Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

01 juni 2009

Samverkansmöte Opiatmottagningen

Vi har ju länge försökt få till stånd ett dialogmöte med personalen på opiatmottagningen och för två veckor sedan hade vi det andra mötet. Mycket positivt och bådar gott för framtiden. Jag vill tacka alla närvarande.Möte Örebro brukarförening och opiatmottagningen 2009-05-19


Närvarande: Tommy Levé, Kristoffer Musikka, Lena Eriksson, Nooredin Shamer, Zoran Lovén, Ulrika Erelöf och Lisbeth Johansson

Förhinder: Hasse Arvidsson, Lotta Nilsson.

1.Mötesformer

Namn: Samverkansmöten opiatmottagningen.
Sammankallande: Tommy Levé. Agenda skickas ut en vecka innan.
När: tisdag var 6:e vecka.
Önskemål: Ett forum för brukarfrågor men inte på patientnivå.

2.Rapport från brukarföreningen

Hasse Arvidsson är ordförande, Zoran Lovén sekr och Kristoffer Musikka kassör. Zoran har varit tjänstledig från sitt ordinarie arbete under 6 månader för att jobba heltid i brukarföreningen. Tjänstledigheten går ut den 12 juli och det blir inte någon förlängning. Kommer att fullfölja arbetsuppgifterna på volontärbasis så gott det går. Hoppas att brukarföreningen kan fortsätta. Man har begärt pengar för att skaffa en lokal och för att tillsätta en tjänst.
Man har haft kontakt med chefer inom socialtjänsten men tycker att det är viktigt att försöka få till kontakter med socialhandläggarna. Socialtjänsten måste ta sitt ansvar. Mera samverkan. Hur göra med patienter som faller mellan stolarna? Svårt att hitta något för dem.

3.Rapport från opiatmottagningen

Man har lyckats upprätthålla vårdgarantin. Nästan alla på väntelistan är kallade för att första samtal för att se om de ska ingå i programmet eller slussas vidare. Finns 15 namn på väntelistan.
Ulrika Erelöf har börjat på opiatmottagningen den 1 april. Har fått en visstidstjänst till den 2009-12-15 för vårdgarantipengar.
Ett stort bekymmer är rykten om läckage i programmet. Men enligt polisen i länet så är det inte programmet som läcker.
Tommy L trycker på att det är viktigt att brukarföreningen uppmuntrar brukarna att ta sina mediciner och inte sälja.4.Nästa möte

Frågor till nästa möte:
Hur använder man sekretessfullmakten? Hitta nya lösningar och rutiner? Differentiering av patienter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar