Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

26 mars 2009

Mottagningsmöte

Hasse och jag var på ett möte med all personal på mottagningen, syrrorna, läkare, och enhetschef.
Det är ett möte som vi försökt få till stånd under en längre tid och som slutligen blivit av, delvis tack vare Brukarrådet, delvis tack vare genuint intresse från personalens sida att föra en dialog med patientrepresentanter. För att spara tid och utrymme och slippa upprepa mig, men för att ni ska få ett hum om vad det gick ut på, publicerar jag ett mail (något högtravande, men ändå) som jag skickade till enhetschefen efter mötet.

Hejsan Kent.

Jag skulle vilja tacka dig och alla övriga närvarande för möjliggörandet av och deltagandet i det möte som vi hade i tisdags, vilket enligt min mening, trots lite inledande gnissel, kändes som en lovande start på ett, förhoppningsvis för alla inblandande, fruktsamt fortsatt samarbete.

Jag vill inledningsvis rapportera att internetsidan blivit uppdaterad enligt önskemål, och återigen förtydliga att uppsåtet med just det inlägget, och den här informationskanalens syfte i allmänhet, inte är att obefogat "hänga ut" eller "hoppa på" personalen som enskilda individer eller grupp, utan att fungera i första hand just som en informationskanal för och av patienterna. Det är dock noterat att större diskretion i framtiden behövs för att skydda individers, gruppers och klinikens integritet, vilket jag även framledes kommer att insistera på. Jag beklagar den eventuella skada som kan ha uppstått i samband med bristande erfarenhet i dessa sammanhang.

Vad gäller själva informationen som förmedlas via denna kanal är det dock tänkt att den ska vara till gagn för patienterna, vilket man naturligtvis bör ha i åtanke vid kontakt med de patienter eller de andra medlemmar i Brukarföreningen som använder den. Vid ett möte med representanter för patientgruppen, som det du och jag hade den 17 mars eller det senaste den 24 mars, måste man utgå ifrån att det är just sådan offentlig information som utbyts och som bör vara till gagn för patientgruppen, och således inte lämnas i förtroende, om inte annat meddelas.

Jag vill också passa på att meddela att de sakfel på internetsidans presentation, vilka på grund av min pinsamma bristande kunskap om den korrekta nomenklaturen, blivit uppdaterade, nämligen uttrycken "klinikchef" och "vårdplanering".

Vad gäller mötet i övrigt är det som sagt glädjande att vi lyckats komma igång och till och med bokat in ett par tider för flera möten.
Jag föreslår att du fortsättningsvis blir den sammankallande, och vill igen poängtera värdet av att ha en dagordning och någon som för anteckningar. En idé är att man kan komma in till dig med förslag på punkter till dagordningen för kommande möten.

I detta avseende har jag redan nu ett par punkter som jag skulle vilja få med till mötet 21 april:

fortsatt diskussion om mötets namn, syfte, form och ordning,
fortsatt diskussion om den punkten Tommy tog upp: "läckage" av medicin och patienters eventuella kriminalitet och hur vi gemensamt kan hantera frågan,
fortsatt diskussion kring patientenkät, och funderingar på vilka frågor vi skulle vilja ha svar på.

Jag är säker på att det kommer fler förslag, och en sak som man kanske kan fundera på är om det ska vara något slags stående punkt.

Kent, jag vill återigen tacka alla som deltar i detta samverkansförsök, och vill framhålla att det förhoppningsvis kan vara ett verktyg för vår gemensamma strävan mot samma mål: utveckling av vård och service och ökad patientsäkerhet.
Jag har inte allas mailadress och undrar om du kan vidarebefordra detta meddelande till de det berör.

Tack för er tid.
Mvh,
Zoran
ÖBF

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar