Kontakta Brukarföreningen



SEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

22 april 2009

Brukarråd 090324

Minnesanteckningar från Beroendecentrums Brukarråd 24 mars

Närvarande: Thomas Johansson, Verdandi, Christer Assarsson, Länkarna, Zoran Lovén. Svenska Brukarföreningen, Micke Österberg, Unga KRIS, Steve Holm, KRIS, Solveig Fahlgren, Hela människan, Camilla Stjärnholm, RSMH, Halid Hadzimusic, SIMON, Hasse Arvidsson, Örebro Brukarförening, Bisera Suhonjic, SIMON, Fredrich Carlsson, Örebro Brukarförening, Torbjörn Strömberg, Hela människan, Liselotte Rehhnman, FMN, Sofia Brodd, KRIS, Gunnel Ihrstedt, Tommy Strandberg och Lisbeth Johansson.

Förhinder: Länkarna, Karlskoga, Attention

Tommy Strandberg hälsar alla välkomna till dagens brukarråd. Hälsar tre nya medlemmar välkomna – Bisera Suhonjic, Christer Assarsson och Fredrich Carlsson.

Genomgång av minnesanteckningar 2009-02-24

Zoran Lovén säger att skrivningen angående brukarföreningens åsikter inte stämmer. Det man ville säga var att man saknar ett forum för patienterna. Man har nu fått till ett forum med personalen på opiatmottagningen.

Tema jubileumskonferens – var är vi i planeringsarbetet?

Gunnel Ihrstedt berättar att vi idag börjat skicka ut inbjudan. Man kan gå in och läsa på www.orebroll.se/beroendecentrum Där finns programmet + anmälningsblankett.
Alla föreläsare är kontrakterade och klara. Vi fortsätter nu med nästa konferens som blir khat och ungdom i september. Programmet ska vara klart att skickas ut i slutet på juli. När det gäller brukarorganisationernas deltagande i konferensen så har man 2 fria platser/organisation.

Genomgång av verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelsen för 2008 skickas ut till alla i brukarrådet.

Det har aldrig varit så många inskrivna på Beroendecentrum som 2008, cirka 1600. När det gäller Örebro län för en drogfri trafik så var det 25% fler sökande 2008 än 2007. Även fler som kommit för ringa narkotikabrott. Detta genererar längre väntetider då det inte har tillförts några ytterligare resurser. Tillströmningen till opiaten varit större än förväntat. I åldersgruppen 16-25 år klart fler flickor än pojkar som sökt.Hur stor är ökningen av internetdroger? Beroendecentrum ska tillsammans med personal från Karlskoga kommun tar reda på hur stort problemet är och vilka droger det handlar om.

Brukarorganisationernas verksamhetsberättelser

Gör en resumé för året som gått och maila den till Lisbeth. Kommer att läggas ut på Beroendecentrums hemsida när ny version av hemsidan blir klar.

Planerad brukarrevision

Tas upp på nästa brukarråd.

Rapport från möte i Linköping

Tommy, Steve Holm och Gert Andersson har varit på studiebesök till NBV i Linköping. Man har planer på att starta ett brukarråd och ville därför ha information från vårt brukarråd.
Det var ett mycket trevligt studiebesök.

Aktuellt kring uppdrag

Tommy undrar om det finns fler i organisationen som vill vara med och ”missionera”. Man får reseersättning. Är någon organisation intresserad av att jobba med frågan ”att andelen flickor ökat som sökande till Beroendecentrum” och ”internetdroger”.

Politikerkontakter

Rasmus Persson kommer till brukarrådet den 14 april. Den 19 maj får brukarrådet besök av Marie-Louise Forsberg-Fransson.
Ha klara frågeställningar till dessa möten. Till mötet med Rasmus Persson, ta fram en konsekvensbeskrivning av hur brukarna påverkas av att Örebro kommun-uppdraget sägs upp.
Resten av året kommer det att handla mycket om vad som ska tas bort i sjukvården. Det är då viktigt att brukarorganisationerna påverkar politikerna så mycket som möjligt.

Övrigt

Tommy har en fråga från Krögaren på Strömpis. Man vill sponsra brukarorganisationerna med x antal kr/inträdesbiljett. Frågan förs vidare till Steve på KRIS.

Zoran: Finns det någon i brukarrådet som har någon synpunkt på Hasse Arvidssons medverkan i brukarrådet. Svar: Nej

Zoran: Material från Visjöns behandlingshem bifogas dagens anteckningar.

Bordet runt

Örebro brukarförening: Ökning av medlemmar

Unga KRIS: Man har fått en lokal, Hertig Karls allé 14 – Öppet Hus den 15 april.

KRIS: Nästa söndag (29 mars) kommer Kalla fakta att handla om KRIS och Rikskris.

FMN: Har haft årsmöte.

Hela människan: Firade 40-årsjubileum den 3 mars. Den 29 mars har man årsmöte. Den 27/4 middag för Rias gäster på Konsthallen. När det gäller Ria så hade man något färre besökare under 2008 men det har varit flera som varit i behandling eller i fängelse under året.

SIMON: Seminarium 28/3 - Khat. Samarbete mellan Örebro Moské, NBV, Beroendecentrum och Simon. Man har även haft ett årsmöte där Börje Dahl valdes till ny ordförande för SIMON i Örebro.

Vid pennan,
Lisbeth Johansson
Sekreterare för Beroendecentrums brukarråd

2 kommentarer:

 1. Kan man komma på årsmötet utan föranmälan o när man inte är medlem? Vill gärna komma o lyssna o lära. För att sen även kunna vara med o hjälpa o stötta.
  Bra o viktigt arbete ni gör med stor empati, respekt o kunskap.
  Ha det gott. / Mia

  SvaraRadera
 2. Hej Mia.

  I egenskap av anhörig är välkommen på årsmötet. Enligt våra stadgar kan icke-brukare vara medlemmar men får ej väljas in i styrelsen.

  Välkommen!

  Tack för dina stärkande ord.

  Hälsningar,
  Zoran

  SvaraRadera