockar, vi söker att hjälpa dem som har ett beroende på bästa sätt. Om det är att hjälpa dem till en adekvat substitutionsvård eller något annat beror på vad individen vill och kan.

För att vara lite mer utförlig på "fråga A", så är problemet med den att när du talar om "koppling", försöker du få det att framstå som att "legal användning" leder till (=är en direkt orsak till) ökad "illegal användning". Detta är ett logiskt argumentationsfel av typen "cum hoc ergo propter hoc" ("med detta, därför på grund av detta") som många av dina likar (de som applåderar Brukarföreningens ordförandes mordhot och anser att Brukarföreningen bör upphöra med sin "drogpropaganda") använder när de försöker smutskasta vetenskapligt underbyggd metodik. Ett av många typer av argumentationsfel måste jag tyvärr konstatera. Just den här typen går ungefär så här: "Många som åker buss är fattiga. Bussåkande skapar fattigdom."

Förutom att arbeta på ett individuellt plan, att se verkligheten och möta den - hjälpa dem som behöver hjälp, istället för att leta syndabockar där inga finns - skapa stigma hos beroende, söker Brukarföreningen orsaker till samhällets problem på ett vidare plan och duckar inte för de komplicerade sammanhangen.

Vad ska vi göra med dem som "inte nått botten" med sitt missbruk.

Detta har jag redan svarat på i en tidigare kommentar till "A2":
"Att "nå botten" är ett cyniskt människofientligt och felaktigt antagande som 12-stegsrörelsen gör om NÄR det är lämpligt att hjälpa en människa. Det är dessutom en, med nuvarande lagstiftning uppmaning att begå brott."

För att utveckla resonemanget lite och visa på bristerna i detta bemötandesätt så utgår man alltså från att man inte kan hjälpa en beroende som inte är tillräckligt "motiverad". Eller för att vara mer korrekt, man lägger hela ansvaret och skulden på den hjälpsökande: han "kan inte ta emot" hjälp innan han "nått botten". Att avvisa en opiatberoende, som ofta redan dras med en stor och tung dos skuld och ofta ett långt gånget fysiskt, mentalt, ekonomiskt och socialt lidande, och be denne gå ut och "knarka färdigt" är som att sända den direkt till döden, eller i vart fall helvetet. Som jag också sa, att uppmana någon att "knarka mer" innan de är "motiverade" att "ta emot hjälp" är att uppmana till brott, eftersom det är olagligt att "knarka". För övrigt, vad ska en beroende ha en 12-stegsbehandling eller nån annan behandling till om du säger åt honom att "knarka färdigt" först. Då är han ju redan "färdigknarkad" och behöver ingen hjälp. Faktum är att över tid har 12-stegsbehandling lika "bra" resultat som ingen behandling = 5%.

Om vi försöker skapa oss en grafisk bild av när det är lämpligt att hjälpa en beroende skulle man kunna visualisera en skala från 1 till 10, där "1" = "provat en drog en gång" och "10" = "nått den absoluta botten och förlorat allt, såväl arbete, bostad, ägodelar, kläder och pengar som hälsa, familj, vänner och socialt sammanhang", så gissar jag att de som förespråkar den här metoden tänker sig att man kan hjälpa inte bara de som är på "10" (det vore ALLTFÖR cyniskt), utan kanske de som är mellan låt säga "8" och "10", och man utesluter således inte bara de som är på "toppen" av sitt beroende, de mellan "4" och "7", utan även de som precis är i nån slags "inledningsfas", de mellan "1" och "3".

Brukarföreningen tar starkt och tydligt avstånd från den här typen av resonemang kring vem man kan och bör hjälpa och motsätter sig idéer som "behandlingsmotivation", "sjukdomsinsikt" och andra liknande flumbegrepp som ett kriterium för att erbjudas hjälp. Vi menar att vägen till ett bättre liv är en process, inte en punkt. Ofta är vägen lång, svår och snirklig, och från de som går brevid och vill hjälpa krävs mycket tålamod och uthållighet, och framförallt kanske ett accepterande av att man aldrig når de "resultat" som den HJÄLPANDE vill nå. Det är ändå den BEROENDE som måste avgöra vilken hjälp han behöver och när, och vilka resultat han vill uppnå.

De som är unga och fortfarande "vill leva det kriminella livet"? Kan det inte vara svårt för dem att motstå de snabba pengar som finns i att sälja en sub för 300:-

Igen försöker "A2" lägga skulden på Brukarföreningens medlemmar och patienter i substitutionsbehandling, och han har dessutom mage att med VERSALER förneka att det är det han gör, och tar som en äkta dramaqueen ett storslaget farväl med ytterligare floskler. Detta är också en av anledningarna att jag vägrade att fortsätta diskutera med honom.

Han vill alltså göra gällande att substitutionsprogrammets patienter är unga och "vill leva det kriminella livet" genom att sälja den medicin de har förskrivet för att de inte kan "motstå snabba pengar". Utan att ha gått in på alltför mycket detaljer har jag försökt ge en bild av hur svårt det är att överhuvudtaget komma på fråga för inklusion i substitutionsprogrammet, jag har dock inte vidare mycket beskrivit hur svårt det är att hålla sig kvar i det och de rigorösa säkerhetsregler som omgärdar det. Att någon med vett och vilje på ett beräknande vis skulle genomgå hela intagningsproceduren och underkasta sig de inskränkningar, vardagliga kränkningar och den förnedring det innebär (vilken är en av Brukarföreningens huvuduppgifter att komma till rätta med) för 300 kronor, vittnar om att "A2" saknar rudimentär kunskap om hur programet är utformat och de patienter som är i behandling. samt missar återigen större och mer komplicerade sammanhang.

Trots att kontrollen kring behandlingen är stenhård talar man om så kallad diversion, eller "läckage" av den förskrivna medicinen till den "illegala marknaden". Brukarföreningen förnekar inte att ett sådant "läckage" är teoretiskt möjligt, eller att det för ett "lyckat" behandlingsresultat med substitutionsläkemedel, liksom för alla andra behandlingar krävs insatser som täcker även andra aspekter av patientens liv än den medicinska. Ekonomi, arbete, utbildning, mental och fysisk hälsa, socialt umgänge osv. Dessa faktorer är viktiga att bemöta och här har kommunen och landstinget ett gemensamt JURIDISKT ansvar. Brukarföreningen verkar för att kommun, landsting och patienter ska ta ett gemensamt SOLIDARISKT ansvar för dessa frågor. Både kommun och särskilt landstinget arbetar ständigt med dessa frågor och försöker hitta hållbara lösningar. Tyvärr, noterar Brukarföreningen, skjuter dessa försök ofta förbi målet, och vi tror att de kommer att fortsätta göra det så länge patientgruppen och Brukarföreningen inte är delaktiga i utformandet av vården.

Avslutningsvis angående subutex och metta behandling, kan det vara så att: "Många känner sig kallade, men få ska var utvalda" ???

Utifrån de frågor "A2" har ställt är det anmärkningsvärt att han drar en sån slutsats som motsäger hans tidigare resonemang. Svaret är ju precis tvärtom. Det är FLER, inte FÄRRE som behöver hjälp. Dessutom är det tyvärr så att eftersom det finns ett högst begränsat antal platser för substitutionsbehandlling är den brutala verkligheten just att det är en känsla av "utvaldhet" som präglar inklusion i behandlingen, när det i själva verket borde vara en rättighet att få en behandling som bygger på EVIDENS och ERFARENHET enligt hälso- och sjukvårdslagen.

I nästa kommentar fortsätter "A2":

är ni inte så intresserade av att föra några längre resonemang, då de exempelvis kan inehålla kritik mot en viss form av landstingsvård, vilken ni INTE har som uppgift att försvara. Fast samtidigt säger ni er representera de människor som går där. En svår ekvation som jag finner jag lite underlig.

"A2", jag ska förklara för dig som om du var ett litet barn:

1. Vi är visst intresserade av att föra långa resonemang, men inte med anonyma kommentatorer som förmedlar minst sagt dubbla budskap, implicit smutskastar våra medlemmar och hyllar mordhot som en acceptabel form av kommunikation.

2. Vi har inget emot kritiker, men kritik ska framföras på saklig grund. Vi accepterar inte tyckande, tro och lögner som relevant kritik mot vår förening ,våra medlemmar eller den behandling de har, särskilt inte när man använder hycklande omskrivningar.

3. Om landstinget INTE bedrev substitutionsbehandling skulle Brukarföreningen verka för en sådan sak.

4. Eftersom landstinget bedriver substitutionsbehandling är det DERAS sak, inte vår, att förklara, knappast försvara, den saken.

5. Örebro Brukarförening representerar opiatanvändare i, och utom behandling, och verkar för att de ska få inflytande över sin vård och sina rättigheter tillgodosedda i alla sammanhang.

Att inte vilja bemöta olika sysnätt gagnar nog inte er verksamhet.

Tack för tipset. Och du vill att jag ska tro att du bryr dig om vad som gagnar vår verksamhet?

Jag förstår att då ni företräder den kontroversiella linjen bestående av "harm reduction åtgärder" blir ni ganska hårt ansatta och kanske trötta på kritik.

Harm Reduction är ett uttryck som vulgariserats av fanatiska droghetsare, och få människor som använder uttrycket har någon aning om vad det innebär. Att det är kontroversiellt är för att människor i allmänhet har en felaktig uppfattning om vad det är frågan om, till stor del på grund av "antiknarklobbyn" som med hjälp av monopolisering av offentliga medel har skapat sig ett tolkningsföreträde och motarbetar alla resonabla försök till att föra en sansad och faktabaserad debatt. Detta är en komplicerad fråga som också kräver mer tid och utrymme än vad som tillåts här. Vad gäller själva principen, vill jag här låta Dr. Massimo Barra, Vice-President i Internationella Röda Korset tala:

But what exactly is a harm reduction strategy, in reality? A harm reduction strategy is the opposite of a harm increase strategy, which humiliates, mortifies, criminalizes and stigmatizes drug users, producing negative effects both at the individual and public health levels, as well as at the social one.

A harm reduction strategy opposes the wrong ideas that punishment and deprivation are the right answers to the problems of the more than 200 million drug users worldwide, 25 millions of which Costa in his recent report to the UN describes as “hardcore drug addicts”.

There is no other field in medicine in which doctors have the objective to increase the harm of patients. It seems therefore unfeasible to speak about harm increase as a possible therapeutic strategy, although we should try to understand which philosophy lies behind it. Many people think, in good faith, that associating a form of harm, or punishment, or violence, to the action of taking drugs could help “unconditionate” the positive conditioned reflex associating drugs with pleasure.

According to this point of view, if the memory of pleasure makes it easier to continue taking drugs, the memory of sorrow and grief should act as a deterrent. In the reality, it does not work like that. On the contrary, the more an individual is treated with violence, the more he looks for substances that can give him comfort, that can help him, that can give him back serenity and calm, that can love him.

Many relatives, friends and doctors turned themselves into persecutors when they adopted the philosophy that nobody can revive if he has not reached rock bottom. Unfortunately, many drug users could not revive from the evil consequences of sadistic and unqualified therapeutic treatments, which have increased, and not decreased, the damages related to drug consumption.

What I am asking you to do, now, is to keep well in mind that harm increase is as dangerous as substances, and that a harm increase approach implies and justifies stigma and discriminations of drug users.
Hela talet som gavs på Svenska Brukarföreningens narkotikapolitiska seminarium i Stockholm i mars 2008, återfinns här.

På ett lokalt och konkret plan här i Örebro betyder Harm Reduction inte åtgärder för åtgärdernas skull, utan en önskan om frihet från hälso- och dödsrisker, värdigt och jämlikt bemötande, och social och ekonomisk inklusion i samhället för våra medlemmar.

Men den som ger sig in i leken får nog ändå tåla det.

Det kanske är en lek för dig, "A2", för oss är det dödligt allvar.

Sedan verkar ni enbart vara intresserade av dem som har ett missbruk. Det är DE ni vill möta och träffa. Det är ju helt rätt!!! MEN då ni samtidigt gör anspråk på att vara en organisation som vill påverka lagstiftning m.m ( se punkt 3 c) och som sådan borde ni vara bättre på att föra en dikussion "bredvid" användar perspektivet. Kanske måste ni välja perspektiv, den enskilde missbrukaren eller rollen som en opinion bildare?

Återigen, tack för tipset. Det känns verkligen som att det kommer från hjärtat och är välment. MEN, vi måste inte alls välja ETT av flera perspektiv. De lokala brukarföreningarna i landet som är knutna till Svenska Brukarföreningen får sammanlagt årligen över 700 supportärenden, individuella patientärenden som kräver våra insatser, SAMTIDIGT driver lokalföreningarna kommunalpolitiska och landstingspolitiska frågor på högsta nivå, OCH Svenska Brukarföreningen är remissinstans till flera lagförberedande utskott och agerar mycket aktivt på det nationella och internationella planet.

Vi anser att i en demokrati ska lagförändringar utgå från dem de berör, i det här fallet brukarna. Därför är det självklart för oss att politisera individuella ärenden för att påverka lagstiftare till våra medlemmars gagn. Dessutom är det inte bara förändringar i nationell lagstiftning som avses, utan kan till exempel även innebära förändrade rutiner och regelverk på kliniknivå.

vill ni avkrimminalisera bruk av narkotika?

Hu, hemska tanke! Här skulle du bra gärna vilja att jag ger dig lite vatten på kvarnen, va?
Svenska Brukarföreningen och lokalföreningarna uppmärksammar att kriminalisering av bruk av opiater försätter våra medlemmar i många bekymmersamma situationer, i det mest extrema fallet dödsrisk i och med underlåtelse att rapportera överdoser då den döende enligt nuvarande lagstiftning har gjort sig skyldig till brott.

Förutom det menar vi generellt att visionen om ett "narkotikafritt samhälle" är en orealistisk utopi och det finns inte ETT ENDA tecken som tyder på att vi under de senaste 30 åren tagit ETT ENDA steg närmare den. Vi anser att man åtminstone bör kunna diskutera bevekelsegrunderna för en restriktiv, repressiv politik som är helt verkningslös annat än att den leder till marginalisering, stigmatisering, diskriminering, demonisering, institutionalisering och ond bråd död.

Örebro Brukarförening har inte för avsikt att föra några avkriminaliseringsdebatter inom överskådlig framtid. Det är för långt bort från verkligheten vi möter idag.

Men jag ska vara generös med vattnet och ge dig min PERSONLIGA uppfattning: Jag anser att man bör diskutera narkotikaklassificering av ALKOHOL, den farligaste, mest spridda, mest lättillgängliga och mest accepterade drogen i Sverige idag. Jag anser att det inte bör vara straffbart att lämna ett positivt urin- eller blodprov avseende någon drog, däremot bör man erbjudas frivillig vård.


Salon columnist and bestselling author Glenn Greenwald is the author of a new Cato Institute policy paper
on Portugal's pathbreaking and hugely successful drug decriminalization program.


Ja det var allt för mig. Avslutningsvis så vill jag kommentera att jag INTE på något sätt lägger någon skuld på er förening eller dess medlemmar. Allt jag ville veta var hur ni som förening ser på det ökade missbruket av subutex i Örebro och Sverige.

A tjena. Jag har alltför mycket erfarenhet av den här typen av desinformation för att gå på den lätta. Prova att lura nån annan. Men sanningen kommer alltid ikapp, så var försiktig.

Vad ska vi göra åt det, och varför har det blivit så?

Utomordentliga frågor! Om du är beredd att diskutera dem med ett öppet sinne och göra dig tillgänglig för stora komplicerade sammanhang, utan direkta absoluta förklaringar och lösningar, tror jag att vi tillsammans kan lära mycket.

Lycka till med att hjäpa människor. Jag försöker gör det samma, men utifrån ett annat tankesätt. Vi behövs båda två.

Tack. Jag önskar dig också lycka till, och håller med om att vi alla behövs. Vi behöver också mer tolerans för varandras olika synsätt. Jag vill också säga att jag inte menade att jaga iväg dig från bloggen eller från en öppen diskussion, men som jag förklarat har ditt uppsåt varit otydligt och jag välkomnar ärlig nyfikenhet.

Ett vanligt argument som "A2" missat att ta upp är den av "läkemedelsbolagen finansierade forskningen".

Ett kort svar på det är att detta är ytterligare ett verktyg i desinformatörernas låda. Ytterst lite av världens forskning idag är självfinansierad. Medlen kommer alltid någonstans ifrån. Det finns inte något läkemedel som tillverkaren själv inte bedrivit forskning kring. Vi är mycket skeptiska till läkemedel som inte har genomgått den grundläggande forskningen. Faktum är att sådana läkemedel ALDRIG registreras hos Läkemedelsverket, utan säljs i hälsokostaffärer. Så, vi talar om ett kvasiargument. Om man istället hade kritiserat METODERNA för insamling och analys av forskningsdata hade det varit en annan sak. Det gör man nu inte, eftersom metoderna uppfyller alla de krav man kan ställa på vetenskaplig forskning.

10 april 2009

Dialog

Anonym undrar i en kommentar till inlägget om mordhot mot vår riksförenings ordförande bland annat varför inte Örebro Brukarförening länkar till sidor som inte bara erbjuder alternativ till substitutionsbehandling utan dessutom är helt emot en fungerande behandling och inte drar sig för att utesluta oss från deras verksamhet. Mitt långa men inte uttömmande svar går i korthet ut på att det är inte vi som stänger dem ute, utan dom som inte vill ha med oss att göra.

Örebro Brukarförening arbetar utifrån de tre övergripande mål som lagts fram i Socialdepartementets Strategi för utveckling av missbruks- och beroendevården – inriktningen till och med 2010 och insatser under 2008 (2008-04-24 nr III:5); ”förbättrad kvalitet, ökad likvärdighet och ökad tillgång till insatser för grupper som har svårt att få sina vårdbehov tillgodosedda”.

Vi välkomnar och söker dialog och samverkan utifrån demokratiska och humanitära principer.

06 april 2009

Riksordförande mordhotad!

Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz har på sin blogg blivit mordhotad av en anonym kommentator i samband med att Svenska Brukarföreningen har polisanmält Opiatkliniken i Skellefteå, dess chefsöverläkare Carl-Gustav Olofsson samt en polisman som i massmedia har uppmanat kliniken att begå brott.

Medan polisens och justitiekanslerns undersökningar går vidare, använder kliniken och dess ledning tiden till att i det fördolda hetsa patienterna mot varandra, med hot om indragen medicin hindra dem från att vittna eller ta ställning mot kliniken, och vidare försvåra den medicinska vård som de av landstinget är satta att bedriva.

Vore det inte lämpligt om en verksamhetsledare blir befriad från sitt uppdrag medan en polisutredning avseende dennes brott mot patienter i hans vård pågår?

Samtidigt hotas alltså anmälaren och Riksföreningens ordförande till livet. Hur det nu blir med den rikskonferens som det har pratats om att arrangera i Norrland återstår att se. Kanske Svenska Brukarföreningens förbundsstämma får samma säkerhetspådrag som G-20 mötet?

Ådalen 1931 - Skellefteå 2009
Opiatanvändare i alla län - förena er!

04 april 2009

Mytologiskt

Jag har tidigare skrivit - Veckans :-) och :-(, "Il professore", Östersund - om de tokiga debatterena på Östersund Länstidnings webplats. Debatter som får i alla fall mig att pendla mellan ilska och förtvivlan, gråt och hysteriska skrattattacker. Länstidningen har gett sig fan på att vara ett onyanserat språkrör för den professionella tolvstegs-rörelsens rabiata förkunnare och att aktivt verka för faktaförnekelse i en inkvisitorisk anda. Man behöver inte vara särskilt påläst i ämnet för att genomskåda den uppsjö av självutnämnda profeter som aldrig talar om vilka resultat deras animistiska metoder uppnår, och istället bränner allt krut på att diskreditera vetenskapligt grundade behandlingar, och med en iver och förakt som korsriddaren skulle avundas slaktar den behövande beroende och stigmatiserar honom som av djävulen besatt.

Tack och lov får de inte stå oemotsagda och Stockholms Brukarförenings Christina Paulsrud öppnar kommenterandet. Jag vägrar att här återge ens citat från den svavelosande artikeln, men jag tycker att ni ska läsa den och läsa alla kommentarer. Här publiceras den jag lyckades få med, signerad "Besatt nykterist":

Artikelförfattarna påstår sig vilja avliva myter, men deras grundlösa trosatser snarare förstärker myter om den av onsdka "besatte" knarkaren som endast kan befrias av lämplig excorsist. De vanföreställningar man försöker sprida har troligare som effekt avlivandet av ännu fler utsatta och värnlösa människor i samhällets ytterkanter.

Här är ytterligare ett par myter att avliva:

Myt 5: Världens samlade forskarexpertis vars slutsatser bygger på mer än ett halvsekels data, ljuger när de påstår att den enda på sikt hållbara behandlingen för opiatberoende är substitutionsbehandling i kombination med psykosociala insatser.

Myt 6: Endast behandlingsmetoder som bygger på behandlarens egen tro och övertygelse kan rädda de förtappade "drogpersonligheterna".

Myt 7: ÖLT framstår som en seriös, opartisk, faktabaserad mediekanal ju fler omdömeslösa, kunskapsbefriade, misantropiska, droghysteriska evangelister de publicerar på debattsidan.

01 april 2009

3 x Camilla


Härlig vårdag i Örebro, och jag hade äran att möta inte mindre än tre unga, kloka, passionerade humanister som alla heter Camilla. De första två var hos RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Vi träffades i deras lokaler på öster för att samtala om eventuellt framtida samarbete och hur vi kan hjälpas åt, både på föreningsnivå och på medlemsnivå. Många intressanta kunskaper och erfarenheter utbyttes och vi såg en del öppningar till fortsatt samverkan. Vi pratade om vi Brukarföreningen skulle kunna använda deras lokaler för möten och eventuellt för lite kanslijobb. Dom har drogfrihet som krav för att vistas i deras lokaler och eftersom Brukarföreningen intar en moraliskt värdeneutral hållning i fråga om droganvändning, och eftersom våra medlemmar är opiatanvändare i eller utom behandling, kan just det bli ett problem. Det är också just därför Brukarföreningen är så viktig - våra medlemmar är uteslutna överallt! Trots det finns en gemensam humanistisk värdegrund med brukarperspektivet som ledstjärna och förhoppningsvis kan vi hitta vägar att hjälpas åt i alla fall.

Sen så träffade jag Camilla på Universitetets Socionomprogram. Hon jobbar där med studenter som gör sin praktik och de som skriver uppsats. Jag presenterade en del idéer för C-uppsatser som vi skulle kunna samarbeta kring, Brukarföreningen, Landstinget och Universitetet. Det rör sig om en brukarstudie med patienter från Beroendecentrum bortmot vintern till. Camilla verkade gilla möjligheterna och trodde att en del av hennes studenter skulle vara intresserade att jobba med en sån studie. Räkna med att höra mer om detta i framtiden.

Tack Camilla och alla andra underbara människor med ett stort, varmt och öppet hjärta!

Kall vår

Hoppas att alla har haft det bra - jag har ju inte skrivit på några dagar och har inte kunnat vara på mottagningen heller i den utsträckning som jag velat. Det har varit fullt upp med olika aktiviteter och kontakter. Jag hoppas att jag kan vara där åtminstone som vi planerat från början - måndag o fredag förmiddagar. Arbetet på mottagningen behövs, särskilt när det är sånt oerhört tryck - det är nu mer än 20 personer som står på väntelista för utredning, och det är lite bekymmersamt att det är så många. Jag hoppas att Brukarföreningen kan göra något för dom.

Det som tagit mest tid de senaste dagarna är att jag har jobbat på ett yttrande ang. den familjen som jag tidigare skrivit om. De har råkat ut för en rad otrevligheter i sin anmärkningsfria femåriga substitutionsbehandling i Katrineholm. De har gjort ett fantastiskt jobb som har kämpat för sina rättigheter och orkat hålla ihop familjen, jag tror inte jag själv hade orkat allt de har gjort utan hade säkert varit rätt illa ute vid det här laget. Till skillnad mot många andra har de haft varandra som stöd när det har varit tufft, och de har gjort ett fantastiskt jobb med att dokumentera allt som hänt på Beroendecentrum Katrineholm. Allt material har de kunnat använda i de anmälningar de gjort till Patientnämnden, HSAN och Socialstyrelsens Regionala Tillsynsmyndighet i Örebro, och det är också dit jag har skrivit Brukarföreningens yttrande på över 20 sidor. Jag hoppas att det på något sätt kan hjälpa dem i kampen för rättvisa och att blir bemötta med den vanliga respekt och värdighet som vi kommit att förvänta oss i den övriga vården. Här följer slutet på det yttrandet:

Vid sådana här tillfällen, när man blir vittne till så uppenbara övergrepp, och ser inte bara en enskild patients liv och förhoppningar slås i spillror, utan en hel familjs lidande, hopplöshet och utsatthet, en familj med mamma, pappa, och två döttrar på 14 och 11 år, ser hela sin värld rasa samman. Då måste man fråga sig vad är det som har hänt, hur gick det till, och varför? Framförallt måste man fråga sig om det verkligen är så här det ska gå till? Jag tror att vi alla kan vara överens om att vi inte tycker att det är rätt. Att vi inte vill bidra till att en man krossas och att hans familj krossas och hans barn lever dag från dag utan att veta om de nästa stund har en pappa som kan ta hand om dem eller om de ska tvingas växa upp under gud vet vilka omständigheter. Det är så här illa det blir. Detta är konsekvenserna av att en eller en annan läkare bestämt sig för att de har ”svårt att samarbeta”.

Svenska Brukarföreningen vädjar till, nej kräver av Socialstyrelsen att inte låta denna rättsvidriga, människoföraktande behandling fortgå och att skyndsamt verka för inrättandet av en rikstäckande klinik för alla de som utsätts för liknande förföljelse. Tills detta blir möjligt bör N.N. och hans maka M.M. beredas möjlighet till utredning för inklusion i substitutionsbehandling vid Ulleråker beroendeklinik. Vad gäller öl X.X. och öl Y.Y. bör deras möjligheter att fortsätta sitt vidriga hantverk som inte tjänar någon utom deras egen megalomani en gång för alla stoppas.

Å N.N.s och hans familjs vägnar,
Zoran Lovén
Sekreterare
Örebro Brukarförening
Lokalföreningssamordnare
Svenska Brukarföreningen
+46 766 459 880

Jag var uppe till Socialstyrelsen på Järntorget och lämnade in yttrandet, och svar kommer någon gång innan sommaren, kanske redan i maj månad.

Sen spenderade jag resten av dagen med Hasse. Vi hade lunch och ett litet trepartsmöte med representanter för kommun och landsting: Tommy Larserö och Tommy Strandberg, det var ett bra möte och vi talade om våra verksamheter och hur vi kan gå vidare.

Sen drog vi iväg på jakt efter lokal, och träffade bland andra folk på Ragnarssons fastigheter och Näringslivskontoret. Inget napp direkt, men kanske några öppningar.

Jag vill också passa på att hälsa Fredda välkommen som skribent till bloggen.

Frid.