Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

17 mars 2009

Spridda skurar

Vi fortsätter att vara på kliniken så mycket som möjligt för att informera om Brukarföreningen och finnas för patienterna.

Igår var jag i Katrineholm för att hjälpa en familj som har varit i subutex-programet där i fem år och inte misskött sig på något sätt, och där den nya läkaren nu börjat trakassera dem. Horribelt!

Möte med enhetschefen idag.
Mycket lovande start på ett, som jag hoppas, fruktsamt samarbete.
Vi ska träffas en gång i månaden, och så småningom hoppas jag att läkare, sjuksköterskor, och kurator också kan vara med.

Vi diskuterade bland annat våra problem med lokal, både på kliniken och på stan - vi har ingen egen lokal ännu.

Han berättade även att det på sista tiden kommit flera klagomål från patienter, speciellt riktade mot överläkaren.
En del av de klagomålen har även vi tagit del av och vi backar naturligtvis upp både enskilda patienter och patientgruppen i de här frågorna, men vi har valt att inte initiera några diskussioner med ledningen kring just den här läkaren eftersom han slutar i maj.

Den andra läkaren fortsätter i som tidigare, och hon har vad jag förstår, patienttider på måndagar.

Under våren kommer en ny läkare som precis gör klart sin specialisttjänstgöring (ST), och således blir den nye överläkaren.

Vad gäller sjuksköterskorna så är en sjukskriven, men kommer troligtvis snart tillbaka.

Det blir inte någon 5:e sjukskötersketjänst (ännu), men vi får typ låna en ny syrra från allmänpsyk i åtta månader från och med 1 april.

I övrigt så har man befriat opiatklinikens syrror från att ha jour på kvällstid, vilket betyder att de har mer tid för sina egna patienter på dagarna, och man ska försöka hålla så att patienterna får träffa "sin" syrra.

Vi pratade en del om intagningsförfarandet där Brukarföreningen har många bra förslag, som dock ligger i framtiden. Men till en början så ska de som ringer på opiatens jourtelefon även upplysas om att Brukarföreningen finns och vad vi kan hjälpa till med.

Det är just de första kontakterna som är svåra för många brukare att få till, och där kan vi hjälpa till jättemycket, både med ansökningar, frågor, kontakter, och att vara ett stöd under ansökningsprocessen.

Om du funderar på substitutions-behandling (subutex eller metadon), eller behöver kontakt med Beroendecentrum i andra frågor, tveka inte! Ring Brukarföreningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar