Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

16 april 2009

Modiga Moderater

Helsingborg säger ja till sprutbytesprojekt
Helsingborgs Dagblad
Publicerad 15 april 2009 kl. 15:52

Socialnämnden i Helsingborg säger ja till att sprutbytesprojektet som sedan många år drivs i Malmö och Lund, utvidgas till Helsingborg.

SKÅNE. En propå från Region Skåne har diskuterats på både politiker- och tjänstemannanivå, och socialförvaltning och socialnämnd har enats om värdet av att ha ett sprutbytesprogram i nordväst.

— Vi har tittat på erfarenheterna man gjort i Malmö och Lund och konstaterat att där är många hälsovinster att göra. Att narkomaner kan byta till sig rena sprutor i stället för att byta med varandra begränsar spridningen av gulsot och hiv, säger socialnämndens ordförande Thomas Finnborg (M).

— Dessutom leder det till att vi kan få kontakt med okända missbrukare och jobba med dem för att få dem i behandling och att bryta missbruket.

Per Mortensen som är enhetschef på beroende- och substitutionsmottagningen är också mycket positiv.

— Det är bra. Möjligheten för oss att ansöka om att få gå med i projektet har bara funnits i några år. Dessutom är en av förutsättningarna för att vi ska få det, att kommunen ställer upp på det, säger han.

— Vi har arbetat länge för att få vara med i sprutbytesprogrammet, för vi vet ju att vi får bra kontroll över smittspridningen genom det. En annan positiv effekt är att vi får bra kontakt med narkomanerna och kan påverka dem att lägga av.

När sprutbytesprogrammet kan bli verklighet i Helsingborg vågar han däremot inte gissa.

— Det hänger på lasarettet eftersom själva bytena måste göras på infektionskliniken, säger Per Mortensen.

Thomas Finnborg däremot tror att Region Skåne fattar det formella beslutet inom kort och att det sedan inte ska vara någon stor apparat att ordna med det praktiska.

— Jag tror att det ska kunna komma igång i höst, säger han.

Suzanne Holmberg

* * * * *

Att ta ett så impopulärt, men hälsofrämjande beslut är mycket modigt av Socialnämnden. När man väljer att fatta beslut baserade på evidens, erfarenhet och etik, istället för moral, ideologi och skräckpropaganda visar man att man vill föra in Sverige i vetenskapens och humanismens upplysta era, bort från förlegad dogmatisk tro. Beroende är en verklighet som inte försvinner för att vi sluter ögonen. En seger för det fria landet.

I Örebro finns än så länge inget sprututbytesprogram, men du kan lämna in dina använda injektionsverktyg till Brukarföreningen.

Ring 0766 459 880

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar