Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

15 april 2009

90%


9 av 10 som injicerar har Hepatit C.

Hepatit C

Hepatit C är en blodsmitta och är ofta en tyst sjukdom med långsamt förlopp. Av dem som blir smittade, blir ca 80 % kroniskt sjuka om viruset inte läker ut inom 6 månader. 1/3 av dessa märker inte av sjukdomen, 1/3 känner av sjukdomen och 1/3 får svår leversvikt efter ca 20 - 30 år. Nyttjande av alkohol påskyndar sjukdomsförloppet. Bland de intravenösa missbrukarna är ca 90 % infekterade av hepatit C.

Upp till 60 000 personer i Sverige kan vara smittade med den kroniska leversjukdomen hepatit C. Trots att den är smittsam och håller på att utvecklas till en global epidemi, är den relativt okänd. Den är dessutom förknippad med skam, skuld och en rädsla att smitta andra.

Det finns en stor okunskap och ett stort informationsbehov av sjukdomen. Det gäller de sjuka själva i samband med diagnos och behandling. Det gäller sjukvården utanför infektionsklinikerna, och det gäller samhället i övrigt.

Hepatit C sprids via blod. Det kan ske genom blodtransfusion med smittat, okontrollerat blod eller att man delar injektionsspruta med en smittad person. Viruset kan också spridas via icke steril hantering av nålar vid t.ex. tatuering eller piercing. Sexuellt överförd smitta är ovanligt, liksom smitta mellan mor och barn. I Sverige testas sedan 1991 allt donerat blod för hepatit C.

Viruset har flera skepnader. De olika varianterna kallas genotyper. Dessa skiljer sig bl.a. genom att vara mer eller minde svårbehandlade. Det positiva är att hepatit C är den enda kroniska virussjukdom som går att bota.

Symptomen kan vara följande:
Trötthet, led- och muskelsmärtor, feber, frossa, illamående, periodvis tryck under höger revbensrand och eventuell viktminskning.

Sjukdomens förlopp:

  • Mild till måttlig leverinflammation.
  • Mycket långsam ärrbildning på levern.
  • Risk för långtidskomplikationer som kan leda till skrumplever efter decenniers sjukdom.

Personer med hepatit C lyder under smittskyddslagen, vilket innebär:

  • Förbud att ge blod eller organ.
  • Förbud att överlåta använda injektionssprutor till annan person.
  • Skyldighet att informera sjukvårdspersonal t.ex. inför provtagning, kirurgiska ingrepp, tandvård m.m.

Riksföreningen Hepatit C är en förening för att stödja medlemmarna och deras anhöriga. Behovet av stöd är mycket stort, särskilt i samband med diagnosen och inför behandling.


En epidemi av Hepatit B befaras nu! Särskilt utsatta är de som injicerar!

Det går att vaccinera sig mot Hepatit B!

Om du tror att du har, eller löper risk att få Hepatit B och/eller C - kontakta Brukarföreningen nu!

Vi hjälper dig! Vänta inte!

Ring 0766 - 459 880Inga kommentarer:

Skicka en kommentar