Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

10 april 2009

Dialog

Anonym undrar i en kommentar till inlägget om mordhot mot vår riksförenings ordförande bland annat varför inte Örebro Brukarförening länkar till sidor som inte bara erbjuder alternativ till substitutionsbehandling utan dessutom är helt emot en fungerande behandling och inte drar sig för att utesluta oss från deras verksamhet. Mitt långa men inte uttömmande svar går i korthet ut på att det är inte vi som stänger dem ute, utan dom som inte vill ha med oss att göra.

Örebro Brukarförening arbetar utifrån de tre övergripande mål som lagts fram i Socialdepartementets Strategi för utveckling av missbruks- och beroendevården – inriktningen till och med 2010 och insatser under 2008 (2008-04-24 nr III:5); ”förbättrad kvalitet, ökad likvärdighet och ökad tillgång till insatser för grupper som har svårt att få sina vårdbehov tillgodosedda”.

Vi välkomnar och söker dialog och samverkan utifrån demokratiska och humanitära principer.

4 kommentarer:

 1. Hej igen Zoran. Tack för ett mycket uttömmande och välformulerat svar. Du har rätt i mycket men det finns mycket att diskutera.

  Du tycker liksom jag att alla är inte lämpade att behandlas med sub eller metta. Var går då gränsen? Detta kan vara intressant att gräva lite djupare i för jag tror att mycket av den kritik som finns kring denna behandlingsmetod uppstått då "fel" personer kommit in i behandling.
  Säg rent hypotetiskt att jag är en f.d hasch rökare som fattat tycke för subutex, jag har på så vis utvecklat ett opiatberoende. (En inte alltför ovanlig missbrukskarriär idag)Subutex, oxycontin, varvat med lite benso och röka blir nu min drog. Tycker ni att jag ska behandlas med subutex?

  Finns den "rena" heroinisten kvar idag? Har inte de flesta idag ett blandmissbruk? heroin/kokain/benso/Sub kombinerat osv. Innleder inte många idag sitt opiatmissbruk med just Subutex? Vad ska vi göra med dem?

  Har inte opiatmissbruket avdramatiserats i och med subutexen? Det är ju "en medicin" mot heroin och kan inte vara så farligt Eller? Det känns ju inte så farligt att prova en "medicin" som att prova det kring död förknippade "Heroinet".
  Problemet med "medicinen" var bara att sen kom pirr i benen och opiat beroendet som ett brev på posten. Det blir inte bättre av att avtändningen på sub är betydligt värre och längre än en heroin avtändning.
  Finns det ingen koppling med den legala användningen och det allt mer ökade illigala användningen? Hur många "nya" opiatmissbrukare är det ok att skapa för varje person som räddas med subutex eller metta?

  Vad ska vi göra med dem som "inte nått botten" med sitt missbruk. De som är unga och fortfarande "vill leva det kriminella livet"?
  Kan det inte vara svårt för dem att motstå de snabba pengar som finns i att sälja en sub för 300:- o.s.v

  Oj, det blev mycket frågor men det kan vara intressant att höra hur ni ser på dessa dilemman inom föreningen.

  Kram, Anonym 2.

  P.s
  Avslutningsvis angående subutex och metta behandling, kan det vara så att:
  "Många känner sig kallade, men få ska var utvalda" ???

  SvaraRadera
 2. Hej igen.

  Du ställer en del intressanta frågor men "you're barking up the wrong tree".

  Låt mig rekapitulera de givna förutsättningarna för den här diskussionen:

  1. Landstinget bedriver beroendevård med metadon/buprenorfin med stöd av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende (SOFS 2004:8), grundat på vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.

  2. Svenska Brukarföreningen stadgade syften är bland annat att:
  a) ge hjälp och stöd åt narkotikaberoende och de som har eller vill ha läkemedelsassisterad behandling,
  b) bekämpa diskriminering och stigmatisering gentemot de grupper vi företräder,
  c) vara dessa gruppers intresseorganisation,
  d) verka för frivillighet i vård och rehabilitering av narkotikaberoende och aktivt arbeta mot varje form av tvång och repression, där sådant förekommer i samband av narkotikaberoende eller annorstädes.

  3. Örebro Brukarförening har vidare som målsättning att:
  a) verka för en human och jämlik behandling av opiatanvändare i deras kontakt med sjukvård, socialtjänst och andra myndigheter,
  b) bistå med upplysning, rådgivning och vägledning i sociala, medicinska, ekonomiska och juridiska frågor till användare och anhöriga,
  c) sprida information till användare, deras anhöriga, allmänheten, opinionsbildare och beslutsfattare, och där så är möjligt påverka lagstiftning,
  d) arbeta för medicinska, sociala och juridiska åtgärder för att motverka onödig och potentiellt dödlig smittspridning bland användare och allmänheten i stort,

  4) Örebro Brukarförening intar vidare en moraliskt värdeneutral hållning i fråga om droganvändning, men uppmärksammar att narkotikabruk kan vara ett individuellt och samhälleligt problem - oavsett repressiv lagstiftning.

  5) Det är inte Svenska Brukarföreningens eller Örebro Brukarförenings syfte eller uppgift att försvara vår verksamhets existensberättigande eller lagstadgad landstingsvård.

  Kort sagt: vi ser att människor som använder opiater, i eller utom behandling möter svårigheter och lider. Det är vår uppgift att hjälpa dem så gott vi kan.

  Det innebär förvisso inte att vi ser att det finns andra som har svårigheter och lider, och i det dagliga praktiska arbetet bemöter Örebro Brukarförening av nödvändighet även dessa realiteter. Som en direkt konsekvens av vår strävan att medverka vid utvecklandet av en humanare vård och ett värdigare bemötande är vi också tvungna att i samverkan med andra aktörer praktiskt och strukturellt bemöta en del av de frågor du tar upp. Det innebär dock inte att vi förlorar fokus från vårt huvudsakliga syfte, uppdrag och uppgifter.

  Du, Anonym, gör en mängd felantaganden vad gäller orsakssamband, Brukarföreningens roll, och försöker dessutom att lägga skulden på en del av de frågor du tar upp på Brukarföreningen och dess medlemmar.

  Om jag ska fortsätta den här diskussionen vill jag veta vad du personligen har investerat i frågan och vad dina intressen i den är.

  Att "nå botten" är ett cyniskt människofientligt och felaktigt antagande som 12-stegsrörelsen gör om NÄR det är lämpligt att hjälpa en människa. Det är dessutom en, med nuvarande lagstiftning uppmaning att begå brott.

  SvaraRadera
 3. Hej för sista gången.

  Syftet till att jag besökte er sida var att få en bild över vad ni representerar. Jag tycker sidans utformning i sig är ganska vag och föreningen är svår att "greppa". Nu har jag genom vår dikussion fått en djupare , om än ej fullständig, bild av er förening. Ni kämpar för en god sak, den enskilde missbrukaren.

  Jag håller inte med om allt, men som jag tolkar den 5:e punkten i det du skrev så är ni inte så intresserade av att föra några längre resonemang, då de exempelvis kan inehålla kritik mot en viss form av landstingsvård, vilken ni INTE har som uppgift att försvara. Fast samtidigt säger ni er representera de människor som går där. En svår ekvation som jag finner jag lite underlig.

  Att inte vilja bemöta olika sysnätt gagnar nog inte er verksamhet. Jag förstår att då ni företräder den kontroversiella linjen bestående av "harm reduction åtgärder" blir ni ganska hårt ansatta och kanske trötta på kritik. Men den som ger sig in i leken får nog ändå tåla det.

  Att då istället sluta sig och inte vara tillgänglig för diskussion tror jag inte är så bra. Det skapar fientlighet.

  Sedan verkar ni enbart vara intresserade av dem som har ett missbruk. Det är DE ni vill möta och träffa. Det är ju helt rätt!!!

  MEN då ni samtidigt gör anspråk på att vara en organisation som vill påverka lagstiftning m.m ( se punkt 3 c) och som sådan borde ni vara bättre på att föra en dikussion "bredvid" användar perspektivet.

  Kanske måste ni välja perspektiv, den enskilde missbrukaren eller rollen som en opinion bildare?

  Sedan undrar jag vad som menas med punkt 2d, vill ni avkrimminalisera bruk av narkotika?

  Ja det var allt för mig. Avslutningsvis så vill jag kommentera att jag INTE på något sätt lägger någon skuld på er förening eller dess medlemmar. Allt jag ville veta var hur ni som förening ser på det ökade missbruket av subutex i Örebro och Sverige. Vad ska vi göra åt det, och varför har det blivit så?

  Lycka till med att hjäpa människor. Jag försöker gör det samma, men utifrån ett annat tankesätt. Vi behövs båda två.

  Hej då. Mvh A2.

  SvaraRadera
 4. Jag har sagt att jag är villig att diskutera de frågor som du ställer, så det finns ingen anledning att påstå att Brukarföreningen "sluter sig". Men om jag ska fortsätta diskutera med dig så vill jag veta åtminstone vem och vad du representerar. Det är inget allmänt krav, men efter dina tidigare kommentarer är jag lite på min vakt. I ljuset av den första kommentaren, där det förefaller att du redan har en bestämd uppfattning om Brukarföreningen är det kanske inte så konstigt att man undrar vad du har för uppsåt när du nu säger att du vill veta mer om "Brukarföreningens syn på det ökade missbruket".

  Som jag sa i min förra kommentar arbetar vi aktivt på en daglig basis med några av de frågorna du tar upp, både på en strukturell och individuell basis.

  Om du är intresserad av att byta erfarenheter är du välkommen att ringa föreningen. Vi försöker kommunicera våra medlemmars situation till omvärlden så gott vi kan, det viktigaste är i slutändan dock brukaren. Däremot finns ingen anledning att någon av föreningens representanter ska ställas till svars på bloggen av en anonym kommentator som gör illa maskerade antydningar.

  Du kan naturligtvis göra vilka tolkningar du vill av det jag skrev under "punkt 5" och allt annat som jag eller nån annan skriver här, men det som avses i femte punkten är att om någon ska försvara en viss vård är det utföraren, inte någon annan, och då bör man ha väl underbyggda argument med sig, eftersom landstinget har goda skäl att bedriva den vård de gör. Brukarföreningen tar inte en defensiv position därför att vi har inget att försvara, däremot kräver vi för våra medlemmar en jämlik och human vård och behandling och inklusion i frågor som rör dem och i samhället i stort. Vi anser att de som vill förvägra oss våra demokratiska rättigheter däremot har en hel del att förklara och försvara.

  SvaraRadera