Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

05 maj 2009

Brukarföreningen har rätt !

Jag har skrivit om patienterna vid Skellefteå Beroendecentrums kamp för en human och jämlik vård som också ledde till polisanmälan och att vår riksordförande mordhotades.

Även om polisanmälan har lagts ner har nu Socialstyrelsens tillsynsmyndighet gett patienterna och Brukarföreningen rätt på samtliga punkter, och chöl Carl-Gustaf Olofsson har till 19e augusti på sig att att åtgärda anmärkningarna.

Efter socialstyrelsens granskning:
Lättnad inom missbruksvården i Skellefteå
SR: Många brister på opiatmottagning

Socialstyrelsen konstaterar att det saknas dokumentation i journaler, det saknas vårdplaner, medgivanden om informationsutbyte har inte undertecknats av vårdtagare vilket krävs, det saknas kontakt med läkare och läkarundersökningar inför behandling, och flera vårdtagare har inte ens sett sina egna vårdplaner. Polisens kritik gälla att unga människor tas in alltför lättvindigt i metadon och subutexprogram som Socialstyrelsen noterar. Socialstyrelsen kritiserar också att man med händerna undersökt munhålan på patienter. Det finns gränser för visitationer i en frivillig vård, antyder man.


SvT: Opiatprogrammet tvingas sluta visitera - efter beslut av Socialstyrelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar