Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

05 mars 2009

Leg.ssk., med rätt att svamla

Den legitimerade sjuksköterskan Henrik Nordin står inte oemotsagd i sina försök att verka balanserad (antagligen för att han är tillräckligt smart att fatta att ohämmat bondefångeri inte ger ett lika seriöst intryck) när han angriper de som är svagast och behöver mest hjälp i Hudiksvalls Tidning igår, under rubriken Ett stort steg tillbaka i utvecklingen.

Man kan ju förvisso undra vilken utveckling specifikt det är han syftar på. Och rubriken är också första tecknet på att resten av skiten han skriver bara är vilseledande propaganda och syftar till att skrämma hederliga skattebetalare och uppvigla mobben.

Eftersom vi aldrig litar på att bli publicerade i populärmedia, finner du mitt svar här:

Klassisk desinformation

Heroin framställdes inte alls i syfte att vara en mirakelkur mot morfinberoende. Det är förvisso inte poängen med mitt svar, men ett exempel på hur den här typen av debattörer förvanskar utgångspunkten för debatten. Min poäng är istället att ge en verklighetsbaserad bild av de punkter H.N. berör.

Jag ser också att användingen av Subutex kan vara problematisk, vilket all konsumtion av läkemedel utan läkarkonsultation kan vara. Däremot är de slutsatser som den här typen av debattörer drar felaktig. Det verkar som att man redan har ett ideologiskt ställningstagande som man sedan försöker legitimera med skräckexempel. Man vill kasta ut barnet med badvattnet, upphöra med den enda behandling av heroin-beroende som är evidensprövad och verksam över tid, istället för att bemöta de svårigheter som de som använder Subutex utan förskrivning möter.

Att hjälpa människor som har utvecklat ett beroende av Subutex med läkemedelsassisterad behandling är långt - LÅNGT - ifrån så vanligt som H.N. vill ge sken av. Tyvärr, måste jag säga, eftersom även de behöver hjälp med att till en början få sitt bruk under kontroll. I och med att problemet ökar, är det fler, inte färre som behöver hjälp.

Din uppfattning om hur lätt det är att inkluderas i ett substitutionsprogram stämmer inte med verkligheten. Det är tvärtom extremt svårt och komplicerat att inkluderas i ett program. Att Subutex är attraktivt som illegal drog medför att somliga "fuskar" sig in i programmet. Det är ett problem, som dock inte bemöts genom att verka för att de som behöver hjälp inte ska få det.

De som ensidigt skrivs ut från programmet, vilket sker alltför lättvindigt, löper stora hälsorisker. Och då talar jag om dem som behandlas för heroinberoende. Än så länge är det tyvärr alltför få som får hjälp med sitt subutexberoende. Så hela din artikel är missvisande, du talar om dina åsikter, inte om verkligheten.

Abstinenssymptom är inte korrellerade med "potensen" hos läkemedlet, utan med farmakokinetiken. Heroin är tveklöst "starkare" än Subutex men har upp till 100 ggr kortare halveringstid.

Det är uppseendeväckande ansvarslöst av en leg.ssk. att sprida den här typen av ideologiserade verklighetsförvanskningar.

1 kommentar: