Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

13 mars 2009

Överdos - Vad du bör veta

De främsta rönen

1. Överdos av narkotika, oftast opiater, är en viktig dödsorsak
bland unga människor i Europa och för närvarande den
främsta dödsorsaken bland injektionsmissbrukare av
narkotika. Varje år registreras det i Europa över 8 000
dödsfall som beror på en narkotikaöverdos.

2. De som dör av överdos är huvudsakligen män mellan 20
och 40 år, oftast injektionsmissbrukare av opiater och ofta
hemlösa eller marginaliserade. De flesta av dödsfallen
med anknytning till heroin drabbar mer erfarna och mer
beroende missbrukare som kombinerar heroinet med andra
droger, särskilt alkohol och bensodiazepiner.

3. De framsteg som gjorts när det gäller att fastställa och
beskriva riskfaktorer och risksituationer för narkotikaöverdos
tyder på att en betydande andel av överdosdödsfallen kan
förebyggas.

4. Det finns belägg för att ett brett spektrum av åtgärder kan
bidra till att minska narkotikaöverdoserna. Dessutom blir
det generellt sett allt vanligare att man vidtar åtgärder för
att förebygga överdoser, bl.a. genom utbildningsinsatser
och strategiska åtgärder som kan minska dödligheten och
sjukligheten.5. Att minska de narkotikarelaterade dödsfallen är ett
folkhälsopolitiskt mål för EU och dess medlemsstater.

6. Visserligen är det sammanlagda antalet överdosdödsfall
i EU fortfarande mycket stort, men på senare år har man
kunnat skönja en positiv trend i en del länder. Vissa av de
nya medlemsstaterna kan stå inför en utveckling liknande
den som en del västeuropeiska länder upplevde i början av
heroinepidemin.

Fakta från EMCDDA
Läs mer om överdos

AGERANDE VID ÖVERDOS:

Om någon överdoserat och är medvetslös så lägg personen i framstupa sidoläge så luftvägarna hålls fria och kvävning av uppkastningar eller saliv inte sker.

RING SEDAN AMBULANS
112

Stanna med den medvetslöse tills ambulansen kommer och upplys ambulanspersonalen om så mycket du kan/vet om vad personen använt och när det intogs.

Om du kan:
Ge konstgjord andning och hjärtmassage.

Om du inte kan:
Håll kvar larmcentralen i telefonen och fråga hur du ska göra.

Du bör veta att larmcentralen i Sverige även skickar polis till en överdos-utryckning.
Om det är något som besvärar dig, tänk då också på att din kompis kan DÖ om du lämnar honom/henne.

Många överdoser med dödlig utgång kan förhindras med förändrande utryckningsrutiner.

Svenska BrukarFöreningen och Örebro BrukarFörening vill genom samverkan med Polis, Ambulans, och Larmcentral verka för att dessa rutiner ändras.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar