Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

25 juli 2009

Straffa syndare !

Skadereduktion - den okända folkhälsofilosofin

Straffa syndare eller hjälpa människor är en bok som släpps i dagarna. Ambitionen är att på ett pedagogiskt och tydligt sätt sprida ljus på den i Sverige relativt okända modellen för en folkhälsofilosofi som går under namnet skadereduktion (harm reduction). Boken har tillkommit genom ett samarbete med olika forskare inom områden som alkohol, tobak och narkotika.


Om författaren

Waldemar Ingdahl och Louise Persson har tidigare arbetat med och debatterat skadereduktion i olika sammanhang och detta är deras gemensamma projekt i samarbete med internationella forskare för att lyfta upp frågan i debatten. Waldemar Ingdahl är VD för tankesmedjan Eudoxa. Louise Persson är författare och debattör. Läs mer om boken här: Straffa syndare eller hjälpa människor


Att den svenska regeringens förhållande till skadereduktion präglas av både missförstånd och vantolkningar blev tydligt under FN:s narkotikakonferens som gick av stapeln i Wien för ett tag sedan. Vår folkhälsominister Maria Larsson påstod att skadereduceringsmodellen var kidnappad av legaliseringsrörelsen, och stödde därför idén att den inte skulle nämnas i något av de gemensamma dokumenten för det internationella arbetet mot narkotikan.

Motivet att ge ut en bok om skadereduktion är att råda bot på detta förhållande och öppna för en konstruktiv debatt om hur vi humanast bedriver ett mer framgångsrikt folkhälsoarbete. Vi vill mena att folkhälsoarbete måste bedrivas med hänsyn till mänskligt beteende och med respekt för människors integritet och grundläggande rättigheter.

Vad för slags folkhälsopolitik vår nuvarande regering står för kan sammanfattas som högst oklar till sitt innehåll, dess effektivitet för folkhälsoarbetet å ena sidan och dessutom en högst oklar hållning i rättstänkandet. Inom ramen för Narkotikautredningen från förra året (SOU 2008:120) lades exempelvis ett förslag fram som innebär att det ska vara möjligt att beslagta preparat som kan komma att narkotikaklassas. Det innebär att rättssäkerheten riskerar prioriteras bort i sken av att det ser ut som man gör något åt frågan om "nätdroger". Inte är det bara ett ingripande i det som är lagligt, det är som följd att nagga rättsäkerheten i kanten.


Filosofin bakom skadereduktion är en insikt i att det alltid kommer att finnas människor som uppvisar ett riskbeteende och att lösningar hellre bör anpassas till denna snarare än lösningar som utgår från orealistiska visioner som människor inte kommer att leva upp till och som dessutom riskerar kränka och marginalisera människor. Rörelsen för skadereduktion är inte enhetlig, här finns både anhängare till ett rättighetsperspektiv och ett pragmatiskt perspektiv. Följaktligen menar en del att kriminalisering av vissa fenomen, som narkotikan, är det större problemet, medan andra ser att lösningar kan ske inom ramen för en viss förbudspolitik så länge den inte blir dogmatisk.

Den gemensamma övertygelsen är att folkhälsoarbete bedrivs effektivast och humanast genom att man möter människor där de befinner sig och utan krav på återhållsamhet.

Det finns många olika slags tillfällen i livet när vi tar risker som kan vara negativa för vår hälsa, och som också kan inverka menligt på vår omgivning. Vi kanske röker cigaretter, utövar en hård kampsport, har oskyddat sex, dricker alkohol, intar narkotiska preparat eller helt enkelt kör bil. Det råder inget större tvivel att riskbeteenden är något som ibland bör undvikas, men likväl kommer många av oss, någon gång eller ofta, efter avvägning eller av impuls, göra saker som kan vara varierande skadliga för oss själva eller för vår omgivning.

Den centrala frågan för alla dessa olika fenomen är hur man effektivast och med respekt för mänskliga rättigheter går tillväga för att minska skador av riskbeteenden? Vilket slags förhållningssätt politiken intar är av största vikt för hur samhället riktar sina åtgärder och för de resultat vi önskar uppnå.

Det råder emellertid delade meningar kring lösningar som i sin tur ofta tycks lida brist på tydliga och sammanhängande förhållningssätt. I vissa fall kan lösningar vara präglade av ett skadereducerande perspektiv med insikten att fenomenet inte är realistiskt att söka eliminera, medan i andra fall så prioriteras ett straff- och förbudsperspektiv trots att det inte är realistiskt heller. Exempelvis har inte förbud av narkotika inneburit att bruket och därmed skadeverkningarna försvunnit.

Folkhälsopolitiska lösningar och åtgärder tenderar att variera efter samhällets syn och upplevelse om vad som är att betrakta som nyttigt eller onyttigt och kontroversiellt eller acceptabelt.

För att visa ett par exempel på hur olika åtgärder och lösningar kan se ut:

Trafiken vållar olyckor och många människors död. Även om detta anses farligt så har samhället valt att inte förbjuda företeelsen och istället fokuserat på att minska skadorna i trafiken, obligatoriskt användande av bilbälten är en sådan skadereducerande lösning. Anledningen att bilåkande accepteras är att det anses vara en nytta för samhället. Här tillämpas en nollvision som strävar efter noll döda i trafiken.

Att inta narkotiska preparat är också förenat med risker, som att smittas med blodburna sjukdomar, men här har snarast en straffande förbudslösning prioriterats i hopp om att det ska fungera att eliminera hela företeelsen. Anledningen är att narkotika allmänt i samhället betraktas som något som helst inte ska finnas, en dogmatisk inställning leder här till att olika åtgärder för att minska skador blivit högst politiserade, som sprutbytesprogrammen. Här tillämpas en nollvision som strävar efter noll narkotika.

Således rör sig ofta lösningar utefter en skala av acceptans och mindre av ett sammanhållet perspektiv som fokuserar på realistiska och humana lösningar. Varför inte en nollvision liknande trafikens på fler områden?

Skadereduktionsmodellen kan erbjuda folkhälsoarbetet större möjligheter att lindra skadeverkningar för såväl individer som samhället i stort. Den som allvarligt är intresserad av folkhälsoarbete bör först och främst ställa sig frågan: är det viktigare att minska skador av riskbeteenden än att driva en politik som avser att eliminera dem men som inte är realistisk?

Louise Persson
http://www.louisep.com

15 juli 2009

Ett drogfritt Sverige: Till varje pris!

Ett inlägg idag på engelska - hoppas att det inte är nåt problem.
Det handlar dock om Sverige!

Det är en film producerad som en del av ett internationellt samarbete, avsett att belysa narkotikapolitik, brukare och brukares levnadsvillkor i olika länder, denna är producerad av ett ungerskt team i Sverige och Brukarföreningen är alltså involverad! De var här och filmade i våras och på deras YouTube: HunCivLibUnion finns många bra filmer och på hemsidan DrugReporter finns mängder av läsvärda artiklar.

Nothing about us without us!

A Drug-Free Sweden: By All Means?

Thanks to our cooperation with the Swedish Drug Users Union in the framework of the European Drug Policy Initiative project (please visit the new website! [1]), HCLU’s video staff traveled to Stockholm in January 2009 to make a documentary about the drug policy of Sweden. We interviewed several people from various ideological and professional backgrounds, visited several organizations and institutions, we read the relevant studies and asked the inconvenient questions.

WATCH THE VIDEO HERE!The UN Office on Drugs and Crime (UNODC) praised Sweden for its “succesful drug policy” that set an example for the rest of the world how to tackle the drug problem. “I am personally convinced that the key to the Swedish success is that the Government has taken the drug problem seriously and has pursued policies adequate to address it,” wrote Mr. Costa, head of the UNODC in the preface of the report “Sweden’s Succesful Drug Policy: A Review of the Evidence [2]”. The statistics are really impressive indeed if we look at the number of young people experimenting with cannabis for example – Sweden has one of the lowest prevalence of cannabis use in Europe. Some people may say that this indicates the effectivenes of harsh criminal laws and uncompromising efforts to pursue a drug-free society.

However, not everybody agrees with this conclusion. Not even in Sweden, where the majority of the population seems to support the “tough on drugs” approach. There are some professionals and activists who point out that the situation is not so nice behind the shiny surface. The Swedish Drug Users Union (Svenska Brukarföreningen) is one of the brave NGOs that flies in the face of the Swedish Talibans – the fundamentalist who believe in the dogma that all drug use is evil and needs to be eliminated. The organization represents the untouchable pariahs of Swedish society: people who use illicit drugs. SDU, in cooperation with IHRA, produced a shadow-report on the desperate public health and human rights situation of drug users [3] in the country. The report concludes that in its failure to provide comprehensive harm reduction measures such as needle and syringe exchange programmes, the Swedish Government is violating the right to health of people who use drugs, placing them at unnecessary and avoidable risk of HIV and HCV infection. This conclusion was backed by the former UN Special Rapporteur on the Right to Health, Professor Paul Hunt, who visited Sweden in 2006 and submitted his report to the General Assembly of the United Nations in February 2007.

Sweden is the only country in Europe that based its national drug policy on the goal (or as they put it, the vision) of a drug-free society. For many it seems to be an innocent, stimulating dream like “world peace” – but it’s not, points out Henrik Tham, Professor of Criminology at the Stockholm University. This zero-vision is dangerous because it implies that total abstinence is a value and goal in itself that transcends other goals like life or health. Indeed, for some Swedes it is more important to be drug-free than to stay alive or avoid HIV infections. That’s why Stockholm is the only capital in Europe where there is no official needle and syringe exchange program, that’s why so many heroin users have to die before getting into methadone treatment. If a society is trying to get rid of drugs it means that it will soon try to get rid of drug users. That is, the war on drugs is always a war on people.

Posted by Peter Sarosi

16 juni 2009

Seminarium i Stockholm

Svenska Brukarföreningen anordnade för andra året i rad Narkotikapolitiskt seminarium med en mängd intressanta föreläsare, talare och debattörer. Samtidigt delades årets Brukarvärnspris ut, i år till fyra vänsterpartistiska riksdagsledamöter med Alice Åström i spetsen. Jag fick äran att tala en stund i samband med utdelningen:

Dagens tema är ”Är de politiska idéerna viktigare än att rädda liv?”

Åtminstone i vårt älskade Sverige, där vi älskar frihet, respekterar, till gränsen på självutplåning, andra människors kultur, religion, sexuella läggning och andra livsval, där vi värdesätter inte bara mänskligt liv, utan allt levande, som viktigare än allt annat borde svaret vara ett självklart NEJ!

Att rädda liv, eller till och med att bara skydda andras rätt till liv är något vi inte ens borde diskutera, så självklart är det.

Ändå ägnar vi en hel dag åt frågan, och somliga kanske till och med fortfarande inte är helt säkra.

Det betyder att för alla är det inte helt självklart att rädda liv är så viktigt.

Till exempel för en man som Nils Beijerot, den svenska narkotikapolitikens fader.
För honom var en enskild människas liv inte så viktigt.

Nils Beijerot är inte bara den svenska narkotikapolitikens fader, han är den som fortfarande idag
legitimerar en systematisk förföljelse av samhällets allra svagaste och mest utsatta individer.

För att uttrota detta samhällets största farosot behöver man inte sky några som helst medel, allra minst respekten för en miserabel knarkares usla liv.

Nils Beijerots stora förebild i dessa sammanhang, det revolutionära Kinas Mao Tse Tung, värderade inte ett enskilt människoliv mycket högre än Nils själv. En kula i nacken, vilken den
kontrarevolutionäres familj fick bekosta, var den billigaste, mest effektiva, och för kollektivet den mest korrekta rehabiliteringsmetoden.

Låt oss tala klarspråk här, och jag blir mer och mer övertygad om sanningen i mina påståenden ju mer jag hör av politiska demagogers och opportunisters piskande tal, ju mer jag ser deras bödlars kirurgiska ingrepp i de rättslösas liv.

Svensk narkotikapolitik och dess manifestation i verkligheten har samma mål och samma medel
som folkets hjälte Mao hade, utrota farsoten genom att utrota de smittade. Utan efterfrågan – inget narkotika. Utan narkotika – inget narkotikaproblem.

I 50 och 60-talets Kina var masshysterin och politisk rehabilitering den motor som drev förföljelsen av de avvikande, precis som i Sverige idag. I Stalins Sovjet var det underrättelseverksamhet och Gulager som var medlen för att komma till rätta med de oliksinnade.

Även Stalin var en stor inspiratör för folkets hjälte Beijerot, när han lärde oss hur man kommer till rätta med narkotikafaran och dess smittspridare.

I de kejserliga Kina och Sovjet var borgerligheten folkets fiender, i det lutherska Sverige är det
lättjan som undergräver nationens och folkets väl. För den stora massans bästa måste dessa parasiter utrotas, till varje pris.

Detta ideal är så djupt rotat i den svenska foklsjälen att moderna idéer som
enskilda människors rätt till värdigt liv mycket lätt kommer i skymundan.

Förvisso var Beijerot inspirerad av Maos nackskott och Stalins Gulager och dessa länders
statskapitaliska människosystem när han hjälpte oss inse dessa "fakta":

På samma sätt som det är enfaldigt att förvänta sig att blinda skall
måla tavlor eller förlamade skall spela fotboll är det fåfängt och
orealistiskt att tro att dessa psykiskt och socialt invalidiserade
människor skall förmås att inpassa sig i vårt väloljade effektivitetssamhälle
med eller utan narkotikaförskrivningar. Detta problem
blir särskilt svårt om den personlighetsstörning, den beteenderubbning
och den sjukdom (narkomani av epidemisk typ), som
dessa svårt avvikande människor lider av, inte bara är terapiresistenta
utan även allvarligt skadar samhället och medför att andra
människor dras in i samma sjukdom och spårar ur socialt. För
narkomaner av denna kategori, vilka är kroniska smittspridare,
måste vi ordna med långvarig social rehabiliteringsbehandling —
"social reeducation" — i lämplig miljö, men också detta skall vi
återkomma till.


Och här föddes Hassela – denna ”rörelse” som än idag av barn, jag upprepar av våra barn,
producerar människotragedier.

Det är dessa ideal som enskilda politiker och cyniska behandlingshemsföreståndare idag, i Sverige bygger sin verksamhet på.

Det är det svenska folkets övertygelse om deras egen präktighet som
hindrar dem från att genomskåda dess giriga, maktlystna och onda människors egentliga
målsättning: att för egen vinnings skull med alla medel utrota varenda djävla knarkare i vårt
frihetsälskande land.

Fråga inte dom om politik är viktigare än att rädda liv. Fråga dig själv.

Jag har nämnt några personer vid namn, fler kunde nämnas, men jag tror inte det är nödvändigt. När man nämner namn, pekar man också ut personer, och glöm inte detta: politik är enskilda människor med mänskliga drifter och behov. Glöm inte det när de i sina tal hetsar din rädsla till handlingar du vet strider mot värnandet av liv.

Brukarvärnspriset delas årligen ut av Svenska Brukarföreningen till person som värnar om liv.

I år går priset till en person som med sitt politiska liv som insats, med stort mod kämpar emot
massans hysteriska, av Beijerots politruker uppiskade rädslor – Alice Åström, fråga henne - hon vet vad som är viktigast.

08 juni 2009

Vårdgarantin ingen garanti för vård

Ny studie om landstingens förmåga att leva upp till vårdgarantin

2009-06-08 08:15

Schering-Plough och Malmö högskola presenterar gemensamt en ny studie av landstingens förmåga att leva upp till vårdgarantin när det gäller läkemedelsassisterad behandling av heroinmissbrukare och andra opiatberoende. Studien är gjord av Björn Johnson och Jens Sjölander vid Malmö högskola och redovisas på ett seminarium i Almedalen.

En tidigare kartläggning som gjordes på uppdrag av Mobilisering mot narkotika 2007 visar att hälften av landstingen inte klarar vårdgarantin när det gäller läkemedelsassisterad behandling, det vill säga behandling med Suboxone, Subutex eller metadon i kombination med psykosocialt stöd. Vissa landsting avstår helt från att erbjuda sådan behandling. Bristen på vård leder ofta till stort lidande hos missbrukarna och stora kostnader för samhället.

06 juni 2009

Rapport från seminariet i Örebro

Örebro Beroendecentrum arrangerade en jubileumskonferens 11 - 12 maj, detta för att man fyllde 10 år. Medarrangörer var våra kamrater i Örebro Brukarförening, verkligen roligt att se att deras ordf. Zoran Loven tog ett stort ansvar o verkligen sågs som en " part/medarrangör " o inget annat! Räknade för skojs skull igenom deltagarlista, 190 st anmälda, så det var en hel del folk. Konferensen var bra, första dagen handlade om " Kvinnor och Missbruk " , andra dagens program hade titeln " Opiatbehandling ". Vi koncentrerade oss på dag två.

När vi anlände till registreringen andra dagen mötte Zoran oss, vi fick ett litet snack. Vi mötte också några killar från IHRA(International Harm Reduction Association)/Exchange Supplies från London vid registrering. Dom hade med sig en massa saker som " ställdes ut ". Saker som injektionsverktyg med olika färgmarkeringar, folk ska inte dela eller ta fel av misstag och använda samma. En enkel, bra ide med en färgmarkering. På detta sätt vet du vilket " verktyg " som är ditt. Viktigt! Vidare hade dom en film om Harm Reduction, en kampanj hur man reducerar blodburet virus o drogrelaterade dödsfall. Sbf/Skåne fick ett bra snack och två filmer av killarna. Vid lämpligt tillfälle tänkte vi att man kunde arrangera någon filmvisning. Har ju varit på gång med Lotta Thells filmer, men Lotta har inte lämnat besked ang visning/kopior osv, då detta ligger på hennes förläggare.

Första punkt på prog. var ett anförande av ordf. i Italienska Röda Korsets/ vice ordf. Internationella Röda Korset, Dr Massimo Barra och hans " Spreading the Light of Science ", om detta kan man läsa på Sbfs sida, se länk: http://www.brukarforeningen.se/ eller här, se länk: Röda Korset. Dr. Barra lämnade bl.a. några uttalanden från FN-organet UNDOC:s chef Antonio Maria Costa: "Drug dependency is an illness, there is no debate regarding other sicknesses", vidare FN:s generalsekreterare Ban Ki - Moon: "No one should be stigmatised beacuse of drugdependency".
Viktiga uttalanden från politiska organ som i alla andra sammanhang väger tungt!
Andra punkten var ett föredrag kallat " Tredje vägen - svensk narkopolitik i ett internationellt perspektiv". Börje Dahl från Spartacus preventions/missbrukscenter i Örebro. Dahl är en utpräglad motståndare till underhållsbehandling i alla former, talade på konferensen om faran med " skademinimering". Dahl ansåg bl a att en " skadelindrande" politik säkerligen skulle sluta som " legalprojektet " under Dr. Åströms ledning 1965 -67. Dahl påstod vidare att han bara hittat EN vetenskaplig undersökning gjord på metadon som visade på ett längre, stadigvarande för patientgruppen positivt resultat. LAB med just metadon är annars en av dom mest "välforskade " behandlingsformer som finns, det finns mängder med stöd för detta. Han ansåg heller inte att kriminaliteten minskar, eller upphör för gruppen. Enl Börje Dahl är vi antagligen tvångsmässiga " tjyvar " med tvivelaktig moral hela bandet. Gruppen i underhållsbehandling var i Dahls ögon, zombifierade stackare köpta av läkemedelsindustrin. Sammantaget en ganska så förfärlig, provocerande människosyn!

Efter detta vidtog parallella seminarier, vi följde " Revision av föreskrifterna/LAB " med Abit Dundar/soc.styr. Efteråt följde paneldiskussion med deltagare från Sbf, KRIS, Örebro Beroendecentrum m f l. Enl dom reviderade föreskrifterna ska man vara 20 år med ett ist för två års opiatberoende. Spärrtiden vid utskrivningar sänks från nuvarande sex mån till tre. Behandlingen ska ej heller villkoras med medverkan från socialtjänsten, ska vara upp till enskild pat. Det ska inte heller längre finnas hinder för att få el få behålla vid kriminalvård. Vid
längre tids " skötsamhet " ska man kunna överflyttas till vårdcentral. Detta var bara några av dom nya föreskrifterna som kommer, och det är väl gott o väl, det blir iaf långsamt bättre! Själv tycker jag liksom många andra, att vi egentligen inte behöver några föreskrifter alls! Låt underhållsbehandlingen " lyda " under samma villkor som all annan sjukvård, nämligen Hälso/Sjukvårdslagen. Varför ska vår behandling särbehandlas negativt?

Efter denna intr punkt var det dags för våra brittiska kamrater, Rick Lines/Andrew Preston från IHRA. Dom berättade om den explosionsartade utvecklingen av HIV under 1980-talet i Storbritannien. Brittiska regeringen bestämde sig då för att med ALLA medel stoppa HIV, o man byggde snabbt upp/ut sprutbytesprog. 1985 var 50% av alla missbrukare Hiv smittade i Edinburgh. Utbyggnaden av sprutbytena fortsatte till att gälla alla Apotek i alla städer. Tack vare utbyggnaden hade man 1990 pressat tillbaka blodsmittor rejält. År 2000 hade man dubblerat underhållsbehandlingen, NSP(Needle,Syringe,Program) delar ut syra, sked, filter och sterilt vatten. Man fortsätter sina insatser och det killarna ville förmedla var att " Harm Reduction Works " !!

Lite statistik: 158 länder i världen har dokumenterat injektions(miss)bruk. Detta gäller 15 milj människor.
Harm Reduction: Finns i 84 länder o stöds av FN, WHO och UNDOC. 77 länder har ett sprutbytesprog. 65 länder har underhållsprogram. MEN, trots detta har 95% av alla brukare EJ tillgång till rena sprutor. Skrämmande! Sverige har fått hård kritik för att man ej följer dom mänskliga rättigheterna på dessa punkter, och killarna från IHRA menade att det KAN
VARA illegalt att inte reagera och göra vad man kan, bygga ut sprutbytesprog o s v. FN har också börjat se över detta!!

Nästa punkt var Björn Johnsson, narkoforskare/Malmö högskola. Björn drog snabbt igenom, län för län, att tillgången på underhållsbehandling numera ser mycket bättre ut( tack vare b l a Sbf) men att den långt ifrån är fullt utbyggd! Vårdgarantin håller inte alltid överallt, problemet här är att det inte finns sanktioner att ta till för dom län som ej lever upp till garantin.
Sen följde i rask takt Mats Ekendahl, docent/forskare från Sorad(drog/alkoforskning) som förde ett mycket intressant resonemang om hur viktigt språket/orden är när man diskuterar dessa saker. Sist på hela konferensen visades en film om Överdosprevention. Därefter följde en paneldebatt med b l a Polisen, Sbf, Ambulanspersonal, Överläkare. Ofta åker ju polis på överdoser, o Lotta Thell(Bf) frågade om detta verkligen var nödvändigt? Vilken deras funktion eg var vid en OD. Det borde räcka att ambulanspersonal åkte o behandlade med Narcanti. Lotta fick väl egentligen inte något riktigt svar, utan frågan bollades mellan paneldeltagarna. " Det är ju olagligt/en kriminell handling att inneha narkotika. Vi måste åka, var ett svar". Om detta kan man ju tycka vad man vill, det har troligtvis hindrat många från att ringa efter hjälp!?

Efter detta var konferensen slut, vi gick till hotellet/vandrarhemmet. Konferensdeltagarna åt en
avslutningsmiddag, den brukar vara trevlig! Denna gång hade vi dock ett tåg söderut att passa, så vi åkte hem. Nöjda efter en bra konferens.

Hälsningar Mikael Johansson
Ordf. Sbf/Skåne

01 juni 2009

Öppet brev

På förra brukarrådet 19 maj kom landstingsrådet Marie-Louise Forsberg-Fransson och Lisa Dahlipil för att tala om det ekonomiskt bistra klimatet och hur det kan påverka beroendevården. med anledninga av det besöket hade vi förberett ett brev till dem och vi har också fått in några brev från våra medlemmar som vi förmedlade. Tyvärr verkar det inte som att det finns någon hjälp att få till vårt föreningsarbete.Öppet brev
till Marie-Louise Forsberg-Fransson
och landstingsledningen

Örebro Brukarförening är en patient- och intresseorganisation som har som syfte att företräda och representera Örebro Läns opiatanvändare, i eller utom behandling, samt att bevaka denna grupps, liksom enskilda medlemmars intressen.

Vid Opiatklinken, Beroendecentrum finns ca 70 patienter i behandling, ett halvdussin i utredning och för närvarande fler än 20 på kölista.

Vi noterar med oro rapporter om landstingets ansträngda budget och besparingsplaner, och befarar att dessa kommer att drabba den patientgrupp vi företräder.

I tider som dessa då allas ekonomi, såväl inom offentlig och privat sektor som för hushållen, är underminerad blir det en självklarhet som inte kan ifrågasättas att det är de svagaste och mest utsatta grupperna som ska göra eftergifter först. Inom sjukvården innebär det utan undantag att nedskärningar först drabbar psykiatrin och framförallt beroendevården.

Som representant för en patientgrupp vars behandling är extremt exponerad och utsatt för ett massivt tryck och ifrågasättande, både internt och externt, såväl politiskt som från olika typer av opinionsbildare, intressegrupper, massmedia och allmänheten i stort, är vi mycket bekymrade över hur landstingets aktuella ekonomiska situation kommer att drabba patientgruppen och hur individuella patienter ska klara drogfrihet, och i vissa fall till och med livet, utan den vård de erbjuds på Beroendecentrum.

Redan nu är intagningskön alltför lång, behovet alltför stort, kliniken underbemmanad, personalen överarbetad, patienterna frustrerade och otrygga, och ledningen försöker göra sitt bästa för att hitta provisoriska lösningar för att klara vårdgarantin. Ytterligare nedskärningar skulle få förödande konsekvenser, inte bara för vården och patienterna, utan även för deras barn, familjer och anhöriga, med många personliga tragedier som följd, både för liv och hälsa, och i ett vidare perspektiv för samhället som helhet.

Brukarföreningen söker dialog och samverkan, och har med olika metoder sökt att underlätta och förbättra för klinikens personal och patienter och utöka samarbetet. Brukarföreningen har dock även här begränsade möjligheter och resurser att hjälpa till i den omfattning som behövs.

Örebro Brukarförening manar således landstingsledningen att inte slentrianmässigt strypa tillgången till en livsviktig vård för en redan nu stigmatiserad och marginaliserad patientgrupp, och att i stället noga överväga att utöka anslagen för att fler av de människor som idag lider av ett obehandlat beroende ska få möjlighet att få livet tillbaka.

I ett vidare perspektiv manar Brukarföreningen landstinget att på ett mer aktivt sätt, även utåt, ta ansvar för den vård som bedrivs, och inte med tystnad bemöta den förföljelse och demonisering den här redan kraftigt utsatta patientgruppen dagligen tvingas utstå i det allmänna forat. Ett steg i den riktingen är att på alla sätt, även ekonomiskt, stödja Brukarföreningens arbete för rätten till vård på lika villkor och ett värdigt bemötande.

Efter att ha informerat våra medlemmar om landstingets ekonomiska situation och riskerna för begränsningar i vårdutbudet har vi mött mycket oro och rädsla. Vi har fått ta del av många synpunkter från våra medlemmar och en del har till och med skrivit till oss och vädjat att vi ska försöka göra något åt deras oro.

Vi bifogar en del av de breven här.

Med önskan om en fortsatt dialog.

Zoran Lovén
Sekreterare
Örebro Brukarförening
24 mars 2009
http://brukare.blogspot.com/


***********************

Kära landstinget,

Jag är en man på 45 år som har använt heroin sedan 1985. Jag flyttade till Örebro från Stockholm 2000 för att ”komma bort från” knarket efter ett återfall i långvarig drogfrihet. Här stabileserades mitt liv socialt och ekonomiskt med arbete, bostad och familj. Vid ett nytt återfall 2005 efter en akut personlig kris tog jag kontakt med Beroendecentrum och fick möjlighet att ingå i opiatprogramet med Subutex-behandling och är nu återigen stabil i min drogfrihet.
Som mångårig heroin-användare med många olika typer av behandlingar, flera mångåriga drogfria perioder, men också många återfall med katastrofala följder som överdoser, ekonomisk kollaps, bostadslöshet, familjens sammanbrott, psykisk och fysisk nedbrytning vet jag att en människa som har använt opiater aldrig går säker. Återfall lurar i de tryggaste förutsättningarna. När inte ens alla de kognitiva och psykodynamiska, sociala och arbetsmarknadsmässiga erfarenheter jag fått genom olika behandlingar och utbildningar, och alla mina bästa intentioner och önskningar, inte kan skydda mig från nya återfall är medicin det som kan garantera min drogfrihet och mitt goda liv så länge jag är i programmet. Jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte fick vården. Jag skulle fösöka kämpa ett tag, men jag är rädd för att jag hamnar på gatan igen och att jag dör i en överdos, fast jag orkar nog inte hålla på och knarka många månader för jag börjar bli gammal och jag skulle nog ta livet av mig då. Men jag kanske är för feg för det.
Tro inte på dom som säger att det är ett eget val, och att man får skylla sig själv och alla som försöker skuldbelägga alla ”djävla knarkare”. Vi har nog med skuldkänslor som det är. Vi är också människor som försöker göra vårt bästa. Vi har också rätt till ett bra liv. Vi vill inte någon något illa, och vill inget hellre än vara vanliga och betala skatt. Vi har också barn som behöver oss. Vi är också någons barn. Snälla hjälp oss.

Stefan

***********************

Att skära ner i beroendvården/psykiatrin kommer att kosta mer än det kommer att spara, människor som är i behov av behandlingen och villiga att göra nått åt sitt liv och sin sjukdom kommer inte att kunna få det på grund av ner skärningar.

Vad jag menar är att vad kommer det inte att kosta samhället med t.ex. rättgångskostnader, fängelsevistelser, familjehem för utsatta barn, misshandlar, och slutligen även många gånger begravnings kostnader. Kan få känslan av att det är just det sist nämnda som gör att ni tror att ni sparar pengar, men så är det inte.

Knarket försvinner inte för att man tar död på knarkaren. Knarket försvinner inte heller för att man förbjuder det.

Det finns missbrukare som har familjer, vad tror ni händer i dessa familjer om mamman, pappan, eller någon annan anhörig inte får den vård som han/hon behöver.

Inte tror in väl att ni kan spara pengar på att skära ner, nej återigen detta kommer att kosta mer i slut ändan.

Många familjer kommer att lida, må dåligt pga detta, både ur brukar och anhörigas situation, många familjer kommer att splittras gå i kras pga att det ska skäras ner, en mamma eller en pappa som inte får den hjälp han/hon behöver och är villig till.
Jag tycker att detta är skrämmande, det är människoliv som ni spelar/leker med när ni skär ner inom beroende sjukvården

Jag & min familj sitter just nu i en väldigt tuff situation, det handlar kanske inte om ner skärningar i den meningen eller vem vet, det kanske är just det, det gör fast man gömmer sej bakom nått annat. Vi har en tonåring som skrivit ett inlägg i en tidning om just våran situation sänder med den så att ni får läsa hur en tonåring kan känna och tänka.

******************************

Why go to hell when u can do to bc?

Vår familj hade inga problem alls till nyligen. Nästan all glädje som fanns här hemma bara försvann. Det gick fort, sen va nästan allt borta. Visst det finns fortfarande kvar lite glädje inom familjen. Men den är så svag och kommer snart att försvinna. Ingen av oss i familjen orkar med det här. Bc har rent ut sagt förstört min pappa och min familj. MAn börjar ju undra hur "läkarna" och personalen på bc har fått sin utbildning. Att min pappa har vart i programet i 5 år och inte misskött sig nångång. Han har jobb, 3 plans villa, hund, barn och är GIFT ! det spelar ingen roll eller ? Åh jag blir seriöst så jävla pisst ! Det är människor dom arbetar med ! Inte försöksdjur om dom nu tror det. Att det är ett mänskligt liv dom håller på och bollar runt med verkar det som om dom inte förstår. Det verkar ärligt talat inte som om dom bryr sig om det heller. Det verkar som om dom bara tycker att alla patienter är jobbiga och bara ivägen. Men jag menar Herregud då har dom ju valt helt fel jobb ? Eller är det jag som har fel ?

*****************************Hallsberg 2009-03-29

Till ledande politiker och tjänstemän i Örebro läns landsting.

Har kommit till min kännedom att planer/tankar finns att minska ner verksamheten inom Beroendecentrum.

Detta är för mig en helt absurd tanke, då landstingets uppdrag borde vara : rädda liv, bota, behandla och lindra smärta.

Verksamheten inom Beroendecentrum är en viktig vård. Den borde istället utökas då missbruket är stort i länet.

BC-vårdavd: Utan den hade min son idag varit död. Ibland måste man ”lyftas bort från gatan. ”. Viktigt är då att det går fort att komma in på avd. Vilket det sker frivilligt eller med tvång. Viktigt att det finns platser men också tillräckligt med personal för vården. De fyller en stor funktion och räddar liv.

UBB, öppenvård: Så viktig. Även där behöver man kunna få komma snabbt. För en del narkomaner är kontrollen av prover viktig. Den ger ett stöd och ev en ”anledning att säga nej.” Proverna stöder fortsatt behandling.
Vidare är kontakten med läkare och psykolog viktig. Inte minst med tanke på utredningar. Många narkomaner har en dubbeldiagnos, men som ofta är okänd. Med rätt diagnos, ja då finns möjligheten till rätt hjälp och stöd.

Opiatmottagningen: Väntetiden där för att få träffa en läkare är lång, aldeles för lång. Verksamheten där är i stort behov av utökning. Risken är att väntan blir så lång så narkomanen hinner avlida innan han/hon är framme i kön.
Och, ursäkta, det blir då en ”billighetsvariant” av missbruksvården.

Att hjälpa missbrukare tillbaka till ett bra liv, ja då måste man satsa på vården. Gasa i uppförsbacke.
På sikt är jag övertygad att det även blir socialt och samhällsekonomiskt.

Och viktigast av allt.: Allas liv är värda att satsa på. Även en missbrukare.

Med vänlig hälsning NN

Samverkansmöte Opiatmottagningen

Vi har ju länge försökt få till stånd ett dialogmöte med personalen på opiatmottagningen och för två veckor sedan hade vi det andra mötet. Mycket positivt och bådar gott för framtiden. Jag vill tacka alla närvarande.Möte Örebro brukarförening och opiatmottagningen 2009-05-19


Närvarande: Tommy Levé, Kristoffer Musikka, Lena Eriksson, Nooredin Shamer, Zoran Lovén, Ulrika Erelöf och Lisbeth Johansson

Förhinder: Hasse Arvidsson, Lotta Nilsson.

1.Mötesformer

Namn: Samverkansmöten opiatmottagningen.
Sammankallande: Tommy Levé. Agenda skickas ut en vecka innan.
När: tisdag var 6:e vecka.
Önskemål: Ett forum för brukarfrågor men inte på patientnivå.

2.Rapport från brukarföreningen

Hasse Arvidsson är ordförande, Zoran Lovén sekr och Kristoffer Musikka kassör. Zoran har varit tjänstledig från sitt ordinarie arbete under 6 månader för att jobba heltid i brukarföreningen. Tjänstledigheten går ut den 12 juli och det blir inte någon förlängning. Kommer att fullfölja arbetsuppgifterna på volontärbasis så gott det går. Hoppas att brukarföreningen kan fortsätta. Man har begärt pengar för att skaffa en lokal och för att tillsätta en tjänst.
Man har haft kontakt med chefer inom socialtjänsten men tycker att det är viktigt att försöka få till kontakter med socialhandläggarna. Socialtjänsten måste ta sitt ansvar. Mera samverkan. Hur göra med patienter som faller mellan stolarna? Svårt att hitta något för dem.

3.Rapport från opiatmottagningen

Man har lyckats upprätthålla vårdgarantin. Nästan alla på väntelistan är kallade för att första samtal för att se om de ska ingå i programmet eller slussas vidare. Finns 15 namn på väntelistan.
Ulrika Erelöf har börjat på opiatmottagningen den 1 april. Har fått en visstidstjänst till den 2009-12-15 för vårdgarantipengar.
Ett stort bekymmer är rykten om läckage i programmet. Men enligt polisen i länet så är det inte programmet som läcker.
Tommy L trycker på att det är viktigt att brukarföreningen uppmuntrar brukarna att ta sina mediciner och inte sälja.4.Nästa möte

Frågor till nästa möte:
Hur använder man sekretessfullmakten? Hitta nya lösningar och rutiner? Differentiering av patienter?

Opiatseminarium

Örebro Brukarförening har under hela det gångna året varit involverade att, tillsammans med Beroendecentrum planera och arrangera ett OPIATBEHANDLINGS-seminarium vid USÖ. Det gick av stapeln 12 maj och såg många intressanta deltagare. Vi hade bjudit in Dr. Massimo Barra, Vice Ordförande för Internationella Röda Korset, vilken höll både ett inspirerande öppningsanförande och sedan gav ett seminarium där många viktiga frågor togs upp och diskuterades fritt. Andra internationella gäster var Rick Lines från IHRA och Andrew Preston från ExchangeSupplies. Våran ordförande Hasse Arvidsson höll ett seminarium där han talade om sin mångåriga verksamhet med att hjälpa människor som använder narkotika. Abit Dundar från Socialstyrelsen presenterade de kommande föreskrifterna som reglerar den läkemedelsassisterade behandlingen och en panel diskuterade hur de kan komma att påverka vården. Bland många andra goda föreläsare och debattmedverkande måstenMats Ekendahl, docent och forskare från SoRAD, framhållas som en av de mest intressanta när han jämförde olika utgångspunkter för opiatdebatten och diskussionen kring framtagandet av föreskrifterna. Katten bland hermelinerna denna dag var utan tvekan charlatanen Börje Dahl som med sina förelegade idéer och människofientliga straffattityd baserad på en förvrängd verklighetsanalys och förljugen konsekvensbeskrivning avvek från den i övrigt rådande evidensgrundade atmosfären. Att hålla samman dagen skötte Widar Andersson med stor bravur.

11 maj 2009

Brukarvärnspriset 2009

SVENSKA BRUKARFÖRENINGENS BRUKARVÄNSPRIS 2009 GÅR TILL!

PRESSMEDDELANDE - BRUKARVÄNSPRISET 2009 GÅR TILL Alice Åström, Elina Linna, Eva Olofsson och Lena Olsson samtliga är riksdagsledamöter för Vänsterpartiet!

PRESSMEDDELANDE - BRUKARVÄNSPRISET 2009 GÅR TILL

Alice Åström, Elina Linna, Eva Olofsson och Lena Olsson samtliga är riksdagsledamöter för Vänsterpartiet!

Priset delas ut på Svenska Brukarföreningens seminarium 16 juni - för bokning:
bokning@seminarium2009.se
för mer info se www.seminarium2009.se

PRISMOTIVERING:

Alice Åström, Elina Linna, Eva Olofsson och Lena Olsson får Brukarvänspriset 2009 för deras gärning med att ha tagit fram ett nytt narkotikapolitiskt program för Vänsterpartiet. För SBF:s medlemskollektiv är det ett mycket viktigt dokument, som i framtiden markant kommer att förbättra våra liv. Att ha vågat stå upp för och försvarat något så kontroversiellt som en avkriminalisering av det egna bruket är mycket vågat och måste därför få Brukarnas stöd.

Svensk narkotikapolitik har under flera decennium byggt på en repressiv idé - ett strafftänk. Vi tror att Vänsterpartiet har inlett en ny era inom Svensk narkotikapolitik, en era som förhoppningsvis ska bygga på mänskliga rättigheter med humanistiska förtecken. Vidare så tror SBF att fler politiska partier med tiden också kommer att våga ta steget- att inse att kriminaliseringen av det egna bruket faktiskt för mer skada med sig än nytta.

Lagen används ofta av motståndarna till rena sprutor som ett argument för att inte behöva dela ut rena sprutor i syfte att hindra vidare spridning av dödliga sjukdomar. Polisen använder lagen för att gripa och förfölja redan utsatta människor - de narkotikaberoende som oftast består av, prostituerade, hemlösa och människor som är smittade av Hepatit-c och HIV. Därför ger Svenska Brukarföreningen 2009 vårt pris till Alice Åström, Elina Linna, Eva Olofsson och Lena Olsson.

§ 8. FÖRORDNANDE AV BRUKARVÄNSPRISET:
Till en person, organisation eller grupp som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att förbättra situationen för de människor som utgör Svenska Brukarföreningens medlemskollektiv kan föreningen ge ett erkännande i form av ett pris. Insatsen skall värderas utifrån dess överensstämmelse med Svenska Brukarföreningens i sin stadga uttalade målsättning och ideologi. Priset delas ut vid ett tillfälle per år i samband med föreningens årliga medlemsmöte.

Brukarvänspriset har delats ut årligen sedan 2003, tidigare pristagare är:


2003 Lars Gunne Professor emeritus
2004 Malmö & Lunds Sprututbyte
2005 Professor Henrik Tham
2006 Socialstyrelsen
2007 Johan Kakko, Markus Heiligh och Leif Grönblad för 3G- Studien
2008 Björn Fries fd narkotikapolitisk samordnare åt regeringen
2008 Dr Masimmo Barra - vice ordförande Internationella Röda-korset samt ordförande Italienska röda-korset (Hederspris)

Årsmöte 6 maj

Vi hade årsmöte i Ria-Dorkas lokaler. Mötet var beslutsmässigt, men vi hade hoppats på större intresse. Frågan och oron inför föreningens fortsatta existens väcktes, särskilt i ljuset av att min ledighet upphör från och med 12 juli och jag återgår till min ordinarie tjänst, vilket innebär att jag inte alls kommer att kunna ägna lite mycket tid åt Brukarföreningen som tidigare.

Vi vill också passa på att tacka Ria-Dorkas, Hela människan för att vi fick låna deras lokaler och för fikat. Man känner sig alltid välkommen där och de gör ett fantastiskt arbete för alla dem som har det tungt i Örebro. TACK!

Protokoll - Årsmöte 6 maj 2009
Örebro Brukarförening
Ria-Dorkas, Storgatan 6, Örebro
 1. Mötet förklarades öppnat, deltagarna presenterade sig.

 2. Hasse Arvidsson valdes till mötesordförande.

 3. Zoran Lovén valdes till mötessekreterare.

 4. Tomas Elvström valdes till rösträknare/justerare.

 5. Dagordningen godkändes.

 6. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

 7. Magnus Löwdahl valdes till revisor.

 8. Frågan om val av valberederare bordlades till senare tillfälle.

 9. Zoran fick i uppdrag att lägga fram ett förslag på nya stadgar, vilka presenteras vid ett extra årsmöte under hösten.

 10. Angående medlemsskap beslutades om gratis tillhörighet och registrering medelst påskrift med namn för ett år i sänder. Stödbidrag från medlemmar är frivilligt.

 11. Verksamhetsberättelsen 2008 lästes upp och godkändes.

 12. Verksamhetsplan och inriktning för verksamheten 2009 diskuterades och godkändes.

 13. Ekonomisk rapport 2008 presenterades.

 14. Budget 2009 godkändes

 15. Övriga frågor:

 • Fredrik uttryckte oro för föreningens fortsatta existens.

 • Mia hade fler frågor om föreningens uppgifter.

 1. Mötet avslutates.


06 maj 2009

Hemliga rutiner

Kampen för en rättvis behandling går vidare i Katrineholm/Nyköping!

Som ansvarig för Svenska Brukarföreningens lokalföreningssamordning har jag hjälpt några patienter i Katrineholm att försvara sina rättigheter, bland annat genom anmälningar till Socialstyrelsens tillsynsmyndighet. De var till Beroendecentrum i Katrineholm för två veckor sedan för inspektion av verksamheten. Själv var jag två dagar senare med vid en patients vårdlag, där jag uppmärksammades på ett "internt arbetsdokument gällande rutiner och riktlinjer", som den närvarande personalen smusslade med. När jag då ställde frågan om Socialstyrelsen hade blivit informerade om existensen av detta dokument, som dessutom ständigt revideras vägrade de svara. När jag bad om en kopia sprang de iväg till verksamhetschef Jonas Borgman som nekade mig en kopia. Detta ledde senare till att Brukarföreningens jurist skriftligen bett att få ut detta hemliga dokument om hur vården ska bedrivas, men vi har ännu inte fått något svar. Jag har även informerat Socialstyrelsen om det, och de ska också begära att få ut det.

För att förklara vad detta innebär så regleras den läkemedelsassisterade behandlingen vid opiatberoende av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2004:8) i lag. Där står bland annat att verksamhet som bedriver sådan vård är skyldig att upprätta en verksamhetsplan, vilket man också har vid Katrineholms BC. Den ser jättesnygg ut, och det är den man visar upp för Socialstyrelsen när de gör sin översyn om kliniken följer de rutiner och riktlinjer man enligt detta vårdprogram har. Sen har man i Katrineholm ett HEMLIGT dokument som beskriver hur man EGENTLIGEN gör, vilket man naturligtvis inte visar för Socialstyrelsen. Bara en sån sak får en ju att undra över varför man i Katrineholm anser sig behöva mörka för det organ man är ansvarig inför. Dessutom informeras inte patienterna om innehållet i dessa rutiner förrän de brutit mot reglerna och ska straffas. Naturligtvis informeras inte heller patienterna när reglerna ändras vilket enligt uppgift från personal sker kontinuerligt.

Vad ska man egentligen dra för slutsatser av detta? Vi får se under denna månad vad Socialstyrelsen kommer fram till.

Under tiden har SvT uppmärksammat missförhållandena och gjort ett uppföljande inslag i Östnytt som sändes igår kväll.

Enligt ansvariga landstingspolitiker har man talat om att lägga ner kliniken helt och hållet, därför att "det är bättre att inte ha någon verksamhet alls, än en verksamhet som inte fungerar".

För övriga blogginlägg från dramat i Katrineholm, klicka på taggen "Katrineholm" nedan.

05 maj 2009

Brukarföreningen har rätt !

Jag har skrivit om patienterna vid Skellefteå Beroendecentrums kamp för en human och jämlik vård som också ledde till polisanmälan och att vår riksordförande mordhotades.

Även om polisanmälan har lagts ner har nu Socialstyrelsens tillsynsmyndighet gett patienterna och Brukarföreningen rätt på samtliga punkter, och chöl Carl-Gustaf Olofsson har till 19e augusti på sig att att åtgärda anmärkningarna.

Efter socialstyrelsens granskning:
Lättnad inom missbruksvården i Skellefteå
SR: Många brister på opiatmottagning

Socialstyrelsen konstaterar att det saknas dokumentation i journaler, det saknas vårdplaner, medgivanden om informationsutbyte har inte undertecknats av vårdtagare vilket krävs, det saknas kontakt med läkare och läkarundersökningar inför behandling, och flera vårdtagare har inte ens sett sina egna vårdplaner. Polisens kritik gälla att unga människor tas in alltför lättvindigt i metadon och subutexprogram som Socialstyrelsen noterar. Socialstyrelsen kritiserar också att man med händerna undersökt munhålan på patienter. Det finns gränser för visitationer i en frivillig vård, antyder man.


SvT: Opiatprogrammet tvingas sluta visitera - efter beslut av Socialstyrelsen

29 april 2009

Hata knarkare

Ju mer vi har att göra på Brukarföreningen -och nu är det hur mycket som helst - desto mindre tid får jag att blogga. Vi har som sagt fullt upp med aktiviteter på alla nivåer: stödärenden, möten på kliniken, organisationsfrågor, politikermöten, planering av seminarier och uppstartandet av nya lokalföreningar. Jag är ledsen om det betyder att det inte blir lika mycket aktivitet här som tidigare, men hoppas att det kan komma igång så fort vi har mer folk som hjälper till med allt jobb. Jag kommer försöka uppdatera och informera så ofta jag hinner.

Så länge vill jag hänvisa till en intressant artikel av Oscar Levy på Nyheter24:

Sverige hatar sina knarkare


Björn Fries, den förra regeringens narkotikasamordnare, målar upp en tragisk bild av den nuvarande regeringens ovetenskapliga och framförallt ohumanistiska narkotikapolitik.

22 april 2009

Brukarråd 090324

Minnesanteckningar från Beroendecentrums Brukarråd 24 mars

Närvarande: Thomas Johansson, Verdandi, Christer Assarsson, Länkarna, Zoran Lovén. Svenska Brukarföreningen, Micke Österberg, Unga KRIS, Steve Holm, KRIS, Solveig Fahlgren, Hela människan, Camilla Stjärnholm, RSMH, Halid Hadzimusic, SIMON, Hasse Arvidsson, Örebro Brukarförening, Bisera Suhonjic, SIMON, Fredrich Carlsson, Örebro Brukarförening, Torbjörn Strömberg, Hela människan, Liselotte Rehhnman, FMN, Sofia Brodd, KRIS, Gunnel Ihrstedt, Tommy Strandberg och Lisbeth Johansson.

Förhinder: Länkarna, Karlskoga, Attention

Tommy Strandberg hälsar alla välkomna till dagens brukarråd. Hälsar tre nya medlemmar välkomna – Bisera Suhonjic, Christer Assarsson och Fredrich Carlsson.

Genomgång av minnesanteckningar 2009-02-24

Zoran Lovén säger att skrivningen angående brukarföreningens åsikter inte stämmer. Det man ville säga var att man saknar ett forum för patienterna. Man har nu fått till ett forum med personalen på opiatmottagningen.

Tema jubileumskonferens – var är vi i planeringsarbetet?

Gunnel Ihrstedt berättar att vi idag börjat skicka ut inbjudan. Man kan gå in och läsa på www.orebroll.se/beroendecentrum Där finns programmet + anmälningsblankett.
Alla föreläsare är kontrakterade och klara. Vi fortsätter nu med nästa konferens som blir khat och ungdom i september. Programmet ska vara klart att skickas ut i slutet på juli. När det gäller brukarorganisationernas deltagande i konferensen så har man 2 fria platser/organisation.

Genomgång av verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelsen för 2008 skickas ut till alla i brukarrådet.

Det har aldrig varit så många inskrivna på Beroendecentrum som 2008, cirka 1600. När det gäller Örebro län för en drogfri trafik så var det 25% fler sökande 2008 än 2007. Även fler som kommit för ringa narkotikabrott. Detta genererar längre väntetider då det inte har tillförts några ytterligare resurser. Tillströmningen till opiaten varit större än förväntat. I åldersgruppen 16-25 år klart fler flickor än pojkar som sökt.Hur stor är ökningen av internetdroger? Beroendecentrum ska tillsammans med personal från Karlskoga kommun tar reda på hur stort problemet är och vilka droger det handlar om.

Brukarorganisationernas verksamhetsberättelser

Gör en resumé för året som gått och maila den till Lisbeth. Kommer att läggas ut på Beroendecentrums hemsida när ny version av hemsidan blir klar.

Planerad brukarrevision

Tas upp på nästa brukarråd.

Rapport från möte i Linköping

Tommy, Steve Holm och Gert Andersson har varit på studiebesök till NBV i Linköping. Man har planer på att starta ett brukarråd och ville därför ha information från vårt brukarråd.
Det var ett mycket trevligt studiebesök.

Aktuellt kring uppdrag

Tommy undrar om det finns fler i organisationen som vill vara med och ”missionera”. Man får reseersättning. Är någon organisation intresserad av att jobba med frågan ”att andelen flickor ökat som sökande till Beroendecentrum” och ”internetdroger”.

Politikerkontakter

Rasmus Persson kommer till brukarrådet den 14 april. Den 19 maj får brukarrådet besök av Marie-Louise Forsberg-Fransson.
Ha klara frågeställningar till dessa möten. Till mötet med Rasmus Persson, ta fram en konsekvensbeskrivning av hur brukarna påverkas av att Örebro kommun-uppdraget sägs upp.
Resten av året kommer det att handla mycket om vad som ska tas bort i sjukvården. Det är då viktigt att brukarorganisationerna påverkar politikerna så mycket som möjligt.

Övrigt

Tommy har en fråga från Krögaren på Strömpis. Man vill sponsra brukarorganisationerna med x antal kr/inträdesbiljett. Frågan förs vidare till Steve på KRIS.

Zoran: Finns det någon i brukarrådet som har någon synpunkt på Hasse Arvidssons medverkan i brukarrådet. Svar: Nej

Zoran: Material från Visjöns behandlingshem bifogas dagens anteckningar.

Bordet runt

Örebro brukarförening: Ökning av medlemmar

Unga KRIS: Man har fått en lokal, Hertig Karls allé 14 – Öppet Hus den 15 april.

KRIS: Nästa söndag (29 mars) kommer Kalla fakta att handla om KRIS och Rikskris.

FMN: Har haft årsmöte.

Hela människan: Firade 40-årsjubileum den 3 mars. Den 29 mars har man årsmöte. Den 27/4 middag för Rias gäster på Konsthallen. När det gäller Ria så hade man något färre besökare under 2008 men det har varit flera som varit i behandling eller i fängelse under året.

SIMON: Seminarium 28/3 - Khat. Samarbete mellan Örebro Moské, NBV, Beroendecentrum och Simon. Man har även haft ett årsmöte där Börje Dahl valdes till ny ordförande för SIMON i Örebro.

Vid pennan,
Lisbeth Johansson
Sekreterare för Beroendecentrums brukarråd

20 april 2009

Veckan som gått

Har varit ganska mycket förra veckan och inte hunnit uppdater om det här.

Höjdpunkterna var att vi var med på ett Brukarråd på Beroendecentrum, tillsammans med de andra frivilligorganisationerna. Den här gången var Rasmus Persson (C), den ansvarige politikern för social omsorg i Örebro kommun inbjuden. Han berättade lite om övergripande planer, och lyssnade på alla föreningars och deras medlemmars situation. Jag tycker att Brukarföreningen lyckades förmedla väl hur våra medlemmar och patienterna på opiatkliniken har det, och jag hoppas att det så småningom kan leda till utökade möjligheter för Brukarföreningen att samverka med kommunen.

Vanligtvis brukar jag publicera det föregående mötets minnesanteckningar i det här sammanhanget, men jag har inte fått några elektroniskt från förra mötet, så det får vänta.

På onsdagen sen var jag i Stockholm och vi hade ett möte med representanter för alla aktiva lokalföreningar runt om i landet. Det var jättebra att träffa alla engagerade människor som jobbar för att skapa bättre förutsättningar för vården och verkar för ett utökat patientinflytande. Gjorde också mycket spännande bekantskaper som verkar mycket lovande för framtiden.

I övrigt har det varit jättemycket jobb med Katrineholm och det som pågår där. Talat med ansvariga politiker och flera supportärenden. Ska troligtvis åka dit den här veckan och delta i ett möte.

Den här veckan ser vi fram emot två planeringsmöten för dels det stora opiatseminariet 12 maj i Wilandersalen, USÖ dels ett seminarium i höst för ungdomar. Vi ska ha ett brukarforum på kliniken, och jag har möten inbokade med några samarbetspartners, och jobbar vidare med Landstinget Sörmlands ärenden.

Ser fram mot en vecka full av aktiviteter och liv.

16 april 2009

Modiga Moderater

Helsingborg säger ja till sprutbytesprojekt
Helsingborgs Dagblad
Publicerad 15 april 2009 kl. 15:52

Socialnämnden i Helsingborg säger ja till att sprutbytesprojektet som sedan många år drivs i Malmö och Lund, utvidgas till Helsingborg.

SKÅNE. En propå från Region Skåne har diskuterats på både politiker- och tjänstemannanivå, och socialförvaltning och socialnämnd har enats om värdet av att ha ett sprutbytesprogram i nordväst.

— Vi har tittat på erfarenheterna man gjort i Malmö och Lund och konstaterat att där är många hälsovinster att göra. Att narkomaner kan byta till sig rena sprutor i stället för att byta med varandra begränsar spridningen av gulsot och hiv, säger socialnämndens ordförande Thomas Finnborg (M).

— Dessutom leder det till att vi kan få kontakt med okända missbrukare och jobba med dem för att få dem i behandling och att bryta missbruket.

Per Mortensen som är enhetschef på beroende- och substitutionsmottagningen är också mycket positiv.

— Det är bra. Möjligheten för oss att ansöka om att få gå med i projektet har bara funnits i några år. Dessutom är en av förutsättningarna för att vi ska få det, att kommunen ställer upp på det, säger han.

— Vi har arbetat länge för att få vara med i sprutbytesprogrammet, för vi vet ju att vi får bra kontroll över smittspridningen genom det. En annan positiv effekt är att vi får bra kontakt med narkomanerna och kan påverka dem att lägga av.

När sprutbytesprogrammet kan bli verklighet i Helsingborg vågar han däremot inte gissa.

— Det hänger på lasarettet eftersom själva bytena måste göras på infektionskliniken, säger Per Mortensen.

Thomas Finnborg däremot tror att Region Skåne fattar det formella beslutet inom kort och att det sedan inte ska vara någon stor apparat att ordna med det praktiska.

— Jag tror att det ska kunna komma igång i höst, säger han.

Suzanne Holmberg

* * * * *

Att ta ett så impopulärt, men hälsofrämjande beslut är mycket modigt av Socialnämnden. När man väljer att fatta beslut baserade på evidens, erfarenhet och etik, istället för moral, ideologi och skräckpropaganda visar man att man vill föra in Sverige i vetenskapens och humanismens upplysta era, bort från förlegad dogmatisk tro. Beroende är en verklighet som inte försvinner för att vi sluter ögonen. En seger för det fria landet.

I Örebro finns än så länge inget sprututbytesprogram, men du kan lämna in dina använda injektionsverktyg till Brukarföreningen.

Ring 0766 459 880

15 april 2009

90%


9 av 10 som injicerar har Hepatit C.

Hepatit C

Hepatit C är en blodsmitta och är ofta en tyst sjukdom med långsamt förlopp. Av dem som blir smittade, blir ca 80 % kroniskt sjuka om viruset inte läker ut inom 6 månader. 1/3 av dessa märker inte av sjukdomen, 1/3 känner av sjukdomen och 1/3 får svår leversvikt efter ca 20 - 30 år. Nyttjande av alkohol påskyndar sjukdomsförloppet. Bland de intravenösa missbrukarna är ca 90 % infekterade av hepatit C.

Upp till 60 000 personer i Sverige kan vara smittade med den kroniska leversjukdomen hepatit C. Trots att den är smittsam och håller på att utvecklas till en global epidemi, är den relativt okänd. Den är dessutom förknippad med skam, skuld och en rädsla att smitta andra.

Det finns en stor okunskap och ett stort informationsbehov av sjukdomen. Det gäller de sjuka själva i samband med diagnos och behandling. Det gäller sjukvården utanför infektionsklinikerna, och det gäller samhället i övrigt.

Hepatit C sprids via blod. Det kan ske genom blodtransfusion med smittat, okontrollerat blod eller att man delar injektionsspruta med en smittad person. Viruset kan också spridas via icke steril hantering av nålar vid t.ex. tatuering eller piercing. Sexuellt överförd smitta är ovanligt, liksom smitta mellan mor och barn. I Sverige testas sedan 1991 allt donerat blod för hepatit C.

Viruset har flera skepnader. De olika varianterna kallas genotyper. Dessa skiljer sig bl.a. genom att vara mer eller minde svårbehandlade. Det positiva är att hepatit C är den enda kroniska virussjukdom som går att bota.

Symptomen kan vara följande:
Trötthet, led- och muskelsmärtor, feber, frossa, illamående, periodvis tryck under höger revbensrand och eventuell viktminskning.

Sjukdomens förlopp:

 • Mild till måttlig leverinflammation.
 • Mycket långsam ärrbildning på levern.
 • Risk för långtidskomplikationer som kan leda till skrumplever efter decenniers sjukdom.

Personer med hepatit C lyder under smittskyddslagen, vilket innebär:

 • Förbud att ge blod eller organ.
 • Förbud att överlåta använda injektionssprutor till annan person.
 • Skyldighet att informera sjukvårdspersonal t.ex. inför provtagning, kirurgiska ingrepp, tandvård m.m.

Riksföreningen Hepatit C är en förening för att stödja medlemmarna och deras anhöriga. Behovet av stöd är mycket stort, särskilt i samband med diagnosen och inför behandling.


En epidemi av Hepatit B befaras nu! Särskilt utsatta är de som injicerar!

Det går att vaccinera sig mot Hepatit B!

Om du tror att du har, eller löper risk att få Hepatit B och/eller C - kontakta Brukarföreningen nu!

Vi hjälper dig! Vänta inte!

Ring 0766 - 459 88014 april 2009

Zoran säger som det är

VARNING: Det här inlägget är mycket långt. Det är också mycket viktigt. Därför är det bra om du läser det i dess helhet.

Hejsan. Hoppas alla haft en sjysst påsk. Jag har umgåtts med familj o vänner o inte uppdaterat mycket på bloggen. Vi har bland annat anklagats för att vara en "sluten" förening. Vilket naturligtvis inte stämmer, vi är en öppen demokratisk förening som verkar för våra medlemmars bästa. Genom samverkan med medlemmarna, övriga aktörer och utifrån förutsättningar som ständigt förändras, utvecklas fortlöpande en policy kring vad som är våra medlemmars bästa. Även om det, som i vilken annan organisation som helst, bland medlemmarna kan finnas skilda uppfattningar om detaljer, ska styrelsen representera medlemmarna och verka i deras sak. Vi informerar gärna om vår verksamhet till den som är intresserad, men ingen ska tvinga oss att rättfärdiga en behandling som bedrivs av landstinget, eller vår existens. Om en anonym kommentator på bloggen inleder en dialog med att med skadeglädje applådera att vår riksförenings ordförande blivit mordhotad, för att i nästa kommentar vilja "kramas", och ifrågasätter föreningen utifrån lösa samband vilka vi inte ens är överens om existerar, drar i alla fall jag öronen åt mig en smula. Särskilt när det är påsk och familjen är här.

Vi svarar på frågor därför att vi tycker det är viktigt att föra ut information och föra en debatt, inte därför att vi har något att försvara. Jag ska därför använda mig av "A2s" kommentarer här för att belysa en del frågor och bemöta några påståenden. När jag refererar till "A2" menar jag ibland personen som gjort kommentarerna, ibland generellt för den typen av debattörer, men oftast riktas texten nedan till alla som är intresserade att lära mer om substitutionsbehandling och Brukarföreningen.

Jag är av den uppfattningen att språket hjälper oss att forma vår verklighet. Jag anser det viktigt att vara medveten om hur och varför man använder vissa ord, och vilken verklighet de kan skapa. I den mån jag i det följande använder ord som "missbruk" och "missbrukare" och liknande är det när jag citerar.

Jag bryter ner "A2s" kommentar för översiktligheten:

Du tycker liksom jag att alla är inte lämpade att behandlas med sub eller metta. Var går då gränsen?

Det är inte min sak att avgöra. "A2" vill få det att framstå, här och i det följande, att vem som helst kan få "legalt gratis knark" hur enkelt som helst. Detta är långt ifrån sanningen. Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende är en behandling som är hårt reglerad och styrs av Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2004:8), och varje klinik har dessutom sitt eget strikta regelverk.

I detta sammanhang är ett par punkter från föreskrifterna särskilt intressanta:

1 kap. 1 §: Behandlingen ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763).

2 kap. 1 §: Underhållsbehandling får endast ges på sjukvårdsinrättning som är särskilt inr
ättad för beroendevård. Verksamheten vid en sådan vårdinrättning skall
1. bedrivas med beaktande
av de nationella målen för narkotikapolitiken (...)

2 kap. 4 §: Ansvaret för underhållsbehandling ska åligga legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri som dessutom bör ha dokumenterad erfarenhet från beroendevård.


4 kap. 1 §: Frågan om en patient skall ges underhållsbehandling skall avgöras av en legitimerad läkare som har ansvar för sådan behandling. Vid bedömningen skall läkaren ha en helhetssyn på patientens missbruk samt dennes hälsotillstånd och sociala situation. Bedömningen skall göras efter en personlig undersökning av patienten och i samråd med kommunens socialtjänst.


4 kap. 2 §:
Underhållsbehandling får endast ges till den som
1. fyllt 20 år och har ett dokumenterat opiatberoende sedan minst två år (...)


4 kap. 3 §: Underhållsbehandling får inte påbörjas om

1. annan behandling vid opiatberoende bedöms tillräcklig,

2. patienten är beroende av andra narkotiska preparat än opiater eller alkohol på ett sätt som innebär en oacceptabel medicinsk risk, (...)


Om detta finns en hel del att säga, och ännu mer finns att säga om hur olika kliniker tolkar föreskrifterna och utformar sin egen verksamhetsplan. Det är en lång diskussion som jag inte tar nu, men det är detta och hur det påverkar våra medlemmars vård som Brukarföreningens verksamhet koncentreras kring. Jag har tagit med dessa punkter för att belysa "A2s" frågor om vem som bör få behandling och antydningar om att medicin delas ut lättvindigt. Brukarföreningen håller inte med om det, men uppmärksammar att sådana uppfattningar hos allmänheten kan underminera förtroendet för behandlingen.

Vad jag tidigare sagt är: "Det är inte alls så att jag tycker att ALLA som är beroende av opiater ska ha metadon eller buprenorfinbehandling. Jag håller fullkomligt med dig om att det inte är för alla eller att det ska vara för alla."

Det förefaller dock som att det är FLER som är i behov av behandling, inte FÄRRE. Därifrån till att säga att ALLA ska ha uteslutande underhållsbehandling är ganska absurt och något som vore löjligt att hävda. Många kanske har större behov av annan behandling, vilket också speglas i föreskrifterna. Det är dock varken min eller "A2s" sak att avgöra, även om vi kanske har olika generell uppfattning.

jag tror att mycket av den kritik som finns kring denna behandlingsmetod uppstått då "fel" personer kommit in i behandling.

Jag kan utifrån resonemanget ovan omöjligt hålla med om detta, eftersom jag inte är skickad att avgöra vem som är "rätt" eller "fel" person. Däremot ligger det en hel del i att mycket av kritiken som finns kring underhållsbehandling uppstått därför att fel personer har åsikter om vilka som bör ha behandlingen. Vilka som är rätt personer att göra en sån bedömning framgår av Socialstyrelsens föreskrifter, utdrag ovan.

Säg rent hypotetiskt att jag är en f.d hasch rökare som fattat tycke för subutex, jag har på så vis utvecklat ett opiatberoende. (En inte alltför ovanlig missbrukskarriär idag)Subutex, oxycontin, varvat med lite benso och röka blir nu min drog. Tycker ni att jag ska behandlas med subutex?

Återigen hänvisar jag till resonemanget ovan och Socialstyrelsens föreskrifter. Det är naturligtvis omöjligt att generalisera, och varje ärende måste bedömas för sig. Vad som är viktigt ur Brukarföreningens ståndpunkt är inte HUR ett opiatberoende har tillkommit, utan ATT det är ett faktum.

Utifrån att opiatberoende kan konstateras och övriga kriterier enligt föreskrifterna uppfylls, är ett generellt svar JA, under förutsättning att patienten så önskar och en specialistläkare har gjort en korrekt bedömning. En linje som Örebro Brukarförening driver i detta sammanhang är differentiering av patientgrupper, med anpassade behandlingsmål och individualiserat behandlingsinnehåll. Något som i stor utsträckning saknas idag, och där man inte gör några avsevärda skillnader mellan en ung, relativt opiatnaiv patient och en erfaren heroinist med helt andra behov.

Socialstyrelsens föreskrifter diskvalificerar å andra sidan de som söker underhållsbehandling och är beroende av andra narkotiska preparat än opiater. Om ett sånt beroende föreligger framkommer av den långa utredning som görs innan patienten kan inkluderas.

Finns den "rena" heroinisten kvar idag?

Jag antar att "A2" med "ren" heroinist avser någon som uteslutande använder heroin. Svaret är tveklöst JA.

Har inte de flesta idag ett blandmissbruk?

JO, men det hade de flesta igår, i förrgår, för tio år sen och kommer att ha imorgon också. Det är, enligt Brukarföreningen inte ett argument mot underhållsbehandling, av flera anledningar som det inte finns utrymme att gå närmare in på nu, men jag återkommer gärna i frågan. Däremot är Socialstyrelsen tydlig i den här frågan, utifrån medicinska risker. I Örebro testas patienter under en (minst) två månader lång utredningsfas mot användning av andra preparat.

Innleder inte många idag sitt opiatmissbruk med just Subutex?

Det förefaller tyvärr så att de som jag kallar "opiatnaiva" utvecklar ett opiatberoende uteslutande utifrån användning av buprenorfin. Detta är i många hänseenden bekymmersamt och kräver en lång diskussion vilket det inte finns utrymme för här. Låt mig kort bara nämna att Brukarföreningen har uppmärksammat denna verklighet och det upptar en stor del av vårt arbete i samverkan med andra relevanta aktörer, där vi strävar efter att skapa övergripande långsiktiga strategier, liksom praktiska bemötandestrukturer och individuella lösningar. Vi ser problemet i första hand som att gemensamma, verksamma modeller för bemötande än så länge saknas, samt på bristande prioritering och resurser och felriktade insatser.

Generellt tar Brukarföreningen avstånd från tanken att existensen av landstingsdriven underhållsbehandling har skapat denna verklighet, eller bidrar till ett totalt sett ökat narkotikabruk. Vi menar tvärtom att en utbyggd landstingsvård leder till färre opiatberoende.

Vad ska vi göra med dem?

Återigen, detta måste bedömmas individuellt. Det är också lite oklart om "A2" menar de som har ett blandmissbruk, eller de som har utvecklat ett opiatberoende uteslutande genom buprenorfinanvändning. För bägge grupperna gäller dock att få opiatberoendet under kontroll för att kunna hantera övriga frågor.

Vad gäller "blandmissbruk", eller användning av andra preparat än opiater, är det i okontrollerade sammanhang mer regel än undantag. Detta bör inte vara något hinder för att inleda en utredning om inklusion i underhållsbehandling, dock är det många som på grund av detta diskvalificeras under utredningen. Detta faktum är mycket bekymmersamt, eftersom man med en lätt omskrivning kan tolka det som att patienten måste bevisa att han är "frisk" innan han kan förklaras "sjuk" och få rätt till vård. Brukarföreningen anser inte att man per automatik bör vara diskvalificerad från underhållsbehandling mot opiatberoende om man samtidigt använder andra preparat. Landstinget har dock det medicinska ansvaret att deras patienter inte dör medan de är i behandling. För att slippa det ansvaret diskvalificerar man patienter som trots kontrollerad underhållsbehandling använder andra preparat. Vi menar att dessa personer behöver MER stöd och hjälp, inte MINDRE. Denna fråga har jag inte möjlighet att ge ett mer uttömmande svar just nu, vilket den kräver.

Vad gäller de "opiatnaiva" bör de heller inte automatiskt uteslutas från underhållsbehandling, eftersom de de facto har utvecklat ett opiatberoende. De bör erbjudas underhållsbehandling för att få beroendet under kontroll och deras behandling bör differentieras och definieras utifrån de givna förutsättningarna, och man kan således ha en relativt snar, tydligt uttalad uttrappning i åtanke redan vid inledandet av behandlingen. Som det ser ut idag finns i princip ingen hjälp för de, oftast unga människor som har blivit beroende av buprenorfin. Örebro Brukarförening är i en intensiv process att tillsammans med kommun och landsting utarbeta verksamma, på vetenskaplig grund vilande handlingsprogram för denna grupp.

Har inte opiatmissbruket avdramatiserats i och med subutexen?

Den viktigaste frågan här är att ett oönskat buprenorfinberoende har utvecklats i och med det redan etablerade, utbredda, och i stor utsträckning accepterade knaprandet av läkarförskrivna piller. Här är det inte Subutex som är boven, utan den rådande pillerkulturen, vilken liksom alkoholkulturen har föräldragruppens tysta godkännande.

Det är ju "en medicin" mot heroin och kan inte vara så farligt Eller?

Frågan bör ställas som "Varför vill våra ungdomar prova mediciner?" (se ovan), och sättas in i ett större socioekonomiskt samhällsperspektiv. Om man vill hitta enkla betydelselösa svar på komplicerade frågor är det utmärkt att som "A2" tuta ner huvet i sanden och köra på i gamla beprövade verkningslösa banor. Detta är en strategi som Örebro Brukarförening vägrar att anamma. Vi möter den brutala verkligheten som den är, med öppna ögon, och söker svar som hjälper de som lider, och inte de som tillfredsställer den allmänna opinionen som säger "Allt är knarkets fel!"

Det känns ju inte så farligt att prova en "medicin" som att prova det kring död förknippade "Heroinet".

Buprenorfin ÄR inte lika farligt som heroin. Punkt slut. Om du påstår det ljuger du och en 17-åring som säkert vet mer om saken än du kommer att skratta åt dig bakom din rygg och förakta din oärlighet och du kommer aldrig någonsin att kunna hjälpa honom. Det finns ingen som vill vara beroende, oavsett preparat. Alla människor vill vara fria. Men okontrollerad heroinanvändning kan leda till döden, buprenorfin kan rädda liv. Häri ligger skillnaden. De som påstår att buprenorfin och i vissa fall metadon är dödsorsak leker med sanningen vilken till absolut största delen är att något av dessa preparat funnits i kombination med andra depressiva medel, som alkohol och bensodiazepiner. Det är kombinationen som varit dödlig, inte buprenorfinet. Kombinationen alkohol och bensodiazepiner (eller pennicilin för den delen) är fullt tillräcklig för att framkalla död.


Klicka på bilden för BBC-artikel.
Klicka på texten för källan.

Det blir inte bättre av att avtändningen på sub är betydligt värre och längre än en heroin avtändning.

Här vet jag inte riktig vad det är du egentligen vill säga. Det låter som du försöker framställa buprenorfinpreparat som värre än heroin. Med det gör du inte bara dig själv som behandlare en otjänst (och framstår som helt oseriös), du gör heller inget för att hjälpa dem som faktiskt har utvecklat ett opiatberoende. Abstinensen från alla opiater är svår och kräver oftast sjukhusvård. Eftersom läget idag är att buprenorfinberoende i bästa fall erbjuds en 10-dagars avgiftning och ingen behandling är det många som inte ens försöker den vägen då de vet att det är en omöjlighet. Istället upprätthåller de sitt beroende på ett farligt illegalt sätt.

Finns det ingen koppling med den legala användningen och det allt mer ökade illigala användningen? Hur många "nya" opiatmissbrukare är det ok att skapa för varje person som räddas med subutex eller metta?

Det är här det tydligt framgår att du har din agenda redan klar, men försöker vara finurlig genom att omformulera dina påståenden till frågor och låtsas intresserad av Brukarföreningens verksamhet. Men Zoran är finurligare. På fråga A svarar jag NEJ. På fråga B svarar jag att personer som "räddas med subutex eller metta" skapar inte nya opiatmissbrukare, vilket innebär att du får underkänt i ämnet kausalitet. Återigen, du försöker skapa enkla lösningar på komplicerade förhållanden och söker förlägga skuld på våra medlemmar, patienter i substitutionsbehandling, som skapare av "nya opiatmissbrukare". De beroende finns där, det är verkligheten. Örebro Brukarförening söker inte syndabockar, vi söker att hjälpa dem som har ett beroende på bästa sätt. Om det är att hjälpa dem till en adekvat substitutionsvård eller något annat beror på vad individen vill och kan.

För att vara lite mer utförlig på "fråga A", så är problemet med den att när du talar om "koppling", försöker du få det att framstå som att "legal användning" leder till (=är en direkt orsak till) ökad "illegal användning". Detta är ett logiskt argumentationsfel av typen "cum hoc ergo propter hoc" ("med detta, därför på grund av detta") som många av dina likar (de som applåderar Brukarföreningens ordförandes mordhot och anser att Brukarföreningen bör upphöra med sin "drogpropaganda") använder när de försöker smutskasta vetenskapligt underbyggd metodik. Ett av många typer av argumentationsfel måste jag tyvärr konstatera. Just den här typen går ungefär så här: "Många som åker buss är fattiga. Bussåkande skapar fattigdom."

Förutom att arbeta på ett individuellt plan, att se verkligheten och möta den - hjälpa dem som behöver hjälp, istället för att leta syndabockar där inga finns - skapa stigma hos beroende, söker Brukarföreningen orsaker till samhällets problem på ett vidare plan och duckar inte för de komplicerade sammanhangen.

Vad ska vi göra med dem som "inte nått botten" med sitt missbruk.

Detta har jag redan svarat på i en tidigare kommentar till "A2":
"Att "nå botten" är ett cyniskt människofientligt och felaktigt antagande som 12-stegsrörelsen gör om NÄR det är lämpligt att hjälpa en människa. Det är dessutom en, med nuvarande lagstiftning uppmaning att begå brott."

För att utveckla resonemanget lite och visa på bristerna i detta bemötandesätt så utgår man alltså från att man inte kan hjälpa en beroende som inte är tillräckligt "motiverad". Eller för att vara mer korrekt, man lägger hela ansvaret och skulden på den hjälpsökande: han "kan inte ta emot" hjälp innan han "nått botten". Att avvisa en opiatberoende, som ofta redan dras med en stor och tung dos skuld och ofta ett långt gånget fysiskt, mentalt, ekonomiskt och socialt lidande, och be denne gå ut och "knarka färdigt" är som att sända den direkt till döden, eller i vart fall helvetet. Som jag också sa, att uppmana någon att "knarka mer" innan de är "motiverade" att "ta emot hjälp" är att uppmana till brott, eftersom det är olagligt att "knarka". För övrigt, vad ska en beroende ha en 12-stegsbehandling eller nån annan behandling till om du säger åt honom att "knarka färdigt" först. Då är han ju redan "färdigknarkad" och behöver ingen hjälp. Faktum är att över tid har 12-stegsbehandling lika "bra" resultat som ingen behandling = 5%.

Om vi försöker skapa oss en grafisk bild av när det är lämpligt att hjälpa en beroende skulle man kunna visualisera en skala från 1 till 10, där "1" = "provat en drog en gång" och "10" = "nått den absoluta botten och förlorat allt, såväl arbete, bostad, ägodelar, kläder och pengar som hälsa, familj, vänner och socialt sammanhang", så gissar jag att de som förespråkar den här metoden tänker sig att man kan hjälpa inte bara de som är på "10" (det vore ALLTFÖR cyniskt), utan kanske de som är mellan låt säga "8" och "10", och man utesluter således inte bara de som är på "toppen" av sitt beroende, de mellan "4" och "7", utan även de som precis är i nån slags "inledningsfas", de mellan "1" och "3".

Brukarföreningen tar starkt och tydligt avstånd från den här typen av resonemang kring vem man kan och bör hjälpa och motsätter sig idéer som "behandlingsmotivation", "sjukdomsinsikt" och andra liknande flumbegrepp som ett kriterium för att erbjudas hjälp. Vi menar att vägen till ett bättre liv är en process, inte en punkt. Ofta är vägen lång, svår och snirklig, och från de som går brevid och vill hjälpa krävs mycket tålamod och uthållighet, och framförallt kanske ett accepterande av att man aldrig når de "resultat" som den HJÄLPANDE vill nå. Det är ändå den BEROENDE som måste avgöra vilken hjälp han behöver och när, och vilka resultat han vill uppnå.

De som är unga och fortfarande "vill leva det kriminella livet"? Kan det inte vara svårt för dem att motstå de snabba pengar som finns i att sälja en sub för 300:-

Igen försöker "A2" lägga skulden på Brukarföreningens medlemmar och patienter i substitutionsbehandling, och han har dessutom mage att med VERSALER förneka att det är det han gör, och tar som en äkta dramaqueen ett storslaget farväl med ytterligare floskler. Detta är också en av anledningarna att jag vägrade att fortsätta diskutera med honom.

Han vill alltså göra gällande att substitutionsprogrammets patienter är unga och "vill leva det kriminella livet" genom att sälja den medicin de har förskrivet för att de inte kan "motstå snabba pengar". Utan att ha gått in på alltför mycket detaljer har jag försökt ge en bild av hur svårt det är att överhuvudtaget komma på fråga för inklusion i substitutionsprogrammet, jag har dock inte vidare mycket beskrivit hur svårt det är att hålla sig kvar i det och de rigorösa säkerhetsregler som omgärdar det. Att någon med vett och vilje på ett beräknande vis skulle genomgå hela intagningsproceduren och underkasta sig de inskränkningar, vardagliga kränkningar och den förnedring det innebär (vilken är en av Brukarföreningens huvuduppgifter att komma till rätta med) för 300 kronor, vittnar om att "A2" saknar rudimentär kunskap om hur programet är utformat och de patienter som är i behandling. samt missar återigen större och mer komplicerade sammanhang.

Trots att kontrollen kring behandlingen är stenhård talar man om så kallad diversion, eller "läckage" av den förskrivna medicinen till den "illegala marknaden". Brukarföreningen förnekar inte att ett sådant "läckage" är teoretiskt möjligt, eller att det för ett "lyckat" behandlingsresultat med substitutionsläkemedel, liksom för alla andra behandlingar krävs insatser som täcker även andra aspekter av patientens liv än den medicinska. Ekonomi, arbete, utbildning, mental och fysisk hälsa, socialt umgänge osv. Dessa faktorer är viktiga att bemöta och här har kommunen och landstinget ett gemensamt JURIDISKT ansvar. Brukarföreningen verkar för att kommun, landsting och patienter ska ta ett gemensamt SOLIDARISKT ansvar för dessa frågor. Både kommun och särskilt landstinget arbetar ständigt med dessa frågor och försöker hitta hållbara lösningar. Tyvärr, noterar Brukarföreningen, skjuter dessa försök ofta förbi målet, och vi tror att de kommer att fortsätta göra det så länge patientgruppen och Brukarföreningen inte är delaktiga i utformandet av vården.

Avslutningsvis angående subutex och metta behandling, kan det vara så att: "Många känner sig kallade, men få ska var utvalda" ???

Utifrån de frågor "A2" har ställt är det anmärkningsvärt att han drar en sån slutsats som motsäger hans tidigare resonemang. Svaret är ju precis tvärtom. Det är FLER, inte FÄRRE som behöver hjälp. Dessutom är det tyvärr så att eftersom det finns ett högst begränsat antal platser för substitutionsbehandlling är den brutala verkligheten just att det är en känsla av "utvaldhet" som präglar inklusion i behandlingen, när det i själva verket borde vara en rättighet att få en behandling som bygger på EVIDENS och ERFARENHET enligt hälso- och sjukvårdslagen.

I nästa kommentar fortsätter "A2":

är ni inte så intresserade av att föra några längre resonemang, då de exempelvis kan inehålla kritik mot en viss form av landstingsvård, vilken ni INTE har som uppgift att försvara. Fast samtidigt säger ni er representera de människor som går där. En svår ekvation som jag finner jag lite underlig.

"A2", jag ska förklara för dig som om du var ett litet barn:

1. Vi är visst intresserade av att föra långa resonemang, men inte med anonyma kommentatorer som förmedlar minst sagt dubbla budskap, implicit smutskastar våra medlemmar och hyllar mordhot som en acceptabel form av kommunikation.

2. Vi har inget emot kritiker, men kritik ska framföras på saklig grund. Vi accepterar inte tyckande, tro och lögner som relevant kritik mot vår förening ,våra medlemmar eller den behandling de har, särskilt inte när man använder hycklande omskrivningar.

3. Om landstinget INTE bedrev substitutionsbehandling skulle Brukarföreningen verka för en sådan sak.

4. Eftersom landstinget bedriver substitutionsbehandling är det DERAS sak, inte vår, att förklara, knappast försvara, den saken.

5. Örebro Brukarförening representerar opiatanvändare i, och utom behandling, och verkar för att de ska få inflytande över sin vård och sina rättigheter tillgodosedda i alla sammanhang.

Att inte vilja bemöta olika sysnätt gagnar nog inte er verksamhet.

Tack för tipset. Och du vill att jag ska tro att du bryr dig om vad som gagnar vår verksamhet?

Jag förstår att då ni företräder den kontroversiella linjen bestående av "harm reduction åtgärder" blir ni ganska hårt ansatta och kanske trötta på kritik.

Harm Reduction är ett uttryck som vulgariserats av fanatiska droghetsare, och få människor som använder uttrycket har någon aning om vad det innebär. Att det är kontroversiellt är för att människor i allmänhet har en felaktig uppfattning om vad det är frågan om, till stor del på grund av "antiknarklobbyn" som med hjälp av monopolisering av offentliga medel har skapat sig ett tolkningsföreträde och motarbetar alla resonabla försök till att föra en sansad och faktabaserad debatt. Detta är en komplicerad fråga som också kräver mer tid och utrymme än vad som tillåts här. Vad gäller själva principen, vill jag här låta Dr. Massimo Barra, Vice-President i Internationella Röda Korset tala:

But what exactly is a harm reduction strategy, in reality? A harm reduction strategy is the opposite of a harm increase strategy, which humiliates, mortifies, criminalizes and stigmatizes drug users, producing negative effects both at the individual and public health levels, as well as at the social one.

A harm reduction strategy opposes the wrong ideas that punishment and deprivation are the right answers to the problems of the more than 200 million drug users worldwide, 25 millions of which Costa in his recent report to the UN describes as “hardcore drug addicts”.

There is no other field in medicine in which doctors have the objective to increase the harm of patients. It seems therefore unfeasible to speak about harm increase as a possible therapeutic strategy, although we should try to understand which philosophy lies behind it. Many people think, in good faith, that associating a form of harm, or punishment, or violence, to the action of taking drugs could help “unconditionate” the positive conditioned reflex associating drugs with pleasure.

According to this point of view, if the memory of pleasure makes it easier to continue taking drugs, the memory of sorrow and grief should act as a deterrent. In the reality, it does not work like that. On the contrary, the more an individual is treated with violence, the more he looks for substances that can give him comfort, that can help him, that can give him back serenity and calm, that can love him.

Many relatives, friends and doctors turned themselves into persecutors when they adopted the philosophy that nobody can revive if he has not reached rock bottom. Unfortunately, many drug users could not revive from the evil consequences of sadistic and unqualified therapeutic treatments, which have increased, and not decreased, the damages related to drug consumption.

What I am asking you to do, now, is to keep well in mind that harm increase is as dangerous as substances, and that a harm increase approach implies and justifies stigma and discriminations of drug users.
Hela talet som gavs på Svenska Brukarföreningens narkotikapolitiska seminarium i Stockholm i mars 2008, återfinns här.

På ett lokalt och konkret plan här i Örebro betyder Harm Reduction inte åtgärder för åtgärdernas skull, utan en önskan om frihet från hälso- och dödsrisker, värdigt och jämlikt bemötande, och social och ekonomisk inklusion i samhället för våra medlemmar.

Men den som ger sig in i leken får nog ändå tåla det.

Det kanske är en lek för dig, "A2", för oss är det dödligt allvar.

Sedan verkar ni enbart vara intresserade av dem som har ett missbruk. Det är DE ni vill möta och träffa. Det är ju helt rätt!!! MEN då ni samtidigt gör anspråk på att vara en organisation som vill påverka lagstiftning m.m ( se punkt 3 c) och som sådan borde ni vara bättre på att föra en dikussion "bredvid" användar perspektivet. Kanske måste ni välja perspektiv, den enskilde missbrukaren eller rollen som en opinion bildare?

Återigen, tack för tipset. Det känns verkligen som att det kommer från hjärtat och är välment. MEN, vi måste inte alls välja ETT av flera perspektiv. De lokala brukarföreningarna i landet som är knutna till Svenska Brukarföreningen får sammanlagt årligen över 700 supportärenden, individuella patientärenden som kräver våra insatser, SAMTIDIGT driver lokalföreningarna kommunalpolitiska och landstingspolitiska frågor på högsta nivå, OCH Svenska Brukarföreningen är remissinstans till flera lagförberedande utskott och agerar mycket aktivt på det nationella och internationella planet.

Vi anser att i en demokrati ska lagförändringar utgå från dem de berör, i det här fallet brukarna. Därför är det självklart för oss att politisera individuella ärenden för att påverka lagstiftare till våra medlemmars gagn. Dessutom är det inte bara förändringar i nationell lagstiftning som avses, utan kan till exempel även innebära förändrade rutiner och regelverk på kliniknivå.

vill ni avkrimminalisera bruk av narkotika?

Hu, hemska tanke! Här skulle du bra gärna vilja att jag ger dig lite vatten på kvarnen, va?
Svenska Brukarföreningen och lokalföreningarna uppmärksammar att kriminalisering av bruk av opiater försätter våra medlemmar i många bekymmersamma situationer, i det mest extrema fallet dödsrisk i och med underlåtelse att rapportera överdoser då den döende enligt nuvarande lagstiftning har gjort sig skyldig till brott.

Förutom det menar vi generellt att visionen om ett "narkotikafritt samhälle" är en orealistisk utopi och det finns inte ETT ENDA tecken som tyder på att vi under de senaste 30 åren tagit ETT ENDA steg närmare den. Vi anser att man åtminstone bör kunna diskutera bevekelsegrunderna för en restriktiv, repressiv politik som är helt verkningslös annat än att den leder till marginalisering, stigmatisering, diskriminering, demonisering, institutionalisering och ond bråd död.

Örebro Brukarförening har inte för avsikt att föra några avkriminaliseringsdebatter inom överskådlig framtid. Det är för långt bort från verkligheten vi möter idag.

Men jag ska vara generös med vattnet och ge dig min PERSONLIGA uppfattning: Jag anser att man bör diskutera narkotikaklassificering av ALKOHOL, den farligaste, mest spridda, mest lättillgängliga och mest accepterade drogen i Sverige idag. Jag anser att det inte bör vara straffbart att lämna ett positivt urin- eller blodprov avseende någon drog, däremot bör man erbjudas frivillig vård.


Salon columnist and bestselling author Glenn Greenwald is the author of a new Cato Institute policy paper
on Portugal's pathbreaking and hugely successful drug decriminalization program.


Ja det var allt för mig. Avslutningsvis så vill jag kommentera att jag INTE på något sätt lägger någon skuld på er förening eller dess medlemmar. Allt jag ville veta var hur ni som förening ser på det ökade missbruket av subutex i Örebro och Sverige.

A tjena. Jag har alltför mycket erfarenhet av den här typen av desinformation för att gå på den lätta. Prova att lura nån annan. Men sanningen kommer alltid ikapp, så var försiktig.

Vad ska vi göra åt det, och varför har det blivit så?

Utomordentliga frågor! Om du är beredd att diskutera dem med ett öppet sinne och göra dig tillgänglig för stora komplicerade sammanhang, utan direkta absoluta förklaringar och lösningar, tror jag att vi tillsammans kan lära mycket.

Lycka till med att hjäpa människor. Jag försöker gör det samma, men utifrån ett annat tankesätt. Vi behövs båda två.

Tack. Jag önskar dig också lycka till, och håller med om att vi alla behövs. Vi behöver också mer tolerans för varandras olika synsätt. Jag vill också säga att jag inte menade att jaga iväg dig från bloggen eller från en öppen diskussion, men som jag förklarat har ditt uppsåt varit otydligt och jag välkomnar ärlig nyfikenhet.

Ett vanligt argument som "A2" missat att ta upp är den av "läkemedelsbolagen finansierade forskningen".

Ett kort svar på det är att detta är ytterligare ett verktyg i desinformatörernas låda. Ytterst lite av världens forskning idag är självfinansierad. Medlen kommer alltid någonstans ifrån. Det finns inte något läkemedel som tillverkaren själv inte bedrivit forskning kring. Vi är mycket skeptiska till läkemedel som inte har genomgått den grundläggande forskningen. Faktum är att sådana läkemedel ALDRIG registreras hos Läkemedelsverket, utan säljs i hälsokostaffärer. Så, vi talar om ett kvasiargument. Om man istället hade kritiserat METODERNA för insamling och analys av forskningsdata hade det varit en annan sak. Det gör man nu inte, eftersom metoderna uppfyller alla de krav man kan ställa på vetenskaplig forskning.