Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

26 mars 2009

Brukarråd 090224

Örebro Brukarförening representerades av tre medlemmar vid Beroendecentrums brukarråd i tisdags. En del intressanta saker drogs.
Viktigt var att Gunnel rapporterade att programet för första konferensen i samband med Beroendecentrums 10-årsjubileum nu är klart och finns att hämta på

http://www.orebroll.se/beroendecentrum
där finns också anmälningmöjligheter.

Brukarföreningen har varit med i planeringen och jag tycker att vi har fått till ett ganska bra program. Dessutom är det i sammanhanget ett överkomligt pris - fast kanske inte för alla brukare.

Full rapport från tisdagens möte kommer iom utskick av minnesanteckningar.

Här följer minnesanteckningarna från det brukarråd som hölls förra månaden:

Närvarande: Thomas Johansson, Verdandi, Jan Carneland, Verdandi, Sören Helander, Länkarna, Christer Assarsson, Länkarna, Zoran Lovén. Svenska Brukarföreningen, Micke Österberg, Unga KRIS, Steve Holm, KRIS, Solveig Fahlgren, Hela människan, Gert Andersson, Attention, Camilla Stjärnholm, RSMH, Lena Lundin-Isaksson, RSMH, Halid Hadzimusic, SIMON, Annette Rauséus, Beroendecentrums vårdavdelning, Linda Markström, Beroendecentrums vårdavdelning, Caroline Burstedt, Kajsamottagningen, Liselotte Rehnman, FMN, Anna Karlsson, Verdandi, Said Alasow, Beroendecentrums vårdavdelning, Tommy Strandberg och Lisbeth Johansson.

Förhinder: Länkarna, Karlskoga


Tommy Strandberg hälsar alla välkomna till dagens brukarråd.


Rapport från SKL, Gunborg Brännströms hearing om brukarråd

Tommy Strandberg, Gert Andersson, Attention och Zoran Lovén, Örebro Brukarförening var med vid detta möte. Gert berättade kort om hur brukarrådet i Örebro fungerade. Zoran skrev en rapport som skickats till Gunborg Brännström på SKL.

Gunborg kommer att fortsätta med det här arbetet under året. Vi kommer att bjuda in henne till ett brukarråd i november.

Tommy frågar brukarrådets medlemmar om deras åsikter då Örebro Brukarförening har en avvikande uppfattning om brukarrådets funktion. Brukarföreningen menar att brukarrådet i första hand ska företräda patienterna. Verdandi: Thomas – i brukarrådet diskuteras principfrågor och inte direkta patientärenden. Jan – förändringsarbetet tar tid men fungerar bra. Unga KRIS – Micke tycker att det fungerar och att saker som behöver tas upp även blir åtgärdade. KRIS, FMN och Attention tycker att det fungerar bra. RSMH har synpunkter på att en del ärenden inte förs vidare till t ex Allmänpsyk.

Tommy betonar att brukarrådet måste kunna gå vidare med arbetet trots olika åsikter och att alla ska kunna uttrycka sina åsikter fritt.


Inplanering av brukarrevision 2009

En revision bör göras vart 3:e år. Senast en revision gjordes så höll Thomas Johansson från Verdandi i den. Beslut tas att en revision görs i september och att alla organisationer då är med.


Inplanering av politikermedverkan i brukarrådet

Signaler har kommit att det blir ytterligare indragningar för landsting och kommun redan under 2009 + ytterligare 2010. Man håller på och ser över vad som kan tas bort i verksamheterna. Även ett anställningsstopp kan bli aktuellt. Det är viktigt att brukarorganisationerna gör konsekvensanalyser på vad som händer om det blir indragningar inom psykiatri och beroendevård. Tommy ställer frågan om det finns intresse från brukarrådet att bjuda in Marie-Louise Forsberg-Fransson. Svar ja. Rasmus Persson kommer att bjudas in till brukarråd i maj.


Verksamhetsberättelse 2008

Det kommer att bli många utmaningar under 2009. När det gäller NP-sidan så är remissinflödet mycket stort och det finns oklarheter om när och var utredning och behandling ska göras. Riktlinjer måste tas fram under 2009. Angående opiatprogrammet kommer det att bli svårt att hålla vårdgarantin om det inte tillförs ytterligare resurser.

Unga kvinnor dricker allt mera alkohol, under 2008 för första gången fler kvinnor än män som sökt på Beroendecentrum ungdom. Även fler smärtpatienter som kommer till Beroendecentrum.


Rapport från arbetet med Khat-problematiken, Linda och Said

Den 28 mars kommer man att ha en konferens i Vivalla angående khat. Det är ett samarbete mellan SIMON, Örebro moské och Beroendecentrum. Det kom mycket folk på senaste konferensen men det är mest socialtjänst. Svårt att nå målgruppen, d v s brukarna. Halid säger att samarbetet med Linda och Said har fungerat mycket bra.


Tema jubileumskonferens – var är vi i planeringsarbetet

Caroline Burstedt, Kajsamottagningen: Programmet för ”Kvinnor och missbruk” den 11/5 är klart. Bl a kommer psykolog Christina Scheffel-Birath att föreläsa. Även föreläsning från Fides Schückher, överläkare på Kajsamottagningen och Caroline och Catharina Erikson informerar om metoder och erfarenheter från Kajsamottagningen. Elisabeth Lindgren kommer att prata om Villa Vägen ut. Lokala utställare är kontaktade.

Den 12/5 är planerat konferens opiatbehandling. Program inte klart ännu. Diskussion om vilken typ av material man får ställa ut.

Brukarsamverkan: den konferensen planerad är till i november. Förslag från Tommy att Christer Assarsson från Länkarna ingår i den gruppen.

RSMH anmäler intresse av att ingå i gruppen som företräder slutenvården.


Övrigt

Annette Rauséus har önskemål att KRIS meddelar vilken personal som kommer till avd. KRIS kommer att göra så i fortsättningen.

Annette tar även upp att synpunkter har kommit på att Örebro Brukarförening sitter i hisshallen på 3:e våningen. Det vore bättre om de hade ett rum inne på mottagningen så att intresserade patienter själva kan söka upp dem. Bo Ollas och Kent Karlsson har ordnat detta så att Örebro Brukarförening nu har ett rum på mottagningen.


Vid pennan,
Lisbeth Johansson

Sekreterare för Beroendecentrums brukarråd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar