Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

11 maj 2009

Årsmöte 6 maj

Vi hade årsmöte i Ria-Dorkas lokaler. Mötet var beslutsmässigt, men vi hade hoppats på större intresse. Frågan och oron inför föreningens fortsatta existens väcktes, särskilt i ljuset av att min ledighet upphör från och med 12 juli och jag återgår till min ordinarie tjänst, vilket innebär att jag inte alls kommer att kunna ägna lite mycket tid åt Brukarföreningen som tidigare.

Vi vill också passa på att tacka Ria-Dorkas, Hela människan för att vi fick låna deras lokaler och för fikat. Man känner sig alltid välkommen där och de gör ett fantastiskt arbete för alla dem som har det tungt i Örebro. TACK!

Protokoll - Årsmöte 6 maj 2009
Örebro Brukarförening
Ria-Dorkas, Storgatan 6, Örebro
 1. Mötet förklarades öppnat, deltagarna presenterade sig.

 2. Hasse Arvidsson valdes till mötesordförande.

 3. Zoran Lovén valdes till mötessekreterare.

 4. Tomas Elvström valdes till rösträknare/justerare.

 5. Dagordningen godkändes.

 6. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

 7. Magnus Löwdahl valdes till revisor.

 8. Frågan om val av valberederare bordlades till senare tillfälle.

 9. Zoran fick i uppdrag att lägga fram ett förslag på nya stadgar, vilka presenteras vid ett extra årsmöte under hösten.

 10. Angående medlemsskap beslutades om gratis tillhörighet och registrering medelst påskrift med namn för ett år i sänder. Stödbidrag från medlemmar är frivilligt.

 11. Verksamhetsberättelsen 2008 lästes upp och godkändes.

 12. Verksamhetsplan och inriktning för verksamheten 2009 diskuterades och godkändes.

 13. Ekonomisk rapport 2008 presenterades.

 14. Budget 2009 godkändes

 15. Övriga frågor:

 • Fredrik uttryckte oro för föreningens fortsatta existens.

 • Mia hade fler frågor om föreningens uppgifter.

 1. Mötet avslutates.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar