Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

11 maj 2009

Brukarvärnspriset 2009

SVENSKA BRUKARFÖRENINGENS BRUKARVÄNSPRIS 2009 GÅR TILL!

PRESSMEDDELANDE - BRUKARVÄNSPRISET 2009 GÅR TILL Alice Åström, Elina Linna, Eva Olofsson och Lena Olsson samtliga är riksdagsledamöter för Vänsterpartiet!

PRESSMEDDELANDE - BRUKARVÄNSPRISET 2009 GÅR TILL

Alice Åström, Elina Linna, Eva Olofsson och Lena Olsson samtliga är riksdagsledamöter för Vänsterpartiet!

Priset delas ut på Svenska Brukarföreningens seminarium 16 juni - för bokning:
bokning@seminarium2009.se
för mer info se www.seminarium2009.se

PRISMOTIVERING:

Alice Åström, Elina Linna, Eva Olofsson och Lena Olsson får Brukarvänspriset 2009 för deras gärning med att ha tagit fram ett nytt narkotikapolitiskt program för Vänsterpartiet. För SBF:s medlemskollektiv är det ett mycket viktigt dokument, som i framtiden markant kommer att förbättra våra liv. Att ha vågat stå upp för och försvarat något så kontroversiellt som en avkriminalisering av det egna bruket är mycket vågat och måste därför få Brukarnas stöd.

Svensk narkotikapolitik har under flera decennium byggt på en repressiv idé - ett strafftänk. Vi tror att Vänsterpartiet har inlett en ny era inom Svensk narkotikapolitik, en era som förhoppningsvis ska bygga på mänskliga rättigheter med humanistiska förtecken. Vidare så tror SBF att fler politiska partier med tiden också kommer att våga ta steget- att inse att kriminaliseringen av det egna bruket faktiskt för mer skada med sig än nytta.

Lagen används ofta av motståndarna till rena sprutor som ett argument för att inte behöva dela ut rena sprutor i syfte att hindra vidare spridning av dödliga sjukdomar. Polisen använder lagen för att gripa och förfölja redan utsatta människor - de narkotikaberoende som oftast består av, prostituerade, hemlösa och människor som är smittade av Hepatit-c och HIV. Därför ger Svenska Brukarföreningen 2009 vårt pris till Alice Åström, Elina Linna, Eva Olofsson och Lena Olsson.

§ 8. FÖRORDNANDE AV BRUKARVÄNSPRISET:
Till en person, organisation eller grupp som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att förbättra situationen för de människor som utgör Svenska Brukarföreningens medlemskollektiv kan föreningen ge ett erkännande i form av ett pris. Insatsen skall värderas utifrån dess överensstämmelse med Svenska Brukarföreningens i sin stadga uttalade målsättning och ideologi. Priset delas ut vid ett tillfälle per år i samband med föreningens årliga medlemsmöte.

Brukarvänspriset har delats ut årligen sedan 2003, tidigare pristagare är:


2003 Lars Gunne Professor emeritus
2004 Malmö & Lunds Sprututbyte
2005 Professor Henrik Tham
2006 Socialstyrelsen
2007 Johan Kakko, Markus Heiligh och Leif Grönblad för 3G- Studien
2008 Björn Fries fd narkotikapolitisk samordnare åt regeringen
2008 Dr Masimmo Barra - vice ordförande Internationella Röda-korset samt ordförande Italienska röda-korset (Hederspris)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar